×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

ذخیره‌سازی انرژی

سیستم ذخیره آبشاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیستم ذخیره آبشاری=cascade storage system

انبار انرژی گرمایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
انبار انرژی گرمایی (thermal energy storage) شامل تکنولوژی‌هایی می‌شود که می‌توانند انرژی خورشیدی را در مخازن ذخیره انرژی برای استفاده آتی ذخیره نمایند.

سیلندر تلسکوپی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیلندر تلسکوپی=telescopic cylinder

هیتر ذخیره‌ای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
هیتر ذخیره‌ای=storage heater

اکومولاتور بخار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اکومولاتور بخار=steam accumulator

ذخیره فصلی انرژی گرمایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ذخیره فصلی انرژی گرمایی=seasonal thermal energy storage

تکنولوژی یخ قابل پمپ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تکنولوژی یخ قابل پمپ=pumpable ice technology

ذخیره هیدروژن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ذخیره هیدروژن=hydrogen storage

توان هایبرید

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
توان هایبرید=hybrid power

استخر خورشیدی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
استخر خورشیدی=solar pond

مخزن ذخیره آب گرم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مخزن ذخیره آب گرم=hot water storage tank

ذخیره انرژی در شبکه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ذخیره انرژی در شبکه=grid energy storage

نگه‌دارنده گاز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نگه‌دارنده گاز=gas holder

حامل انرژی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
حامل انرژی=energy carrier

باتری سیکل عمیق

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
باتری سیکل عمیق=deep-cycle battery

کومولاتور انرژی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اکومولاتور انرژی=energy accumulator

روش‌های ذخیره انرژی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
روش‌های ذخیره انرژی=energy storage methods

ذخیره‌سازی انرژی در شبکه برق چین

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

energy-storage.jpg

در سال 2012، شبکه برق (electric grid) چین به بزرگ‌ترین شبکه جهان از نظر ظرفیت نصب شده و برق تولید شده تبدیل شد. چین یکی از بزرگ‌ترین نصب‌کنندگان سیستم‌های انرژی جایگزین (alternative energy) است و سرمایه‌گذاری زیادی در توان بادی (wind power)، انرژی خورشیدی (solar energy) و سدهای برق‌آبی (hydroelectric) انجام داده است.

ادامه مطلب: ذخیره‌سازی انرژی در شبکه برق چین

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با صنایع انرژی