×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

انرژی دریایی

توربین جزر و مدی شراد دار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
در تکنولوژی رو به گسترش جریان‌های جزر و مدی، توربین جزر و مدی شراد دار (shrouded tidal turbine) که دارای توربینی است که در یک شراد (shroud) یا داکت ونتوری (Venturi) مانند فرار گرفته است، یک اتمسفر کم‌فشار در پشت توربین ایجاد می‌کند.

خنک‌کاری با منبع آب عمیق

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خنک‌کاری با منبع آب عمیق (deep water source cooling) یا DWCS یا کولینگ هوایی آب عمیق (deep water air cooling) نوعی خنک‌کاری با هوا برای فرآیندها و سرمایش محیطی است که از حجم زیاد آب سرد تجدید پذیر به عنوان چاه حرارتی استفاده می‌کند.

توان جریان دریایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
توان جریان دریایی (marine current power) نوعی انرژی دریایی است که به وسیله مهار کردن انرژی جنبشی جریانات دریایی همانند گلف استریم به دست می‌آید.

مزرعه موجی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مزرعه موجی (wave farm) یا مزرعه توان موجی (wave power farm) یا پارک انرژی موجی (wave energy park) مجموعه‌ای از ماشین‌ها در یک مکان است که برای تولید انرژی الکتریکی از موج دریا به کار می‌روند.

الکترودیالز معکوس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
الکترودیالز معکوس (reversed electrodialysis) یا RED بازیافتی از انرژی گرادیان شوری (salinity gradient) است که در اثر اختلاف غلظت نمک بین آب دریا و آب رودخانه به وجود می‌آید.

مزرعه جزر و مدی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مزرعه جزر و مدی (tidal farm) شامل گروهی از ژنراتورهای جریان جزر و مدی می‌شود که در یک مکان مونتاژ شده‌اند و برای تولید توان الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

توان جزر و مدی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
توان جزر و مدی (tidal power) یا انرژی جزر و مدی (tidal energy) نوعی توان آبی (hydropower) است که انرژی جزر و مدی را به انواع مفید انرژی که معمولا برق است تبدیل می‌کند.

بند جزر و مدی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بند جزر و مدی (tidal barrage) یک سازه سد مانند است که برای گرفتن انرژی از حجم آبی که در اثر نیروهای جزر و مدی به داخل و خارج یک خلیج یا رود حرکت می‌کنند به کار می‌رود.

ژنراتور جریان جزر و مدی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ژنراتور جریان جزر و مدی (tidal stream generator) یا مبدل انرژی جزر و مدی (tidal energy converter) یا TEC ماشینی است که انرژی را از جرم‌های آب در حال حرکت و مخصوصا جزر و مد به دست می‌آورد.

آب عمیق اقیانوسی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
آب عمیق اقیانوسی (deep ocean water) یا DOW نام آب سرد و شوری است که در اعماق اقیانوس‌ها وجود دارد.

آیا طرفدار انرژی جزر و مدی هستید؟ یک بادبادک زیر آبی به پرواز در آورید

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

تقریبا هر کسی یک بادبادک را در باد به پرواز در آورده و حرکت آن را در جریان‌های با تغییر مداوم دیده است. تا پیش از این از بادبادک‌هایی که در اتمسفر بالای زمین به پرواز در می‌آیند برای تامین برق در شبکه برق زمینی استفاده شده است. اما در مورد جریان‌های جزر و مدی و اقیانوسی چطور؟ آیا می‌توانیم از آن‌ها با یک روش مشابه برق تولید کنیم؟ با 310 میلیون مایل مکعب اقیانوس (1.3 میلیارد کیلومتر مکعب) و عمق متوسط 2.25 مایل (3682 متر)، مقدار زیادی آب در حال حرکت وجود دارد که می‌تواند یک بادبادک را به پرواز در آورد.

ادامه مطلب: آیا طرفدار انرژی جزر و مدی هستید؟ یک...

تبدیل انرژی گرمایی اقیانوسی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تبدیل انرژی گرمایی اقیانوسی (Ocean thermal energy conversion) یا اوتک (OTEC) از اختلاف دمای بین آب سرد اعماق اقیانوس و آب گرم منطقه کم عمق برای راندن موتور حرارتی (heat engine) و تولید کار مفید که معمولا به شکل الکتریسیته است استفاده می‌کند.

انرژی دریایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

wave.jpg

انرژی دریایی (marine energy/marine power) که به آن انرژی اقیانوسی (ocean energy/ocean power) نیز می‌گویند انرژی است که به وسیله امواج اقیانوسی، جزر و مد، نمک و اختلاف دمای اقیانوس حمل می‌شود. حرکت آب در اقیانوس‌های جهان باعث ایجاد انبار بزرگی از انرژی جنبشی می‌شود. می‌توان از این انرژی برای تولید الکتریسیته استفاده کرد.

ادامه مطلب: انرژی دریایی

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با صنایع انرژی