×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

پیل‌های سوختی

پیل سوختی اتانول مستقیم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

پیل سوختی اتانول مستقیم (direct-ethanol fuel cells) یا DEFC نوعی پیل سوختی تبادل پروتونی (proton-exchange fuel cells) است که در آن سوخت اتانول مستقیما وارد پیل سوختی می‌شود.

پیل سوختی آلکالاین

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

پیل سوختی آلکالاین (alkaline fuel cell) یا AFC که به آن پیل سوختی بیکن (Bacon fuel cell) نیز می‌گویند یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های پیل سوختی می‌باشد.

پیل سوختی متانول مستقیم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

پیل سوختی متانول مستقیم (direct-methanol fuel cells) یا DMFC نوعی پیل سوختی تبادل پروتنی (proton-exchange fuel cells) است که در آن اتانول به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پیل سوختی اکسید جامد

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

پیل سوختی اکسید جامد (solid oxide fuel cell) یا SOFC یک دستگاه تبدیل الکتروشیمیایی است که به طور مستقیم از اکسید کردن یک سوخت تولید برق می‌کند.

پیل سوختی احیا کننده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

پیل سوختی احیا کننده (regenerative fuel cell) یا پیل سوختی معکوس (reverse fuel cell) یا RFC نوعی پیل سوختی است که در جهت عکس کار می‌کند و الکتریسیته و ماده شیمیایی B را مصرف و ماده شیمیایی A را تولید می‌نماید.

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با صنایع انرژی