×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

سوخت‌های جایگزین

فتوسنتز مصنوعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Photosynthesis.jpg

فتوسنتز مصنوعی (artificial photosynthesis) یک فرآیند شیمیایی تقلید کننده روند طبیعی فتوسنتز است. فتوسنتز فرآیندی است که نور خورشید، آب و دی اکسید کربن را به کربوهیدرات و اکسیژن تبدیل می‌کند. فتوسنتز مصنوعی معمولا به روش‌هایی اشاره دارد که برای گرفتن و ذخیره‌سازی انرژی از نور خورشید در پیوندهای شیمیایی یک سوخت که به سوخت خورشیدی (solar fuel) معروف است، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ادامه مطلب: فتوسنتز مصنوعی

الکتروسوخت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
الکتروسوخت=electrofuels

سوخت خورشیدی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سوخت خورشیدی=solar fuel

بیوسوخت پایدار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بیوسوخت پایدار=sustainable biofuel

سوخت‌های تجدیدپذیر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سوخت‌های تجدیدپذیر=renewable fuels

سوخت اتانولی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سوخت اتانولی=ethanol fuel

سوخت الکلی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Ethanol-Burning-Flame.jpg

در طول تاریخ، الکل به عنوان سوخت استفاده شده است. چهار الکل نخست آلیفاتیک (متانول، اتانول، پروپانول و بوتانول) به عنوان سوخت مورد علاقه هستند زیرا می‌توان آنها را به صورت شیمیایی یا بیولوژیکی تولید کرد و دارای ویژگی‌هایی هستند که اجازه می‌دهد در موتورهای موتور درون‌سوز (internal combustion engines) استفاده شوند. فرمول شیمیایی عمومی برای سوخت الکلی CnH2n+1OH است.

ادامه مطلب: سوخت الکلی

بیودیزل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بیودیزل=biodiesel

پیرولیز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیرولیز (pyrolysis) به معنی تجزیه ترموشیمیایی مواد آلی در دماهای بالا بدون مشارکت اکسیژن می‌باشد.

دپلیمریزاسیون گرمایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دپلیمریزاسیون گرمایی (thermal depolymerization) یا TDP یک فرآیند دپلیمریزاسیون است که از پیرولیز هیدروس (hydrous pyrolysis) برای احیای مواد آلی پیچیده به نفت خام سبک به کار می‌رود.

فشرده‌سازی زباله

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فشرده‌سازی زباله (waste compaction) فرآیندی است برای فشرده‌سازی و کاهش سایز زباله و مواد پس‌ماند.

سوخت‌های فسیلی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سوخت‌های فسیلی (fossil fuels) سوخت‌هایی هستند که در یک فرآیند طبیعی مانند تجزیه بی‌هوازی (anaerobic decomposition) ارگانیسم‌های مرده دفن شده تولید می‌شوند.

سوخت کربنی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سوخت کربنی (carbon-based fuel) سوختی است که انرژی عمده آن از اکسایش یا سوختن کربن به دست می‌آید.

سوخت دوغابی زغال و آب

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سوخت دوغابی زغال و آب (coal-water slurry fuel) یا CWSF یا CWS یا CWF سوختی است که از ذرات ریز زغال معلق در آب تشکیل شده است.

اینسینراسیون

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اینسینراسیون (incineration) یک فرآیند مدیریت پس‌ماند است که شامل سوزاندن مواد آلی موجود در مواد پس‌ماند می‌شود.

فرآیند همزمان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فرآیند همزمان (co-processing) به معنی استفاده از زباله به عنوان ماده خام یا منبع انرژی یا هر دو برای جایگزینی با منابع معدنی طبیعی است.

بیوهیدروژن چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Biohydrogen.jpgبیوهیدروژن (biohydrogen) هیدروژنی است که به صورت بیولوژیکی و اغلب به وسیله جلبک‌ها و باکتری‌ها تولید می‌شود. بیوهیدروژن یک زیست سوخت (biofuel) بالقوه است که از دو روش کشت و زباله‌های مواد آلی قابل حصول است.

ادامه مطلب: بیوهیدروژن چیست

بیوگاز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بیوگاز (biogas) گازی است که در اثر تجزیه ماده آلی در غیاب اکسیژن تولید می‌شود.

سیستم تصفیه بیولوژیکی مکانیکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیستم تصفیه بیولوژیکی مکانیکی (mechanical biological treatment) نوعی تجهیز فرآیندی پس‌ماند است که یک تجهیز دسته‌بندی را با یک سیستم تصفیه بیولوژیکی همانند کامپوست‌سازی یا هضم بی‌‌هوازی ترکیب می‌کند.

دایجستیت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دایجستیت (digestate) ماده‌ای است که بعد از هضم بی‌هوازی (anaerobic digestion) مواد قابل تجزیه بیولوژیکی بر جا می‌ماند.

پس‌ماند قهوه‌ای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پس‌ماند قهوه‌ای (brown waste) نوعی پس‌ماند قابل تجزیه است که پایه اصلی آن کربن می‌باشد.

بیوپلاستیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بیوپلاستیک (bioplastics) انواعی از پلاستیک‌ها هستند که از منابع تجدید‌پذیر بیوماس به دست آمده‌اند.

بیوفیلتراسیون

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بیوفیلتراسیون (biofiltration) یک تکنیک کنترل آلودگی با استفاده از موجودات زنده است که در آن آلاینده‌های فرآیندی گرفته و تجزیه می‌شوند.

خشک‌کردن بیولوژیکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خشک‌کردن بیولوژیکی (biodrying) فرآیندی است که در آن پس‌ماندهای قابل تجزیه بیولوژیکی در مراحل اولیه کامپوست‌سازی (composting) به سرعت گرم می‌شوند و رطوبت از جریان پس‌ماند خاج می‌شود و وزن کلی آن کاهش می‌یابد.

تجزیه بیولوژیکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تجزیه بیولوژیکی (biodegradation) به معنی تجزیه شیمیایی مواد به وسیله باکتری یا وسایل بیولوژیکی دیگر می‌باشد.

پس‌ماند قابل تجزیه بیولوژیکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پس‌ماند قابل تجزیه بیولوژیکی (biodegradable waste) نوعی پس‌ماند است که در یک زمان معقول به وسیله میکرو ارگانیسم‌ها و موجودات زنده دیگر به ترکیبات پایه‌ای خود تجزیه می‌شود.

هضم بی‌هوازی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
هضم بی‌هوازی (anaerobic digestion) مجموعه‌ای از فرآیندها است که در آن میکر اورگانیسم‌ها مواد قابل تجزیه بیولوژیکی را در غیاب اکسیژن تجزیه می‌کنند.

تصفیه پس‌ماند

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تصفیه پس‌ماند (waste treatment) به معنی فعالیت‌هایی است که برای اطمینان از این انجام می‌شود که پس‌ماند اثر مخربی بر روی محیط زیست ندارد.

جداسازی گرانشی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
جداسازی گرانشی (gravity separation) یک روش صنعتی است که برای جداسازی دو جزء از هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پالایش مرحله‌ای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پالایش مرحله‌ای (staged reforming) یک فرآیند ترموشیمیایی (thermochemical process) است که مواد آلی یا پسماند‌های بیولوژیکی همانند چوب، مدفوع و یونجه را به گازهای قابل احتراق شامل متان، مونواکسید کربن و هیدروژن تبدیل می‌کند.

پیل‌های سوختی ممبرانی تبادل یونی آلکالاین

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیل‌های سوختی ممبرانی تبادل یونی آلکالاین (alkaline anion exchange membrane fuel cells) یا AAEMFC که به عنوان پیل‌های سوختی تبادل یونی هیدروکسیدی (hydroxide ion exchange fuel cells) شناخته می‌شوند، یکی از انواع پیل‌های سوختی آلکالاین یا AFCها هستند.

برشته سازی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
برشته سازی (torrefaction/torrefecation) یک بیوماس مانند چوب می‌تواند به عنوان نوع ملایمی از تجزیه در اثر حرارت در نظر گرفته شود که معمولا در دمای بین 200 تا 320 درجه سانتی‌گراد انجام می‌شود.

سلول حرارتی سرامیکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سلول حرارتی سرامیکی (ceramic heat cell) یا سلول حرارتی با ساختار متخلخل (Caloric Porous Structure Cell) یا CPSC یک دستگاه سرامیکی است که برای سوزاندن سوخت بدون شعله و تبدیل انرژی حرارتی به کار مکانیکی به کار می‌رود.

احتراق رنده‌ای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
احتراق رنده‌ای (grate firing) اولین سیستم احتراق (combustion system) بود که برای سوخت‌های جامد مورد استفاده قرار گرفت. این سیستم در حال حاضر برای سوختن پسماندها و بیوماس‌ها و نیز کوره‌های زغال کوچک به کار می‌رود.

تولید هیدروژن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تولید هیدروژن (hydrogen production) خانواده‌ای از روش‌های صنعتی است که برای تولید هیدروژن به کار می‌روند.

سوخت مشتق از تایر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سوخت مشتق از تایر (tire-derived fuel) از خرده‌های تایر ساخته می‌شود.

اکسی فیول

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اکسی فیول (Oxy-fuel) تکنولوژی است که اکسیژن را با سوخت گازی می‌سوزاند.

استخراج انرژی از بیوماس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Biomass-Animation.gif

امروزه برای منابع مختلف زیست‌توده (biomass) و کاربردهای گوناگون آن، تکنولوژی‌های زیادی توسعه یافته و یا در حال توسعه هستند. تکنولوژی‌های مختلف زیست توده در مراحل مختلف توسعه و معرفی به بازار قرار دارند و طیف وسیعی از توسعه آزمایشگاهی و نمونه‌سازی تا کاملا تجاری شده را در بر می‌گیرند.

ادامه مطلب: استخراج انرژی از بیوماس

سوخت بیتومنی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سوخت بیتومنی=Bitumen-based fuel

سیستم گرمایش بیوماسی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیستم گرمایش بیوماسی=Biomass heating system

گاز طبیعی تجدیدپذیر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گاز طبیعی تجدیدپذیر=Renewable natural gas

پیل سوختی روی-هوا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیل سوختی روی-هوا (zinc–air fuel cells) قابل شارژ مکانیکی باتری‌های الکتروشیمیایی هستند که به وسیله روی اکسید کننده با اکسیژن هوا تولید انرژی می‌کنند.

پیل سوختی اکسید جامد

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیل سوختی اکسید جامد (solid oxide fuel cell) یا SOFC یک دستگاه تبدیل الکتروشیمیایی است که به طور مستقیم از اکسید کردن یک سوخت تولید برق می‌کند.

پیل سوختی احیا کننده تکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیل سوختی احیا کننده تکی (unitized regenerative fuel cell) یا URFC یک پیل سوختی است که به وسیله ممبران تبادل پروتونی (proton exchange membrane) کار می‌کند و می‌تواند در حالت احیایی آب را الکترولیز کند و در حالت دیگر به عنوان پیل سوختی اکسیژن و هیدروژن را ترکیب و تولید برق کند.

پیل سوختی احیا کننده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیل سوختی احیا کننده (regenerative fuel cell) یا پیل سوختی معکوس (reverse fuel cell) یا RFC نوعی پیل سوختی است که در جهت عکس کار می‌کند و الکتریسیته و ماده شیمیایی B را مصرف و ماده شیمیایی A را تولید می‌نماید.

پیل سوختی متانولی پالایش شده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیل سوختی متانولی پالایش شده (reformed methanol fuel cell) یا RMFC یا پیل سوختی متانولی غیر مستقیم (indirect methanol fuel cell) IMFC زیر مجموعه‌ای از پیل‌های سوختی تبادل پروتونی (proton-exchange fuel cells) هستند که در آن سوخت متانول قبل از تغذیه پیل سوختی پالایش می‌شود.

پیل سوختی سرامیکی پروتونیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیل سوختی سرامیکی پروتونیک (protonic ceramic fuel cell) یا PCFC یک پیل سوختی است که بر اساس یک ماده الکترولیتی سرامیکی ساخته شده است که رسانایی پروتونی بالایی در دماهای بالا از خود نشان می‌دهد.

پیل سوختی کربنات مذاب

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیل سوختی کربنات مذاب (molten-carbonate fuel cell) یا MCFC نوعی پیل سوختی با دمای بالا است که در دماهای 600 درجه سانتی‌گراد و بالاتر کار می‌کند.

پیل سوختی میکروبی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیل سوختی میکروبی (microbial fuel cell) یا MFC یا پیل سوختی بیولوژیکی (biological fuel cell) یک سیستم بیوالکتروشیمیایی است که با تقلید از فعالیت باکتری‌ها که در طبیعت انجام می‌شود تولید جریان می‌کنند.

پیل‌های سوختی بدون ممبران

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیل‌های سوختی بدون ممبران (membraneless fuel cells) انرژی شیمیایی ذخیره شده را بدون استفاده از ممبران هادی که در پیل‌های سوختی دیگر به کار می‌رود به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند.

ترکیب ممبران و الکترود

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ترکیب ممبران و الکترود (membrane electrode assembly) یا MEA یک توده مونتاژ شده از ممبران‌های تبادل پروتون (proton exchange membranes) یا PEM یا ممبران تبادل آنیون آلکالی (alkali anion exchange membrane) یا AAEM با کاتالیست و الکترود با صفحه صاف است که در پیل‌های سوختی به کار می‌رود.

پیل سوختی خانگی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیل سوختی خانگی (home fuel cell) یا برق و حرارت همزمان در مقیاس کوچک (micro combined heat and power) یا میکرو CHP یا میکرو جنریشن (microgeneration) یک سیستم انرژی در مقیاس خانگی می‌باشد.

پیل سوختی اتانول مستقیم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیل سوختی اتانول مستقیم (direct-ethanol fuel cells) یا DEFC نوعی پیل سوختی تبادل پروتونی (proton-exchange fuel cells) است که در آن سوخت اتانول مستقیما وارد پیل سوختی می‌شود.

پیل سوختی ممبرانی تبادل پروتونی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیل سوختی ممبرانی تبادل پروتونی (Proton exchange membrane fuel cells) که به عنوان پیل‌های سوختی ممبران الکترولیتی پلیمری (polymer electrolyte membrane) یا پیل سوختی PEM یا PEMFC معروف است، نوعی پیل سوختی است که برای کاربردهای حمل و نقل و نیز کاربردهای پیل سوختی پرتابل به کار می‌رود.

پیل سوختی متانول مستقیم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیل سوختی متانول مستقیم (direct-methanol fuel cells) یا DMFC نوعی پیل سوختی تبادل پروتنی (proton-exchange fuel cells) است که در آن اتانول به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پیل سوختی کربن مستقیم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیل سوختی کربن مستقیم (direct carbon fuel cell) یا DCFC نوعی پیل سوختی است که از مواد پر کربن به عنوان سوخت استفاده می‌کند.

پیل سوختی آلکالاین

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیل سوختی آلکالاین (alkaline fuel cell) یا AFC که به آن پیل سوختی بیکن (Bacon fuel cell) نیز می‌گویند یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های پیل سوختی می‌باشد.

تبدیل زباله به انرژی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تبدیل زباله به انرژی (waste-to-energy) یا WtE یا تولید انرژی از زباله (energy-from-waste) یا EfW فرآیندی است که در آن انرژی به شکل الکتریسیته و حرارت از سوختن (incineration) منبع زباله به دست می‌آید. WtE نوعی روش بازیافت انرژی (energy recovery) می‌باشد. بیش‌تر فرآیندهای تولید انرژی از زباله از طریق احتراق تولید الکتریسیته می‌کنند و یا این که یک سوخت قابل احتراق مانند متان، متانول، اتانول و یا سوخت‌های مصنوعی تولید می‌کنند.

سوخت هیدروژن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سوخت هیدروژن (hydrogen fuel) یک سوخت با میزان آلاینده صفر می‌باشد که در پیل‌های الکتروشیمیایی (electrochemical cells) و احتراق در موتورهای احتراق داخلی (internal combustion engines) برای راه‌اندازی خودروها و وسایل الکتریکی به کار می‌رود. همچنین برای پیش‌رانی سفینه‌های فضایی به کار می‌رود به امکان تولید انبوه و تجاری آن برای خودروهای مسافربری و هواپیماها وجود دارد.

پیل سوختی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیل سوختی یک مبدل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریسیته‌است. این تبدیل مستقیم بوده و بنابراین از بازدهی بالایی برخوردار است. در واقع می‌توان گفت که در این تبدیل از عمل عکس الکترولیز آب استفاده می‌گردد. یعنی از واکنش بین هیدروژن و اکسیژن، آب، حرارت و الکتریسیته تولید می‌گردد.

سوخت‌های زیستی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

biofuel2.jpg

سوخت زیستی یا زیست سوخت یا بیوفیول (biofuel) نوعی سوخت است که انرژی آن از تثبیت کربن (carbon fixation) به صورت ژئولوژیکی به دست می‌آید. این سوخت‌ها به وسیله موجودات زنده تولید می‌شوند. نمونه‌هایی از این تثبیت کربن در گیاهان و جلبک‌ها رخ می‌دهد.

ادامه مطلب: سوخت‌های زیستی

بیوماس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بیوماس (biomass) به عنوان یک منبع انرژی تجدید‌پذیر (renewable energy source) یک ماده بیولوژیکی از بافت‌های زنده و یا اخیرا زنده می‌باشد. بیوماس را می‌توان هم به صورت مستقیم و یا پس از تبدیل به دیگر محصولات انرژی مانند بیو‌سوخت (biofuel) به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار داد.

سوخت‌های جایگزین

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Alternative-Fuel.jpg

سوخت‌های جایگزین (alternative fuels) که به آن‌ها سوخت‌های غیر‌سنتی (non-conventional fuels) یا سوخت‌های پیشرفته (advanced fuels) می‌گویند، موادی هستند که می‌توان از آن‌ها به عنوان سوخت استفاده کرد و شامل سوخت‌های سنتی نیستند. سوخت‌های سنتی سوخت‌های فسیلی (fossil fuels) شامل نفت خام (petroleum/oil)، زغال‌سنگ (coal)، پروپان (propane) و گاز طبیعی می‌شوند.

ادامه مطلب: سوخت‌های جایگزین

تولد و آینده هواپیماهای هسته‌ای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Atomic-Aircraft.jpg

در سال 1942، زمانی که محققان در پروژه منهتن درگیر آماده کردن بمب اتمی برای استفاده در جنگ جهانی دوم بودند، شروع به بحث در مورد استفاده از انرژی هسته‌ای در هواپیما کردند. با وجود پیشرفت در تکنولوژی هواپیما، پژوهشگران بر این باور بودند که محدودیت در اندازه محموله و فاصله، یک دلیل قوی برای استفاده از موتور با توان هسته‌ای با برد نامحدود می‌شود.

ادامه مطلب: تولد و آینده هواپیماهای هسته‌ای

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با صنایع انرژی