تعمیر و نگهداری

عملیات تعمیر و نگه‌داری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
عملیات تعمیر و نگه‌داری (maintenance, repair and operations) یا MRO یا اورهال، تعمیر و نگه‌داری (maintenance, repair and overhaul) شامل بازسازی هر نوع دستگاه مکانیکی، لوله‌کشی و الکتریکی می‌شود که دچار خرابی و یا شکستگی شده است که به آن تعمیر (repair) خارج از برنامه یا نگه‌داری خسارتی (casualty maintenance) می‌گویند. عملیات تعمیر و نگه‌داری همچنین شامل فعالیت‌های معمول می‌شود که باعث نگه داشتن دستگاه در وضعیت در حال کار می‌شود که به آن نگه‌داری با برنامه (scheduled maintenance) می‌گویند و نیز جلوگیری از وقوع مشکل یا نگه‌داری پیش‌گیرانه (preventive maintenance) می‌باشد.

تریبولوژی چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Tribology.jpg

تریبولوژی (tribology) علم و مهندسی سطوح دارای حرکت نسبی است. تریبولوژی شامل مطالعه و کاربرد اصول اصطکاک (friction)، روان‌کاری (lubrication) و فرسودگی (wear) می‌شود.

ادامه مطلب: تریبولوژی چیست

پایش وضعیت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پایش وضعیت (condition monitoring) فرآیندی است که برای پایش یک پارامتر مربوط به یک شرایط در ماشین‌آلات مانند تغییر قابل توجه در یک پارامتر نشان دهنده پیشرفت شکست انجام می‌شود.

پرسش: تمیز کردن رسوبات روغن معدنی از تجهیزات دوار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Sludge.jpgپرسش

شیوه پاک کردن رسوبات روغن معدنی (Oil Sludge) در کارتر کمپرسور چگونه است. این رسوبات به مرور به علت کارکرد روغن در دمای بالا ایجاد می‌شوند.

ادامه مطلب: پرسش: تمیز کردن رسوبات روغن معدنی از...

مدیریت چیدمان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مدیریت چیدمان=configuration management

آنالیز درخت ایراد

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
آنالیز درخت ایراد=fault tree analysis

آنالیز روغن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
آنالیز روغن=oil analysis=OA

آنالیز مود و اثرات شکست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
آنالیز مود و اثرات شکست=failure mode and effect analysis

روان‌کاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
روان‌کاری (lubrication) فرآیند یا تکنیکی است که برای کاهش فرسایش یک یا دو سطح دارای نزدیکی و حرکت نسبت به یک‌دیگر به وسیله قرار دادن ماده‌ای به نام روان‌ساز (lubricant) بین آن‌ها و کاهش اصطکاک انجام می‌شود.

نگهداری کاملا مولد

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نگهداری کاملا مولد (total productive maintenance) یا TPM روشی است که برای افزایش میزان موجودی یک ماشین به وسیله استفاده بهتر از نگهداری و منابع تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بازرسی چشمی از راه دور

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بازرسی چشمی از راه دور (remote visual inspection) یا RVI شاخه‌ای از تست غیر مخرب (nondestructive testing) یا NDT است که به عنوان ابزاری برای نگهداری پیش‌بینانه یا نگهداری یا زمان‌بندی به کار می‌رود.

روش شوک پالس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
روش شوک پالس (shock pulse method) یا SPM تکنیکی است که از سیگنال‌های گرفته شده از رول‌بیرینگ‌ها به عنوان پایه‌ای برای پایش وضعیت ماشین استفاده می‌کند.

نگهداری با مرکزیت قابلیت اطمینان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نگهداری با مرکزیت قابلیت اطمینان (reliability centered maintenance) یا RCM فرآیندی است برای اطمینان از این که بررسی‌ها تا زمانی که کاربر به آن‌چه که در کاربردهای فعلی نیاز دارد می‌رسد انجام می‌شوند.

نگهداری پیشاپیش

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نگهداری پیشاپیش (proactive maintenance) نوعی استراتژی نگهداری است که برای تثبیت قابلیت اطمینان ماشین‌ها و تجهیزات انجام می‌شود.

هم‌محور کردن شافت‌

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
هم‌محور کردن شافت‌ (shaft alignment) فرآیندی است که در آن دو یا چند شافت را با یک‌دیگر هم‌محور می‌کنند به صورتی که در ناحیه تولرانس قرار بگیرند. این کار یکی از ملزومات مطلق قبل از راه‌اندازی ماشین‌آلات می‌باشد.

سرعت بحرانی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Vibration.gif

سرعت بحرانی (critical speed) سرعت تئوری زاویه‌ای است که باعث تحریک فرکانس طبیعی (natural frequency) یک جسم دوار مانند شافت، ایمپلر (impeller)، پیچ راننده (leadscrew) یا چرخ‌دنده (gear) می‌شود. زمانی که سرعت چرخش به فرکانس طبیعی جسم نزدیک می‌شود، جسم شروع به رزونانس می‌کند که به طور چشم‌گیری باعث افزایش ارتعاش سیستم می‌شود. رزونانس ایجاد شده در همه جهت‌ها رخ می‌دهد. هنگامی‌که سرعت چرخش با سرعت ارتعاش طبیعی برابر باشد، این سرعت به عنوان سرعت بحرانی نامیده می‌شود.

ادامه مطلب: سرعت بحرانی

نگهداری پیش‌گیرانه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

نگهداری پیش‌گیرانه (preventive maintenance) یا PM یکی از معانی زیر را دارد:

  1. مراقبت و سرویس به وسیله پرسیل به منظور نگهداری تجهیزات در شرایط کاری مناسب به کمک انجام بازرسی‌های سیستماتیک، کشف و اصلاح شکست‌های اولیه حتی قبل از این که رخ دهند یا به اشکالات اساسی منجر شوند.
  2. نگهداری، شامل تست، اندازه‌گیری، تنظیم و تعویض قطعات که برای جلوگیری از بروز خطا انجام می‌شوند.

نگهداری پیش‌بینانه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نگهداری پیش‌بینانه (predictive maintenance) یا PdM تکنیکی است که به تعیین شرایط تجهیزات در سرویس به منظور پیش‌بینی عملیات نگهداری که باید انجام شود کمک می‌کند.

نگهداری پیش‌گیرانه بابرنامه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نگهداری پیش‌گیرانه بابرنامه (planned preventive maintenance) یا PPM یا نگهداری بابرنامه (planned maintenance) یا PM یا نگهداری زمان‌بندی شده (scheduled maintenance) نوعی نگهداری بر طبق زمان‌بندی برای یک قطعه یا تجهیز است.

نگهداری عملیاتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نگهداری عملیاتی (operational maintenance) به معنی مراقبت و نگهداری جزیی تجهیزات با استفاده از رویه‌هایی است که نیاز به دانش فنی دقیق از تجهیزات ندارند.

موجودی عملیاتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

موجودی عملیاتی (operational availability) یک مفهوم مدیریتی است که موارد زیر را ارزیابی می‌کند.

  • عیب‌یابی زمان خروج (diagnostic down time)
  • بحرانی بودن (criticality)
  • زمان خروج ایزوله‌سازی خطا (fault isolation down time)
  • زمان خروج تاخیر لجستیکی (logistics delay down time)
  • زمان خروج نگهداری اصلاحی (corrective maintenance down time)

ماموریت بحرانی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ماموریت بحرانی (mission critical) به معنی فاکتوری از یک سیستم (تجهیزات، فرآیند، رویه، نرم افزار و مانند آن) است که شکست آن منجر به شکست عملیات کسب و کار می‌شود.

پنجره نگهداری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پنجره نگهداری (maintenance window) بازه زمانی است که از قبل به پرسنل فنی اطلاع داده می‌شود و در آن زمان نگهداری پیش‌گیرانه (preventive maintenance) ممکن است باعث نقصان در سرویس ارائه شده می‌شود.

تست نگهداری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست نگهداری (maintenance testing) تستی است که برای تشخیص مشکلات تجهیز، عیب‌یابی مشکلات تجهیز یا تایید تعمیرات انجام می‌شود.

مهندسی نگهداری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مهندسی نگهداری (maintenance engineering) بخش و حرفه‌ای است که از مفاهیم مهندسی برای بهینه‌سازی تجهیزات، رویه‌ها و بودجه‌های سازمانی برای رسیدن به قابلیت نگهداری (maintainability)، قابلیت اطمینان (reliability) و موجودی (availability) تجهیزات استفاده می‌کند.

قابلیت نگهداری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
قابلیت نگهداری (maintainability) در مهندسی به معنی راحتی نگهداری یک محصول می‌باشد.

عیب‌یابی خطای ماشین

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
عیب‌یابی خطای ماشین (machine fault diagnosis) زمینه‌ای از مهندسی مکانیک است که مربوط به یافتن خطاهای رخ داده در ماشین‌ها می‌شود.

پلان مدیریت یکپارچه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پلان مدیریت یکپارچه (integrity management plan) بخشی از سیستم‌های مدیریت یکپارچه تجهیزات (asset integrity management systems) است که به معنی بازنگری استقرار برنامه‌های موجود برای یکپارچه‌سازی تجهیز یا تجهیزات می‌باشد.

مهندسی یکپارچه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مهندسی یکپارچه (integrity engineering) عبارتی است که مربوط به بخش‌های مهندسی مرتبط با طراحی، اطمینان و صحت‌سنجی عملکرد برای اطمینان از رسیدن محصول، فرآیند یا سیستم به ملزومات مناسب و منظور شده می‌باشد.

گزارش خطا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گزارش خطا (fault reporting) نوعی مفهوم نگهداری است که موجودی عملیاتی (operational availability) را افزایش و هزینه عملیاتی (operating cost) را کاهش می‌دهد.

آنالیز مودها، اثرات و بحران شکست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
آنالیز مودها، اثرات و بحران شکست (failure mode, effects and criticality analysis) یا FMECA توسعه‌ای از تحلیل مود‌ها و اثرات شکست (failure mode and effects analysis) یا FMEA است.

نرخ شکست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نرخ شکست (failure rate) به معنی فرکانسی است که مطابق با آن یک سیستم یا قطعه مهندسی دچار شکست می‌شود.

آنالیز شکست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
آنالیز شکست (failure analysis) فرآیندی است برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها برای تعیین دلیل شکست.

تعویق در نگهداری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تعویق در نگهداری (deferred maintenance) رویه‌ای است که در آن فعالیت‌های نگهداری را برای کاهش هزینه‌ها و یا سر به سر کردن بودجه تخصیص داده شده انجام می‌شود.

نگهداری اصلاحی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نگهداری اصلاحی (corrective maintenance) نوعی وظیفه نگهداری است که برای تشخیص، ایزوله کردن و برطرف کردن یک ایراد می‌باشد به صورتی که یک تجهیز، ماشین یا سیستم مشکل‌دار بتواند شرایط کارکرد خود را حفظ نماید.

نگهداری وضعیت محور

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نگهداری وضعیت محور (condition-based maintenance) یا CBM به طور خلاصه به معنی نگهداری در زمان بروز نیاز (when need arises) می‌باشد.

سیستم مدیریت یکپارچه تجهیزات

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیستم مدیریت یکپارچه تجهیزات (Asset Integrity Management Systems) یا AIMS بیان‌گر توانایی یک تجهیز برای انجام عملکرد مورد نیاز خود به صورت موثر و کارا و نیز محافظت از سلامت، ایمنی و محیط زیست (health, safety and the environment) می‌باشد.

ردوندانسی فعال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ردوندانسی فعال (active redundancy) یک مفهوم طراحی است که به وسیله اتوماسیون بیشتر عملیات نگهداری، موجودی عملیاتی (operational availability) را بالا می‌برد و هزینه عملیات را کم می‌کند.
logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با تجهیزات دوار