×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

هیدروکربن‌ها

متان بستر زغالی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
متان بستر زغالی=coalbed methane=CBM=coal bed methane=coalbed gas=گاز بستر زغالی=گاز معدن زغال=coal mine methane=CMM

بنزین

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بنزین=gasoline=petrol

نفت کوره

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نفت کوره=fuel oil

سوخت‌های مایع

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سوخت‌های مایع=liquid fuels

گازوییل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سوخت دیزل=diesel fuel=گازوییل

گاز نفتی مایع‌شده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گاز نفتی مایع‌شده=liquefied petroleum gas

تانک ذخیره ال ان جی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تانک ذخیره ال ان جی (liquefied natural gas storage tank/LNG storage tank) نوع خاصی از تانک ذخیره است که برای ذخیره‌سازی گاز مایع طبیعی به کار می‌رود.

گاز طبیعی مایع

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گاز طبیعی مایع (liquefied natural gas) یا LNG گاز طبیعی با بخش اعظم متان است که برای راحتی ذخیره و انتقال به مایع تبدیل شده است.

کرزوت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کرزوت=Creosote

آسفالتن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
آسفالتن=Asphaltene

پودر سیاه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پودر سیاه (black powder) در خطوط انتقال گاز یک آلاینده جامد است که در خطوط انتقال تکمیل شده وجود دارد. این ماده ممکن است تر و ظاهر قیر مانندی داشته باشد و یا خشک و شبیه پودر و گاهی دود باشد.

بوتانول

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بوتانول (butanol) می‌تواند به عنوان سوخت در موتورهای احتراق داخلی مورد استفاده قرار گیرد.

سوخت متانولی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سوخت متانولی (methanol) نوعی سوخت جایگزین برای موتورهای احتراق داخلی است که ممکن است به تنهایی یا در ترکیب با بنزین مورد استفاده قرار گیرد.

سوخت سنتزی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سوخت سنتزی (synthetic fuel) یا سین‌فیول (synfuel) نوعی سوخت مایع است که از زغال‌سنگ، گاز طبیعی، گل نفتی (oil shale) یا بیوماس تولید می‌شود.

روغن سنتزی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
روغن سنتزی (synthetic oil) روان‌سازی (lubricant) است که شامل ترکیبات شیمیایی می‌شود که به صورت مصنوعی ساخته شده‌اند.

کروزن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کروزن (kerosene) یک مایع قابل اشتعال هیدروکربنی است.

ژله نفتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ژله نفتی (petroleum jelly) یا پترولاتوم (petrolatum) یا پترولاتوم سفید (white petrolatum) یا پارافین نرم (soft paraffin) یا چند هیدروکربن (multi-hydrocarbon) یک مخلوط نیمه جامد از هیدروکربن‌ها با عدد کربن بیش از 25 است.

واکس میکروکریستالین

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
واکس میکروکریستالین (microcrystalline waxe) نوعی واکس است که از روغن‌زدایی از پترولاتوم (petrolatum) یا ژله نفتی در فرآیند تصفیه نفت تولید می‌شود.

نفتا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نفتا (naphtha) به مخلوط‌های مایع قابل اشتعال همانند مشتقات کندانس گاز طبیعی یا محصول تقطیر شده نفتی یا قطران زغال گفته می‌شود که در یک بازه مشخص می‌جوشند و دارای هیدروکربن‌های مشخصی هستند.

نفتای نفتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نفتای نفتی (petroleum naphtha) یکی از جریان‌های میانی مایع هیدروکربنی است که از تصفیه نفت خام به دست می‌آیند.

رزین نفتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رزین نفتی (petroleum resin) نوعی هیدروکربن آروماتیک C5/C6 است که دارای کاربردهای صنعتی زیادی است.

طراحی فرآیند

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
طراحی فرآیند (process design) به معنی طراحی فرآیندهایی است که برای تبدیل مطلوب فیزیکی و یا شیمیایی مواد انجام می‌شود.

شن‌های نفتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شن‌های نفتی (Oil sands) یا قطران نفتی (tar sands) یا شن‌های بیتومینوس (bituminous sands) نوعی رسوب نفتی غیر تجاری (unconventional petroleum deposit) است.

شاخص ستان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شاخص ستان=Cetane index

نفت خام ترش

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نفت خام ترش=Sour crude oil

عدد ستان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
عدد ستان=Cetane number

درجه‌بندی اکتان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
درجه‌بندی اکتان=Octane rating

گاز زغال‌سنگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گاز زغال‌سنگ=Coal gas

نفت خام شیرین

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نفت خام شیرین=Sweet crude oil

کک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کک=Coke

روغن زغال‌سنگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
روغن زغال‌سنگ=Coal oil

نفت شیل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نفت شیل=Shale oil

کروژن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کروژن=Kerogen

زغال پالایش شده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
زغال پالایش شده=Refined coal

گاز گل نفتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گاز گل نفتی=Oil shale gas

گل نفتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گل نفتی=Oil shale

مازوت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مازوت=Mazut

روغن معدنی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
روغن معدنی=mineral oil

روغن پس‌ماند

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
روغن پس‌ماند=Waste oil

گاز ترش

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گاز ترش=Sour gas

نفت سنگین

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نفت سنگین=Heavy crude oil

گاز طبیعی جایگزین

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گاز طبیعی جایگزین=Substitute natural gas

واترگاز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
واترگاز=Water gas

پروپان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پروپان=Propane

گاز طبیعی فشرده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گاز طبیعی فشرده=Compressed natural gas

متیل‌استیلن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
متیل‌استیلن=Methylacetylene

متان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
متان=Methane

استیلن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
استیلن=Acetylene

بوتان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بوتان=Butane

کک نفتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کک نفتی=Petroleum coke

مشتقات نفت خام

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Crude-Oil-Components.jpgنفت خام (crude oil/ petroleum) در اصل ترکیبی از هیدروکربن‌های بسیار مختلفی با طول و پیچیدگی‌های متفاوت است. به منظور جدا کردن اجزای مشخصی که منابع طبیعی خام را تشکیل می دهند، نفت خام باید تقطیر جزء به جزء (fractional distillation) شود؛ به طوری که اجزای شیمیایی بتوانند با توجه به نقطه جوش خود یک به یک خارج شوند. اجزای نفت خام شامل بنزین (petrol)، قیر (tar)، روغن (oil)، گازهای حل شده (dissolved gases) و کروزن (kerosene) می‌باشند. هرچه محصول سبک‌تر باشد، قیمت آن بالاتر است.

ادامه مطلب: مشتقات نفت خام

روغن گرمایش

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
روغن گرمایش=Heating oil

قیر زغال‌سنگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
قیر زغال‌سنگ=Coal tar

گاز طبیعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گاز طبیعی (natural gas) یک مخلوط گازی هیدروکربنی با منشاء طبیعی است که بیش‌تر آن از متان و دیگر هیدروکربن‌ها، دی‌اکسید کربن، نیتروژن و سولفید هیدروژن تشکیل شده است. گاز طبیعی به عنوان یک منبع انرژی بسیار مهم در کاربردهای زیادی مانند گرمایش ساختمان‌ها، تولید برق، فراهم کردن حرارت و توان برای صنعت، سوخت خودروها و ماده اولیه شیمیایی برای تولید محصولاتی مانند پلاستیک‌ها و مواد شیمیایی آلی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

زغال‌سنگ چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
زغال‌سنگ (coal) یک سنگ رسوبی (sedimentary rock) قابل‌سوختن به رنگ سیاه و یا قهوه‌ای سوخته است که معمولا در لایه‌های و رگه‌های سنگ‌ها که به آن‌ها بسترهای زغال‌سنگ(coal beds) یا درز‌های زغال‌سنگ (coal seams) می‌گویند یافت می‌شود. انواع سخت‌تر آن مانند زغال آنتراسیت (anthracite coal) را می‌توان جزو سنگ‌های دگردیسی (metamorphic rocks) دسته‌بندی کرد که دلیل آن قرار گرفتن بیش‌تر در معرض دما و فشار می‌باشد. بخش عمده زغال‌سنگ کربن می‌باشد و میزان عناصر دیگر در آن متغیر است که بیش‌تر شامل هیدروژن، گوگرد، اکسیژن و نیتروژن می‌باشد.

دسته‌بندی نفت خام

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

معمولا نفت خام در صنعت بر اساس منطقه جغرافیایی تولید آن مانند متوسط تگزاس غربی (west Texas Intermediate)، برنت (Brent) و یا عمان (Oman)، گرانش API و میزان گوگرد آن طبقه‌بندی می‌شود.

ادامه مطلب: دسته‌بندی نفت خام

فرآیند تشکیل نفت خام

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Petroleum-Formation.jpgنفت خام (petroleum) یک سوخت فسیلی است که از مواد آلی فسیل شده‌ای همانند زئوپلانکتون و جلبک تشکیل شده است. مقادیری از این مواد در ته دریاها و دریاچه‌ها ته نشین، با رسوبات دیگر مخلوط و تحت شرایط بدون اکسیژن مدفون شده‌اند. با ته نشین شدن لایه‌های بیش‌تر در بستر دریا یا دریاچه، در مناطق زیرین حرارت و فشار شدت گرفتند. این فرآیند باعث تغییر مواد آلی می‌شود که در ابتدا یک ماده مومی شک به نام کروژن (kerogen) تشکیل می‌دهد که در بسیاری از شن‌های نفتی (oil shales) دنیا موجود است. سپس حرارت بیش‌تر به هیدروکربن‌های مایع و گازی، در طول یک رشته فرآیندهای گرماگیر تحت یک فرآیند به نام کاتاجنسیس (catagenesis) باعث تشکیل نفت خام می‌شود.

ادامه مطلب: فرآیند تشکیل نفت خام

پالایشگاه نفت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Refinery2.jpg

پالایشگاه نفت (oil refinery/petroleum refinery) یک پلانت فرآیندی صنعتی است که در آن نفت خام تحت فرآوری قرار گرفته، تصفیه می‌شود و به محصولات مفیدتری مانند نفت سفید، بنزین، گازوییل، قیر، مازوت، کروزن و گاز نفتی مایع (liquefied petroleum gas) یا LPG تبدیل می‌شود. پالایشگاه‌های نفت معمولا مجتمع‌های بزرگ دارای پایپینگ گسترده می‌باشند که جریان‌های سیال را بین واحدهای فرآیندی شیمیایی (chemical processing units) جابه‌جا می‌کنند. از بسیاری جهات، پالایشگاه‌های نفت از بسیاری از تکنولوژی‌های پلانت‌های شیمیایی استفاده می‌کنند و می‌توان آن‌ها را به عنوان پلانت شیمیایی در نظر گرفت. معمولا خوراک نفت خام توسط یک پلانت تولید نفت (oil production plant) فراهم می‌شود. معمولا یک انبار نفت (oil depot) یا مزرعه مخزن (tank farm) در نزدیکی پالایشگاه نفت قرار می‌گیرد که برای ذخیره‌سازی ورودی نفت خام به کار می‌رود.

ادامه مطلب: پالایشگاه نفت

نفت خام چیست

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

petroleum.jpg

نفت خام (crude oil/Petroleum) یک مایع بودار به رنگ زرد تا سیاه است که از یک مخلوط از ترکیبات هیدروکربنی با وزن‌های مولکولی گوناگون و ترکیبات آلی مایع دیگر تشکیل شده است و در زیر زمین در مخازن نفت یافت می‌شود. هم‌اکنون بیش از دو سوم انرژی مصرفی جهان از نفت تامین می‌گردد. سوخت فسیلی (fossol fuel) زمانی تشکیل می‌شود که مقادیر زیاد ارگانیزم‌های مرده که معمولا شامل زئوپلانکتون و جلبک هستند در زیرسنگ‌های رسوبی مدفون می‌شوند و تحت فشار و دمای شدید قرار می‌گیرند.

ادامه مطلب: نفت خام چیست

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با صنایع انرژی