پمپ جابه‌جایی متغیر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

Axial-Piston-Pump-Animation.gif

پمپ جابه‌جایی متغیر (variable displacement pump) نوعی پمپ جابه‌جایی است که در آن در زمانی که پمپ در حال کار است، جابه‌جایی و یا مقدار سیال پمپ شده به ازای هر چرخش شافت ورودی پمپ می‌تواند تغییر کند.

بسیاری از پمپ‌های جابه‌جایی متغیر برگشت‌پذیر هستند، به این معنی که می‌توانند به عنوان یک موتور هیدرولیک انرژی سیال را به انرژی مکانیکی و تبدیل کنند.

 

Variable-Displacement-Pump.gif

 

انواع پمپ‌های جابه‌جایی متغیر

یک نوع پمپ جابه‌جایی متغیر متداول مورد استفاده در تکنولوژی خودرو، پمپ پیستونی محوری (axial piston pump) است. این پمپ دارای چندین پیستون در سیلندر‌های موازی یک‌دیگر است که به دور یک شافت مرکزی می‌چرخند. در یک انتها یک صفحه لرزان (swashplate) به پیستون‌ها متصل شده است. با چرخش پیستون‌ها، زاویه صفحه باعث می‌شود که پیستون‌ها به داخل و خارج سیلندر خود حرکت کنند. یک ولو روتاری (rotary valve) در انتهای دیگر صفحه لرزان هر سیلندر را به صورت یک در میان به خطوط ورودی و خروجی سیال متصل می‌کند. با تغییر زاویه صفحه لرزان، کورس پیستون‌ها را می‌توان به صورت پیوسته تغییر داد. اگر صفحه لرزان عمود بر محور چرخش باشد، هیچ سیالی جریان نخواهد یافت. اگر زاویه آن تیز باشد، حجم زیادی از سیال پمپ می‌شود. برخی پمپ‌ها اجازه می‌دهند که صفحه لرزان از موقعیت صفر در هر دو جهت حرکت کند و بدون تغییر جهت چرخش پمپ، سیال را در هر دو جهت پمپاژ کند.

 

Axial-Piston-Pump-Animation3.gif

 

یک نوع کارآمد از پمپ‌های جابه‌جایی متغیر، پمپ با محور مایل (bent axis pump) است. مایل بودن محور، بارهای جانبی را بر روی پیستون کاهش می‌دهد.

 

Bent-Axis-Pump-Animation2.gif

Bent-Axis-Pump2.jpg

 

یک نوع دیگر از پمپ‌های جابه‌جایی متغیر، پمپ پره‌ای جابه‌جایی متغیر (variable displacement vane pump) است.

Variable-Displacement-Vane-Pump.gif

 

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با تجهیزات دوار