روش‌های افزایش راندمان توربین گاز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

با منبسط شدن گازهای حاصل از احتراق که دارای دما و فشار بالایی هستند در چندین طبقه از پره‌های ثابت و متحرک قدرت در توربین گاز تولید می‌شود. برای تولید بالا برای محفظه احتراق (حدود ٤ تا ١٣ اتمسفر) از کمپرسورهای محوری با چندین طبقه استفاده می‌شود. در هر طبقه بر میزان فشار هوای مکیده شده توسط کمپرسور افزوده می‌شود. کمپرسور توسط توربین به گردش در می‌آید، به همین منظور محور کمپرسور و توربین به هم متصل است. اگر همه چیز را ایده‌آل فرض کنیم یعنی اصطکاک و تلفات ترمودینامیکی سیال صفحه فرض شوند همه فرآیندها در تمام طبقات کمپرسور و توربین ایده‌آل است و افت فشار در محفظه احتراق نیز صفر است. بعد از راه‌اندازی توربین گاز اگر کل سیستم را به حالت خود رها کنیم (بدون این‌که سوختی مصرف کنیم) به طور قاعده باید قدرت تولید شده در توربین مساوی قدرت مصرف شده در کمپرسور باشد، اما این از لحاظ علمی غیرممکن است. در توربین گاز حدود قدرت تولید شده در توربین صرف به گردش آوردن کمپرسور شده و آن به عنوان کار خروجی برای تولید برق (یا هر مصرف دیگر) مصرف می‌شود. 

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با تجهیزات دوار