×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

تولید نفت و گاز

عملیات یکپارچه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

در صنعت نفت (petroleum industry)، عملیات یکپارچه (Integrated operations) یا IO به معنی روش‌ها و فرآیندهای جدیدی است که در اکتشاف و تولید نفت خام یه کار می‌روند و به وسیله تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات تسهیل می‌شوند.

مته رولر کن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مته رولر کن (roller-cone bit) نوعی مته دریل‌کاری است که برای سوراخ‌کاری در سنگ همانند حفر چاه‌های نفت و گاز به کار می‌رود.

نفت غیرمرسوم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نفت غیرمرسوم (unconventional oil) نفت خامی است که با استفاده از تکنیک‌هایی غیر از نفت‌های خام که شامل چاه نفت می‌شود، استخراج می‌شود.

استفاده از ردیاب در صنعت نفت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
در صنعت نفت ردیاب (tracer) برای اندازه‌گیری روش حرکت سیال درون مخزن به صورت کیفی و کمی به کار می‌رود.

عمق اندازه‌گیری شده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
عمق اندازه‌گیری شده (measured depth) در صنعت نفت که به آن MD یا عمق نیز می‌گویند به معنی طول سوراخ چاه است.

فشار درونی تخمینی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فشار درونی تخمینی (estimated pore pressure) در صنعت نفت و گل‌نگاری (mud logging) به عنوان تقریبی از مقدار نیرویی که به دیواره سوراخ (borehole) به وسیله سیالات و گازهای درون چاه وارد می‌شود به کار می‌رود.

حفاری جهت‌دار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
حفاری جهت‌دار (directional drilling) یا حفاری کج (slant drilling) روشی برای حفاری چاه‌های غیر عمودی می‌باشد.

ذخایر اثبات شده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ذخایر اثبات شده=proven reserves

پلتفورم پایه کششی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پلتفورم پایه کششی (tension-leg platform) یا پلتفورم پایه کششی تمدید یافته (extended tension leg platform) یا ETLP یک سازه شناور لنگر شده (moored floating structure) است که برای تولید فراساحلی نفت و گاز به کار می‌رود.

ری‌پرشرینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ری‌پرشرینگ (repressuring) روشی است که به کمک آن فشار درون یک چاه نفت خام برای افزایش خروجی چاه افزایش می‌یابد.

تخلخل گازی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تخلخل گازی (gas porosity) بخشی از رسوب‌های سنگی است که با گاز پر شده‌اند.

بازیافت بیشتر نفت خام

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بازیافت بیشتر نفت خام (enhanced oil recovery) یا EOR یک عبارت عمومی برای روش‌های افزایش مقدار نفت خامی است که از یک میدان نفتی استخراج می‌شود.

پلتفورم ثابت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پلتفورم ثابت (fixed platform) نوعی پلتفورم فراساحلی (offshore platform) است که در تولید نفت و گاز به کار می‌رود.

لیفت گازی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
لیفت گازی (gas lift) یا پمپ حبابی (bubble pumps) از تکنیک لیفت مصنوعی برای بالا بردن سیالاتی مانند آب یا نفت به وسیله وارد کردن حباب هوای فشرده، بخار آب یا حباب‌های بخار دیگر به تیوب خروجی استفاده می‌کند.

تزریق گاز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تزریق گاز (Gas injection) در صنعت نفت به معنی پمپ کردن انواع مختلف گاز به مخازن زیر‌زمینی نفت در جهت روان کردن نفت خام می‌باشد.

لاگینگ در زمان حفاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
لاگینگ در زمان حفاری (logging while drilling) یا LWD تکنیکی است که در آن ابزارهای لاگینگ چاه (well logging tools) به صورت تجهیزات پایین چاه (thebottom hole assembly) یا BHA در پایین سوراخ چاه قرار داده می‌شوند.

بالادست و پایین دست در صنعت نفت

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
صنعت نفت معمولا به سه بخش عمده تقسیم می‌شود: بالادست (upstream) و پایین‌دست (downstream). عملیات میان‌دست (midstream) شامل عناصری از فعالیت‌های بالادستی و پایین‌دستی می‌شود.

یونیت تولید نفت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
واحد تولید نفت (oil production plant) یا ترمینال نفتی (oil terminal) تجهیزی است که پروسس سیالات تولید شده از چاه نفت را برای جدا سازی اجزای کلیدی و آماده‌سازی آن‌ها برای صادرات به عهده دارد.

نفت درجا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نفت درجا (oil in place) به معنی محتوای کلی هیدروکربنی در یک مخزن نفتی است.

پرفوراسیون

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پرفوراسیون (perforation) در زمینه چاه‌های نفت به معنی سوراخی است که در بدنه یا لاینر یک چاه نفت ایجاد می‌شود و آن را به مخزن متصل می‌کند.

مخزن نفتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مخزن نفتی (petroleum reservoir) یا مخزن نفت و گازی (and gas reservoir) یک استخر زیر‌زمینی از هیدروکربن‌ها است که در ساختارهای سنگی ترک‌دار یا متخلخل قرار گرفته است.

تزریق مجدد گاز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تزریق مجدد گاز (gas reinjection) به معنی تزریق مجدد گاز طبیعی به مخزن زیر‌زمینی است که در آن گاز طبیعی و نفت خام وجود دارد.

افزایش بازیافت نفت به وسیله گرمایش خورشیدی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
افزایش بازیافت نفت به وسیله گرمایش خورشیدی (solar thermal enhanced oil recovery) که خلاصه آن EOR خوشیدی (solar EOR) است، نوعی روش افزایش بازیافت نفت (enhanced oil recovery) یا EOR است که توسط تولید‌کنندگان نفت برای استخراج نفت بیش‌تر از میدان‌های بالغ نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اکتشاف هیدروکربن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اکتشاف هیدروکربن (hydrocarbon exploration) یا اکتشاف نفت و گاز (oil and gas exploration) به معنی جستجوی لایه‌های هیدروکربنی در زیر زمین به وسیله زمین‌شناسان نفتی و متخصصان ژئوفیزیک می‌باشد.

سنگ منبع

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
در زمین‌شناسی نفتی، سنگ منبع (source rock) به معنی سنگ‌هایی است که در آن‌ها هیدروکربن‌های تولید شده‌اند یا امکان تولید شدن دارند.

لرزه‌شناسی انعکاسی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
لرزه‌شناسی انعکاسی (reflection seismology) یا انعکاس لرزه‌ای (seismic reflection) روشی در ژئوفیزیک اکتشافی (exploration geophysics) است که اصول لرزه‌شناسی را برای تخمین خواص زیر سطحی زمین به وسیله امواج لرزه‌ای انعکاس شده به کار می‌برد.

مته‌کاری و انفجار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مته‌کاری و انفجار=drilling and blasting

تله ساختاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
در زمین‌شناسی نفتی، تله ساختاری (structural trap) نوعی تله زمین‌شناسی است که در نتیجه تغییرات در ساختار زیر سطحی به وجود می‌آید.

ارزش‌یابی مخزن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ارزش‌یابی مخزن (reservoir evaluation) به معنی ارزش‌یابی خواص مخزن همانند داده‌های ثبت شده، داده‌های انتقالی هسته و فشار و مانند آن می‌باشد.

درایو بالایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
درایو بالایی=top drive

توربودریل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
توربودریل=turbodrill

دیاگرام‌های وان کرولن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دیاگرام‌های وان کرولن (Van Krevelen diagrams) نقشه‌های گرافیکی هستند که برای بررسی منشاء بلوغ کروژن (kerogen) و نفت خام (petroleum) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پلتفورم نفتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پلتفورم نفتی=oil platform

سیستم‌های گل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیستم‌های گل=Mud systems

مته اولتراسونیک و سونیک

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
مته اولتراسونیک و سونیک=Ultrasonic/sonic driller/corer

پمپ گل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پمپ گل=mud pump

کشتی حفاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کشتی حفاری=drillship

بلاک انتقالی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بلاک انتقالی=traveling block

تریپینگ پایپ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تریپینگ پایپ=Tripping pipe

حفاری زیر تعادلی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
حفاری زیر تعادلی=Underbalanced drilling

میز دوار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
میز دوار=rotary table

تکان‌دهنده شیل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تکان‌دهنده شیل=Shale shaker

تانک گل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تانک گل=mud tank

کشنده رایزر دریایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کشنده رایزر دریایی=marine riser tensioner

حفره باز کن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
حفره باز کن=hole opener

ریمز غلتکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ریمز غلتکی=Roller reamer

دریک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دریک=derrick

تجهیزات سکوی حفاری نفتی

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
تجهیزات سکوی حفاری نفتی=components of oil drilling rigs

سکوی نیمه شناور

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سکوی نیمه شناور=semi-submersible

خط حفاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خط حفاری=drill line

جداساز گاز و گل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
جداساز گاز و گل=Mud Gas Separator

لوله حفاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
لوله حفاری=Drill pipe

هم‌زن گل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
هم‌زن گل= Mud Agitator

سیال حفاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیال حفاری=drilling fluid

موتور گل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
موتور گل=Mud motor

هجوم سیال حفاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Drilling-Fluid-Invasion.gif

هجوم سیال حفاری (drilling fluid invasion) فرآیندی است که در یک چاه در حال حفاری با فشار چاه بالاتر (که به طور معمول به دلیل وزن بیش از حد گل ایجاد می‌شود) نسبت به فشار سازند (formation pressure) رخ می‌دهد. جزء مایع سیال حفاری (drilling fluid) که به عنوان گل صاف شده (mud filtrate) یا جهش (spurt) شناخته می‌شود، همچنان به "حمله" به سازند متخلخل و نفوذپذیر ادامه می‌دهد؛ تا زمانی که مواد جامد موجود در گل و لای که معمولا بنتونیت (bentonite) هستند، به اندازه کافی منافذ را مسدود می‌کنند تا یک کیک گل (mud cake) تشکیل شود و بتواند از تهاجم بیش‌تر جلوگیری کند.

ادامه مطلب: هجوم سیال حفاری

سکوی حفاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سکوی حفاری=drilling rig

رایزر حفاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رایزر حفاری=drilling riser

تمیز‌کننده گل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تمیز‌کننده گل=mud cleaner

حفاری با جت شعله

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
حفاری با جت شعله=Flame Jet Drill

تثبیت‌کننده حفاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تثبیت‌کننده حفاری=drilling Stabilizer

شن‌زدا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شن‌زدا=Desander

تشکیلات پایین حفره

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تشکیلات پایین حفره=Bottom hole assembly

مته حفاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مته حفاری=Drill bit

کیسینگ کاتر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کیسینگ کاتر=Casing cutter

حفاری جهت‌دار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
حفاری جهت‌دار=Directional boring

هیدرو اسکیمینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
هیدرو اسکیمینگ=Hydroskimming

ارزیابی تشکیل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ارزیابی تشکیل=formation evaluation

استخراج نفت گلی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
استخراج نفت گلی=Shale oil extraction

صنعت گل نفتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
صنعت گل نفتی=Oil shale industry

نسبت گاز به نفت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نسبت گاز به نفت=Gas oil ratio

شبیه‌سازی میدان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شبیه‌سازی میدان= Reservoir simulation

چاه تزریقی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
چاه تزریقی=injection well

سری چاه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سری چاه=Wellhead

وایرلاین

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
وایرلاین=wireline

عملیات بهره‌برداری چاه‌های نفت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Oil-Well-Operations.jpgپس از پایان حفاری یک چاه نفت، عملیات بهره‌برداری از آن شروع می‌شود. عملیات بهره‌برداری به منظور استخراج نفت خام از چاه، کنترل میزان نفت تولیدی، کنترل کیفیت نفت تولیدی، قطع تولید نفت در موارد اضطراری و فرآوری اولیه نفت برای ارسال آن به پلانت‌های پالایشگاه نفت و پتروشیمی انجام می‌شود.

ادامه مطلب: عملیات بهره‌برداری چاه‌های نفت

تزریق بخار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تزریق بخار=Steam injection

کنترل چاه نفت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کنترل چاه نفت=Oil well control

رشته مته

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رشته مته=drill string

پمپ‌جک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پمپ‌جک=pumpjack

پلانت جداسازی نفت و گاز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پلانت جداسازی نفت و گاز=Gas oil separation plant

سوراخ مته

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سوراخ مته=borehole

ولو ایمنی پایین چاه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ولو ایمنی پایین چاه=downhole safety valve

یک‌پارچگی چاه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
یک‌پارچگی چاه=Well integrity

کیسینگ چاه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کیسینگ چاه=borehole casing

درخت کریسمس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
درخت کریسمس=Christmas tree

تحریک چاه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تحریک چاه=Well stimulation

کنترل چاه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کنترل چاه=Well control

گاز مرطوب

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گاز مرطوب=wet gas

پردیدو؛ بزرگ‌ترین پلتفورم نفتی فراساحلی دنیا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Perdido-Small.jpg

در پلتفورم‌های نفت و گاز رتبه‌هایی وجود دارد که باعث شگفتی جهان می‌شود، به ویژه زمانی که هزینه 3 میلیارد دلاری برای ساخت و تقریبا به همان اندازه برای حذف آن‌ها انجام می‌شود.

ادامه مطلب: پردیدو؛ بزرگ‌ترین پلتفورم نفتی...

استخراج نفت خام

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Deepsea-Delta.jpgاستخراج نفت خام (extraction of petroleum) فرآیندی است در آن نفت خام قابل استفاده استخراج و از زمین به بیرون آورده می‌شود. نفت خام اغلب به وسیله حفاری (oil drilling) استخراج می‌شود.

ادامه مطلب: استخراج نفت خام

اکتشاف نفت خام

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Exploration.jpg

اکتشاف هیدروکربن (hydrocarbon exploration) یا اکتشاف نفت و گاز (oil and gas exploration) جستجویی است که به وسیله زمین‌شناسان نفتی و ژئوفیزیک‌دان‌ها برای ذخایر هیدروکربن در زیر سطح زمین، مانند نفت و گاز طبیعی انجام می‌شود. اکتشاف نفت و گاز تحت علم زمین‌شناسی نفتی دسته‌بندی می‌شود.

ادامه مطلب: اکتشاف نفت خام

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با صنایع انرژی