×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

مدیریت آب

تامین آب

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تامین آب (water supply) به معنی استفاده از آب تاسیسات عمومی، سازمان‌های تجاری و یا شخصی است که معمولا به وسیله سیستمی از پمپ‌ها و لوله‌ها انجام می‌شود.

منابع آب

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
منابع آب (water resources) به معنی منابع آبی است که مفید هستند یا پتانسیل مفید بودن دارند.

مدل آب‌های زیر‌سطحی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مدل آب‌های زیر‌سطحی (groundwater model) مدل‌های کامپیوتری از سیستم‌های جریان آب‌های زیر‌سطحی (groundwater) هستند که برای مدل‌سازی و پیش‌بینی شرایط سفره‌های آب به کار می‌روند.

مدیریت منابع آب

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مدیریت منابع آب (water resource management) شامل برنامه‌ریزی، توسعه، توزیع و مدیریت استفاده بهینه از منابع آب می‌شود.
logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با صنعت آب