×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

ژئوترمال

انرژی ژئوترمال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
انرژی ژئوترمال=Geothermal energy

سیکل باینری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیکل باینری=binary cycle

اکتشاف ژئوترمال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اکتشاف ژئوترمال=Geothermal Exploration

برق ژئوترمال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
برق ژئوترمال=Geothermal electricity

گرمایش ژئوترمال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گرمایش ژئوترمال (geothermal heating) استفاده مستقیم از انرژی ژئوترمال برای استفاده در گرمایش می‌باشد.

انرژی ژئوترمال در ایران

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Geothermal.jpgدر زمینه استفاده از انرژی ژئوترمال یا انرژی زمین‌گرمایی (geothermal energy)، تاکنون نواحی مستعد برای احداث پلانت‌های ژئوترمال در ایران در منطقه سبلان نواحی مشکین شهر، سرعین و بوشلی؛ منطقه دماوند ناحیه نونال؛ منطقه ماکو- خوی نواحی: سیاه چشمه و قطور و در منطقه سهند در پنج ناحیه کوچکتر شناسایی و انتخاب شده‌اند. توانمندی‌های موجود در حوزه انرژی زمین گرمایی در ایران شامل انجام مراحل حفاری و بهره‌برداری چاه‌های دوره تست و نیز ساخت دستگاه‌های تست در کشور است که در پروژه توسعه میدان زمین گرمایی و ساخت نیروگاه مشکین شهر به دست آمده است. همچنین در زمینه استفاده از پمپ های حرارتی زمین گرمایی تاکنون تکنولوژی نصب کویل‌های زمینی به دست آمده است.

ادامه مطلب: انرژی ژئوترمال در ایران

ژئوترمال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
انرژی ژئوترمال (geothermal energy) نوعی انرژی گرمایی است که در داخل زمین تولید و ذخیره می‌شود. 20٪ از انرژی ژئوترمال پوسته زمین از زمان پیدایش زمین وجود داشته است و 80٪ از آن در اثر فعالیت رادیواکتیو مواد آن به وجود آمده است.
logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با صنایع انرژی