موتور

موتور چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Engine-Animation.gifموتور (engine) نوعی ماشین است که برای تبدیل گونه‌ای از انرژی به انرژی مکانیکی طراحی شده است. موتورهای حرارتی (heat engines)، شامل موتورهای درون‌سوز (internal combustion engines) و موتورهای برون‌سوز (external combustion engines) سوخت را می‌سوزانند تا حرارت تولید کنند و سپس این حرارت ایجاد نیرو می‌کند.

ادامه مطلب: موتور چیست

موتور حرارتی چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Heat-Engine.jpgدر ترمودینامیک، موتور حرارتی (heat engine) سیستمی است که حرارت یا انرژی گرمایی را به کار مکانیکی تبدیل می‌کند و این کار را با رساندن یک ماده عامل از یک حالت با دمای بالاتر به یک حالت با دمای پایین‌تر انجام می‌دهد. یک منبع حرارتی انرژی حرارتی مورد نیاز را برای رساندن ماده عامل به حالت با دمای بالا تولید می‌کند. این ماده عامل کار را در بدنه عامل (working body) موتور انجام می‌دهد و حرارت را به چاه سردتر انتقال می‌دهد تا این که به حالت با دمای پایین برسد. در طول این فرآیند بخشی از انرژی حرارتی با بهره‌گیری از خواص ماده عامل به کار تبدیل می‌شود. این ماده عامل می‌تواند هر ماده‌ای با یک ظرفیت گرمایی غیر صفر باشد؛ اما معمولا یک گاز یا مایع است.

ادامه مطلب: موتور حرارتی چیست

موتور حرارتی کارنو

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Carnot-Cycle-PV2.jpeg

موتور حرارتی کارنو (Carnot heat engine) یک موتور فرضی است که بر اساس سیکل کارنو (Carnot cycle) به صورت برگشت‌پذیر کار می‌کند. هر سیستم ترمودینامیکی یک حالت (state) خاص قرار دارد. سیکل ترمودینامیکی هنگامی رخ می‌دهد که یک سیستم از یک سری حالت‌های مختلف عبور می‌کند و در نهایت به حالت اولیه خود باز می‌گردد.

ادامه مطلب: موتور حرارتی کارنو

موتور درون‌سوز

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

ICE-Animation.gifموتور درون‌سوز یا موتور احتراق داخلی (internal combustion engine) یا ICE موتوری است که در آن احتراق سوخت با اکساینده در محفظه احتراقی (combustion chamber) رخ می‌دهد که با مدار جریان سیال عامل یک قطعه یکپارچه می‌باشد. در یک موتور احتراق داخلی، انبساط گازهای با فشار و دمای بالا تولید شده در احتراق، نیروی مستقیمی را به برخی از اجزای موتور اعمال می‌کنند. این نیرو به طور معمول به پیستون‌ها (pistons)، تیغه‌های توربین (turbine blades) و یا یک نازل اعمال می‌شود. این نیرو قطعات را تا یک فاصله حرکت می‌دهد و باعث تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی مکانیکی مفید می‌گردد.

ادامه مطلب: موتور درون‌سوز

موتور برون‌سوز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Stirling-Engine-Animation.gifموتور برون‌سوز یا موتور احتراق خارجی (external combustion engine) یا ECE، یک موتور حرارتی (heat engine) است که در آن یک سیال عامل (داخلی) به وسیله احتراق در یک منبع خارجی از راه دیواره موتور و یا یک مبدل حرارتی (heat exchanger) گرم می‌شود. پس از آن سیال منبسط می‌شود و بر روی مکانیزم موتور اثر می‌گذارد که باعث تولید حرکت و کار قابل استفاده می‌گردد. سپس در یک سیکل بسته سیال سرد و فشرده می‌شود و مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرد یا در برخی موارد در موتورهای با سیکل باز مانند موتورهای هوایی سیکل باز، سیال به دور ریخته و سیال سرد به داخل کشیده می‌شود.

ادامه مطلب: موتور برون‌سوز

موتور رفت و برگشتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Reciprocating-Engine-Animation.gifموتور رفت و برگشتی (reciprocating engine) که اغلب به عنوان موتور پیستونی (piston engine) شناخته می‌شود، یک موتور حرارتی (heat engine) است که از یک یا چند پیستون رفت و برگشتی برای تبدیل فشار به حرکت چرخشی استفاده می‌کند. انواع اصلی موتورهای رفت و برگشتی عبارت‌اند از:

ادامه مطلب: موتور رفت و برگشتی

موتور بنزینی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Petrol-Engine.jpgموتور بنزینی (petrol engine/gasoline engine) یک موتور درون‌سوز (internal combustion engine) جرقه اشتعالی (spark-ignition) است که برای استفاده از بنزین و سوخت‌های فرار مشابه طراحی شده است.

ادامه مطلب: موتور بنزینی

موتور دیزل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Diesel-Engine.jpgموتور دیزل (diesel engine) که به آن موتور تراکمی-احتراقی (compression-ignition engine) نیز می‌گویند، یک موتور درون‌سوز (internal combustion engine) است که از حرارت تراکم برای شروع احتراق سوخت تزریق شده به محفظه احتراق استفاده می‌کند. این روش در تضاد با موتورهای جرقه اشتعالی (spark-ignition engines) مانند موتور بنزینی (petrol engine) یا موتور گازی (gas engine) است که از شمع جرقه‌زن برای اشتعال مخلوط هوا و سوخت استفاده می‌کنند.

ادامه مطلب: موتور دیزل

موتور بخار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Steam-Engine2.jpg

موتور بخار (steam engine) یک موتور حرارتی (heat engine) است که با استفاده از بخار به عنوان سیال عامل کار مکانیکی انجام می‌دهد. امروزه توربین‌های بخار (steam turbines) با استفاده از منابع حرارتی مختلف تولید حدود 90 درصد از برق آمریکا را تولید می‌کنند.

ادامه مطلب: موتور بخار

موتور دو زمانه

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

2-Stroke-Engine-Animation.gifموتور دو زمانه (two-stroke engine/two-cycle engine) نوعی موتور درون‌سوز (internal combustion engine) است که یک سیکل قدرت را تنها در یک دور چرخش میل‌لنگ و با دو کورس یا حرکت به بالا و پایین پیستون انجام می‌دهد؛ که در مقایسه با آن یک موتور چهار زمانه (four-stroke engine) از چهار کورس برای انجام این کار استفاده می‌کند. این کار به وسیله انجام هم‌زمان پایان مرحله احتراق و آغاز مرحله تراکم و انجام عملیات ورودی و خروجی در همان زمان انجام می‌شود.

ادامه مطلب: موتور دو زمانه

موتور چهار زمانه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

4-Stroke-Engine-Animation3.gif

موتور چهار زمانه (four-stroke engine) نوعی موتور درون‌سوز (internal combustion engine) است که در آن پیستون چهار کورس جداگانه را برای چرخش میل‌لنگ طی می‌کند. کورس (stroke) اشاره به انتقال کامل پیستون در درون سیلندر، در هر دو جهت دارد.

ادامه مطلب: موتور چهار زمانه

موتور شش زمانه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Six-Stroke-Engine.jpg

موتور شش زمانه (six-stroke engine) یک نوع موتور درون‌سوز (internal combustion engine) مبتنی بر موتور چهار زمانه (four-stroke engine) ولی دارای پیچیدگی‌های اضافی است که برای کارآمدتر شدن و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در نظر گرفته شده‌اند. از دهه 1890، دو نوع موتور شش زمانه توسعه یافته‌اند.

ادامه مطلب: موتور شش زمانه

موتور استرلینگ چیست

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

Stirling-Engine-Animation.gifموتور استرلینگ (Stirling engine) یک موتور حرارتی است که به وسیله تراکم و انبساط دوره‌ای هوا یا یک گاز دیگر که سیال عامل نام دارد در سطوح مختلف دما کار می‌کند؛ به طوری که یک تبدیل خالص انرژی حرارتی به کار مکانیکی به وجود می‌آید.

ادامه مطلب: موتور استرلینگ چیست

موتور ونکل

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

Wankel-Engine-Animation2.gifموتور روتاری یا موتور دورانی (rotary engine) یا موتور ونکل (Wankel engine) نوعی موتور درون‌سوز (internal combustion engine) است که برای تبدیل فشار به حرکت دوار از یک طراحی دوار غیر هم‌مرکز استفاده می‌کند. سیکل چهار زمانه موتور ونکل با ایجاد یک محفظه احتراق متحرک در درون یک محفظه بیضی‌گون سه پره و به وسیله حرکت یک روتور که شکل آن شبیه به یک مثلث با اضلاع خمیده با کناره‌های تا حدودی مسطح است به انجام می‌رسد. مخترع موتور دورانی دکتر فلیکس وانکل بود.

ادامه مطلب: موتور ونکل

موتور کامپاند

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Triple-Expansion-Engine-Animation.gif

موتور کامپاند (compound engine) موتوری است که دارای بیش از یک مرحله برای بازیافت انرژی از سیال عامل است؛ به صورتی که گاز خروجی مرحله اول از مرحله دوم عبور می‌کند و در برخی موارد پس از آن به یک مرحله و یا حتی مراحل دیگر می‌رود.

ادامه مطلب: موتور کامپاند

موتور توربو کامپاند

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Turbo-Compound-Engine2.jpgموتور توربو کامپاند (turbo-compound engine) یک موتور رفت و برگشتی (reciprocating engine) است که از یک توربین بلودان (blowdown turbine) برای بازیافت انرژی از گازهای خروجی از اگزوز استفاده می‌کند. توربین معمولا به صورت مکانیکی به میل لنگ متصل می‌شود اما سیستم‌های برقی و هیدرولیکی نیز به کار رفته‌اند.

ادامه مطلب: موتور توربو کامپاند

موتور فلویدین

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
موتور فلویدین=fluidyne engine

موتور نیترو

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Nitro-Engine.jpgموتور نیترو (nitro engine) موتوری است که به وسیله سوختی کار می‌کند که دارای بخشی (معمولا بین 10 تا 40 درصد) نیترومتان مخلوط با متانول است. نیترومتان یک ماده بسیار قابل احتراق است که تنها در موتورهای با طراحی بسیار خاص استفاده می‌شود و به تنهایی در کلاس‌های خاصی از خودروهای مسابقه‌ای به کار می‌رود.

ادامه مطلب: موتور نیترو

موتور خلاء

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Flamelicker-Engine-Animation2.gif

موتور خلاء (vacuum engine) یا موتور شعله‌خوار (flame-licker engine) نیروی خود را از اعمال فشار هوا در مقابل پیستونی که در سمت دیگر آن دارای خلاء نسبی است می‌گیرد.

ادامه مطلب: موتور خلاء

موتور اک سید نیتروس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Nitrous-Oxide-Bottle3.jpg

اکسید نیتروس (nitrous oxide) یا N2O نوعی ترکیب شیمیایی است که به عنوان یک عامل اکسید کننده در شرایط افزایش توان خروجی موتور درون‌سوز (internal combustion engine) به وسیله افزایش احتراق سوخت به کار می‌رود و باعث ورود مقدار زیادی اکسیژن به مخلوط سوخت می‌شود.

ادامه مطلب: موتور اک سید نیتروس

موتور هوای داغ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Ericsson-Hot-Air-Engine.gifموتور هوای داغ (hot air engine) یا موتور هوایی (air engine) یا موتور کالریک (caloric engine)، نوعی موتور حرارتی (heat engine) است که برای تبدیل انرژی حرارتی به مکانیکی از انبساط و انقباض هوا در اثر تغییر دما استفاده می‌کند. موتورهای هوای داغ بر اساس سیکل‌های ترمودینامیکی کار می‌کنند که مانند موتور اریکسون (Ericsson engine) به صورت سیکل باز و یا موتور استرلینگ (Stirling engine) از نوع موتورهای بسته هستند. موتورهای هوای گرم از موتورهای بخار (steam engines) و موتورهای درون‌سوز (internal combustion engines) متمایز هستند.

ادامه مطلب: موتور هوای داغ

تحول در موتورها با ژنراتور دیسکی موجی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

wave-disc-generator2.jpg

محققان دانشگاه ایالتی میشیگان برای تحقیق و توسعه بر روی ژنراتور دیسکی موجی (wave disk generator) که یک موتور جدید با راندمان به شدت بالا است، 2.5 میلیون دلار بودجه دریافت کرده‌اند.

ادامه مطلب: تحول در موتورها با ژنراتور دیسکی موجی

سیلندر تک اثره و دو اثره

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Double-Acting-Cylinder.GIFسیلندرهای موتورهای رفت و برگشتی (reciprocating engine) بر حسب این که سیال چگونه بر پیستون اثر می‌کند، اغلب بر اساس این که تک اثره (single acting) یا دو اثره (double acting) هستند، دسته‌بندی می‌شوند.

ادامه مطلب: سیلندر تک اثره و دو اثره

موتور ثابت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Hit-and-Miss-Engine.jpg

موتور ثابت (stationary engine) موتوری است که چارچوب آن حرکت نمی‌کند و برای راه‌اندازی یک دستگاه ساکن مانند پمپ (pump)، ژنراتور (generator)، آسیاب و یا ماشین‌آلات کارخانه‌ای به کار می‌رود. موتور ثابت معمولا به موتورهای بزرگ رفت و برگشتی (reciprocating engines) بی‌حرکت از جمله موتورهای بخار (steam engines) و موتورهای درون‌سوز (internal combustion engines) ثابت اشاره دارد. دیگر منابع توان بی‌حرکت بزرگ مانند توربین بخار (steam turbines)، توربین گاز (gas turbines) و موتورهای الکتریکی (electric motors) بزرگ، به طور جداگانه دسته‌بندی شده‌اند.

ادامه مطلب: موتور ثابت

دیزل ژنراتور چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Diesel-Generator.gif

دیزل ژنراتور (diesel generator) ترکیبی است از موتور دیزل (diesel engine) با ژنراتور الکتریکی (electrical generator) از نوع آلترناتور (alternator) برای تولید انرژی الکتریکی. مجموعه‌های دیزل ژنراتور در مکان‌های بدون اتصال به شبکه برق (power grid)، به عنوان منبع تغذیه برق اضطراری در صورت خرابی شبکه برق و همچنین برای کاربردهای پیچیده‌تر مانند تامین برق پیک، پشتیبانی شبکه و صادرات به شبکه برق استفاده می‌شوند. تعیین سایز دیزل ژنراتور برای جلوگیری از کم باری و یا کمبود توان مهم است.

ادامه مطلب: دیزل ژنراتور چیست

دیزل‌خانه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دیزل‌خانه=DieselHouse
logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با تجهیزات دوار