×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

برق آبی

توربین تورگو

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
توربین تورگو (Turgo turbine) نوعی توربین آبی ضربه‌ای (impulse water turbine) است که برای کاربردهای با هد متوسط به کار می‌رود.

چرخ پلتون

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
چرخ پلتون (Pelton wheel) نوعی توربین ضربه‌ای (impulse turbine) آبی است.

توربین کاپلان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
توربین کاپلان (Kaplan turbine) یک نوع توربین آبی ملخی (propeller-type) است که دارای پره‌های تنظیم‌شونده می‌باشد.

توربین ژونوال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
توربین ژونوال (Jonval turbine) نوعی توربین آبی است که در آن آب از پره‌های هادی (guide vanes) دارای انحنای ثابت که جریان را به اطراف پره‌های منحنی موجود روی محور می‌فرستد، حرکت می‌کند.

نیروگاه گردابی گرانشی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نیروگاه گردابی گرانشی (gravitation water vortex power plant) نوعی نیروگاه آبی میکرو (micro hydro power plant) است که می‌تواند انرژی را از هد هیدرولیکی پایین و در بازه 0.7 تا 3 متر تامین کند.

هیدروالکتریسیته تلمبه ذخیره‌ای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
هیدروالکتریسیته تلمبه ذخیره‌ای (pumped-storage hydroelectricity) یا PSH نوعی تولید توان هیدروالکتریک (hydroelectric power generation) است که به وسیله برخی از نیروگاه‌ها برای بالانس بار (load balancing) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توربین استف

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
توربین استف (Steffturbine) توربینی است که برای تولید انرژی الکتریکی از انرژی آبی به کار می‌رود.

توربین هلیکال گورلوف

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
توربین هلیکال گورلوف (Gorlov helical turbine) یا GHT نوعی توربین آبی است که از توربین داریوس (Darrieus turbine) توسعه داده شده است.

توربین فرانسیس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
توربین فرانسیس (Francis turbine) نوعی توربین آبی است که از انواع توربین‌های واکنشی (reaction turbine) با جریان رو به داخل است که مفاهیم جریان شعاعی و محوری را ترکیب می‌کند.

توربین جریان متقاطع

رای دهی: 1 / 5

فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
توربین جریان متقاطع (cross-flow turbine) یا توربین بانکی-میشل (Banki-Michell turbine) یا توربین اوسبرگ (Ossberger turbine) نوعی توربین آبی است که بر خلاف بیش‌تر توربین های آبی که دارای جریان محوری یا شعاعی هستند، در آن آب به صورت اریب یا ضربدری عبور می‌کند.

توربین آبی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
توربین آبی (water turbine) نوعی موتور دوار است که انرژی را از آب در حال حرکت می‌گیرد.

توربین هیدروکینتیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
توربین هیدروکینتیک (hydrokinetic turbine) توربین و ژنراتور یک‌پارچه‌ای است که از جریان آزاد محیطی تولید برق می‌کند.

برق آبی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
توان هیدرو (hydropower) یا توان آبی (water power) توانی است که از انرژی آب در حال سقوط که می‌تواند برای اهداف مورد نظر از آن استفاده کرد گرفته می‌شود. از زمان باستان از توان آب برای آب‌یاری (irrigation) و راه‌اندازی وسایل مکانیکی مختلف مانند آسیاب آبی (watermills)، اره‌ها (sawmills)، کارخانه‌های تولید پارچه، جرثقیل‌های اسکله‌ها و آسانسورهای خانگی استفاده می‌شده است.
logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با صنایع انرژی