×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

انتقال و توزیع

شبکه‌های الکتریکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
در شبکه‌های الکتریکی (electrical grids) یک شبکه برق قدرت شامل شبکه یکپارچه‌ای از شبکه انتقال (transmission grids)، شبکه توزیع (distribution grids)، ژنراتورهای پراکنده (distributed generators) و بارهایی است که دارای نقاط اتصالی به نام باس هستند.

کابل هوایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کابل هوایی (aerial cable/air cable) یک کابل عایق است که معمولا دارای تمام رساناهای مورد نیاز برای یک سیستم انتقال برق یک خط مخابراتی است که بین تیرهای برق (utility poles) یا دکل‌های برق (electricity pylons) آویزان است.

سیستم مدیریت توزیع

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیستم مدیریت توزیع (distribution management system) یا DMS مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای کاربردی است که برای پایش و کنترل تمام شبکه توزیع به صورت کارا و قابل اعتماد به کار می‌رود.

جعبه برق

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
جعبه برق (power box) یا ستون تغذیه (feeder pillar) کابینتی است که برای تجهیزات الکتریکی که در خیابان نصب می شوند و کنترل تغذیه برق خانه‌های مجاور را بر عهده دارند به کار می‌رود.

ارتباط با خط نیرو

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ارتباط با خط نیرو (power line communication) یا PLC به معنی حمل داده بر روی رساناهایی است که همزمان برای انتقال برق و توزیع برق به مصرف‌کنندگان نیز به کار می‌رود.

قطع برق

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
قطع برق (power outage/power cut) یا بلک‌آوت (blackout) یا شکست توان (power failure) به معنی قطع کوتاه‌مدت یا بلند‌مدت برق در یک منطقه می‌باشد.

براون‌آوت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
براون‌آوت (brownout) به معنی کاهش ولتاژ عمدی یا غیر عمدی در سیستم تامین برق می‌باشد.

بانک بار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بانک بار (load bank) وسیله‌ای است که به صورت یک بار الکتریکی عمل می‌کند و بار را بر روی یک منبع برق قدرت اعمال می‌کند و توان خروجی گرفته شده از منبع را تبدیل و یا اتلاف می‌کند.

منحنی بار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
منحنی بار (load curve) یا پروفایل بار (load profile) نموداری است که نشان‌دهنده مقدار مصرف‌کنندگان انرژی الکتریکی است که در طول زمان تغییر می‌کنند.

سیستم مدیریت قطعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیستم مدیریت قطعی (outage management system) یا OMS یک سیستم کامپیوتری است که به وسیله سیستم‌های توزیع الکتریکی برای کمک به ترمیم قدرت به کار می‌رود.

سیستم پلی فاز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیستم پلی فاز (polyphase system) یک وسیله برای توزیع جریان متناوب برق قدرت است. سیستم‌های پلی‌فاز دارای سه یا چند رسانای الکتریکی دارای انرژی هستند که جریان متناوب را با یک جابه‌جایی زمانی تعریف شده بین امواج ولتاژ در هر رسانا حمل می‌کنند.

سنکرون شدن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
در سیستم برق جریان متناوب، سنکرون شدن (synchronization) فرآیندی است برای هماهنگ کردن سرعت و فرکانس ژنراتور و یا دیگر منابع با فرکانس و سرعت یک شبکه.

فرکانس یوتیلیتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فرکانس یوتیلیتی (utility frequency) یا فرکانس خط (line frequency) یا فرکانس خط قدرت power line frequency) یا فرکانس مینز (mains frequency) به معنی فرکانس نوسانات در جریان AC در یک شبکه برق قدرت است که از نیروگاه به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.

شبکه توزیع برق

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شبکه توزیع برق (electric distribution network) سیستمی از کابل‌ها است که برق قدرت را از نقطه تولید به مصرف‌کنندگان نهایی می‌رساند.

بازگشت زمین تک‌سیم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بازگشت زمین تک‌سیم (single wire earth return/ single wire ground return) یا SWER نوعی خط انتقال تک سیم (single-wire transmission line) برای تامین برق تک‌فاز از شبکه برق (electrical grid) به مناطق دوردست با قیمت کم می‌باشد.

کنتور برق اتوماتیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کنتور برق اتوماتیک (automatic meter reading) یا AMR تکنولوژی است که به وسیله آن می‌توان داده‌های مربوط به مصرف، تشخیص مشکل و وضعیت را از یک کنتور آب، برق و یا گاز دریافت و آن را برای قبض، رفع مشکل و یا تحلیل به یک پایگاه داده مرکزی فرستاد.

شبیه‌سازی سیستم برق قدرت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شبیه‌سازی سیستم برق قدرت (power system simulation) شامل دسته‌ای از برنامه‌های شبیه‌سازی کامپیوتری می‌شود که بر کارکرد سیستم‌های برق قدرت تمرکز دارند.

پروفایل بار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پروفایل بار (load profile) منحنی است که تغییرات بار الکتریکی را در طول زمان نشان می‌دهد.

منحنی بار زمان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
منحنی بار زمان (load duration curve) یا LDC در تولید انرژی الکتریکی برای روشن کردن ارتباط بین ملزومات ظرفیت تولید و ظرفیت مصرفی به کار می‌رود.

سیستم برق قدرت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیستم برق قدرت (electric power system) شبکه‌ای از اجزای الکتریکی است که برای تامین، انتقال و استفاده از انرژی الکتریکی به کار می‌روند.

دیسپاچینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دیسپاچینگ (dispatching) به معنی کنترل منابع تولید برق توسط اوپراتور از راه دور به گونه‌ای است که نیروگاه‌ها بتوانند بر مبنای میزان مصرف روشن و خاموش شوند و یا خروجی خود را تنظیم کنند.

انتقال انرژی بی‌سیم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
انتقال انرژی بی‌سیم (wireless energy transfer) یا قدرت بی‌سیم (wireless power) به معنی انتقال انرژی الکتریکی از منبع قدرت (power source) به بار الکتریکی (electrical load) بدون استفاده از رسانای ارتباطی دست‌ساز می‌باشد.

خطوط زیر زمینی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خطوط زیر زمینی (underground lines) خطوطی هستند که به جای کابل‌های بالاسری (overhead cables) خطوط پر فشار را با کابل‌های زیر زمینی انتقال می‌دهند.

سیستم توزیع برق با فاز مجزا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیستم توزیع برق با فاز مجزا (split phase electricity distribution) نوعی سیستم انتقال برق است که از سه سیم تک‌فاز مجزا استفاده می‌کند.

خط انتقال تک‌سیم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خط انتقال تک‌سیم (single-wire transmission line) یا روش تک‌سیمی (single wire method) روشی است که برق را از طریق یک رسانا منتقل می‌کند.

مطالعه جریان قدرت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مطالعه جریان قدرت (power flow study) یا مطالعه جریان بار (load-flow study) ابزار مهمی است که از تحلیل‌های عددی (numerical analysis) در سیستم‌های قدرت استفاده می‌کند.

سیستم انتقال انعطاف‌پذیر متناوب

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیستم انتقال انعطاف‌پذیر متناوب (flexible alternating current transmission system) یا فکتس (FACTS) سیستمی است که از تجهیزات استاتیک مورد استفاده در انتقال انرژی الکتریکی AC استفاده می‌کند.

سیستم برق شبکه گره‌ای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
یک سیستم برق شبکه گره‌ای (grid-tied electrical system/tied to grid system/grid tie system) نوعی تولید نیمه مستقل یا ذخیره انرژی در شبکه (grid energy storage) است به شبکه اصلی متصل می‌شود و ظرفیت اضافی خود را به شبکه‌های برق محلی می‌دهد.

مدیریت تقاضای انرژی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مدیریت تقاضای انرژی (energy demand management) یا مدیریت سمت تقاضا (demand side management) یا DSM به معنی اصلاح تقاضای انرژی مصرف‌کننده از راه‌های مختلف به شکلی است که در زمان پیک انرژی کم‌تری مصرف نماید.

بار پایه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بار پایه (baseload/base load) یا نیاز بار پایه (baseload demand) حداقل مقدار توانی است که یک شرکت تاسیسات یا توزیع باید برای مشتریان فراهم کند.

خطوط قدرت بالاسری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خطوط قدرت بالاسری (overhead power line) خطوط انتقالی هستند که به وسیله دکل‌ها (towers) یا تیر برق (utility poles) در هوا معلق هستند.

کنتور برق

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کنتور برق (electricity meter) یا کنتور انرژی (energy meter) وسیله‌ای است که مقدار انرژی الکتریکی مصرف شده به وسیله یک ساکن، شرکت و یا وسیله الکتریکی را تعیین می‌کند.

پایش بار از بیرون

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پایش بار از بیرون (nonintrusive load monitoring) یا NILM یا پایش بار لوازم خانگی از بیرون (nonintrusive appliance load monitoring) فرآیندی است که برای تحلیل تغییرات ولتاژ و جریان وارد شده به منازل و نتیجه‌گیری این که چه وسایلی در حال استفاده در منزل هستند و نیز انرژی مصرفی هر یک از وسایل به کار می‌رود.

پست شبکه اسپات

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
در شبکه‌های توزیع برق، پست شبکه اسپات (spot network substation) در شبکه‌های توزیع متصل به هم استفاده می‌شود. اسپات‌ها دارای شبکه ثانویه (secondary network) یا شبکه گرید (grid network) و تمام ترانسفورماتور‌های تغذیه هستند که در سمت ثانویه در یک نقطه به یک‌دیگر باس می‌شوند.

انتقال برق

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

2Circuit-1Voltage.jpg

انتقال برق (electric-power transmission) به معنی انتقال انرژی الکتریکی در مقیاس بزرگ از نیروگاه‌ها (power plants) به پست‌های برق (electrical substations) در نزدیکی مراکز مصرف می‌باشد. انتقال برق شامل سیم‌کشی‌های محلی بین پست‌های فشار قوی و مصرف‌کنندگان، که مربوط به توزیع برق (electric power distribution) می‌شود، نمی‌باشد. خطوط انتقال زمانی که به هم متصل هستند، تشکیل شبکه‌های انتقال را می‌دهند. شبکه‌های ترکیبی انتقال و توزیع به عنوان شبکه‌های برق قدرت (power grid) و یا شبکه (grid) شناخته می‌شوند.

ادامه مطلب: انتقال برق

پست برق

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Substation2.png

ایستگاه برق یا پست برق (substation) بخشی از سیستم تولید (generation)، انتقال (transmission) و توزیع (distribution) برق است. پست‌ها ولتاژ را از بالا به پایین و یا از پایین به بالا می‌رسانند و چندین وظیفه مهم دیگر را نیز انجام می‌دهد. بین نیروگاه و مشتری، برق قدرت ممکن است از چندین پست عبور کند و ولتاژ آن در چند مرحله کاهش یابد.

ادامه مطلب: پست برق

سوپر گرید برق

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Supergrid.jpgسوپر گرید یا فوق شبکه یا ابر شبکه (super grid) که به آن مگا گرید (mega grid) نیز گفته می‌شود، یک شبکه انتقال (transmission network) برای مناطق گسترده است که امکان خرید و فروش میزان زیاد برق را در مسافت‌های طولانی می‌دهد.

ادامه مطلب: سوپر گرید برق

شبکه هوش‌مند

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شبکه هوش‌مند (smart grid) یک شبکه برق (electrical grid) است که برای کار با اطلاعاتی مانند رفتار تولید‌کنندگان و مشتریان، از کامپیوتر و تکنولوژی‌های دیگر به روش اتوماتیک استفاده می‌کند و به این وسیله کارایی، قابلیت اطمینان و صرفه اقتصادی تولید و توزیع برق را افزایش می‌دهد.

مدیریت بار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مدیریت بار (load management) فرآیندی است برای توازن بین تولید برق و بار الکتریکی شبکه که به جای کنترل خروجی نیروگاه، بار الکتریکی را کنترل می‌نماید.

شبکه برق

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Iran.jpg

شبکه برق (electrical grid) یک شبکه به هم پیوسته برای رساندن برق از تولید‌کنندگان به مصرف‌کنندگان می‌باشد.

ادامه مطلب: شبکه برق

توزیع برق

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Distribution4.gif

توزیع برق (electricity distribution) مرحله آخر تحویل برق به مصرف‌کنندگان نهایی است. در یک شبکه برق، سیستم توزیع الکتریسیته را از سیستم انتقال برق تحویل می‌گیرد و آن را به مصرف‌کنندگان تحویل می‌دهد.

ادامه مطلب: توزیع برق

دکل برق چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

دکل برق (transmittion tower/electricity pylon/hydro tower) یک سازه بلند می‌باشد که معمولا به صورت خرپا (lattice tower) می‌باشد و از آن برای نگه‌داری خطوط پرفشار در بالای زمین (overhead power line) استفاده می‌شود. دکل‌های برق در سیستم‌های ولتاژ بالای AC و یا DC مورد استفاده قرار می‌گیرند و دارای اشکال و اندازه‌های متنوعی هستند. ارتفاع معمول آن‌ها بین 15 تا 55 متر در نوسان است که البته بلندترین آن‌ها دکل‌های370 متری هستند که با فاصله اسپن (span) 2700 متر در کشور چین استفاده می‌شوند. علاوه بر فولاد ممکن است از مواد دیگری مانند بتن و چوب نیز استفاده شود.

چهار نوع اصلی دکل‌های برق از نظر وظیفه عبارت است از دکل‌های تعلیقی (suspension towers)، دکل‌های ترمینالی (terminal towers)، دکل‌های کششی (tension towers) و دکل‌ها حملی (transportation towers). برخی از دکل‌های برق این وظایف را به صورت همزمان انجام می‌دهند.

اغلب دکل‌های برق و خطوط ارتفاعی آن‌ها را به عنوان آلودگی دیداری (visual pollution) محسوب می‌کنند و روش‌هایی مانند دفن کردن برای کاهش این اثر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تیر برق چیست

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

تیر برق (utility pole) تیری است که برای نگه‌داری از خطوط قدرت بالاسری (overhead powe lines) و تاسیسات عمومی دیگر مانند کابل (cable)، کابل‌های فیبر نوری (fibre optic cable) و تجهیزات مرتبط مانند ترانسفورماتور (transformer) و چراغ‌های روشنایی خیابان به کار می‌رود. بر حسب مورد کاربرد، به این تیرها تیر تلفن (telephone pole)، تیر قدرت (power pole)، تیر آبی (hydro pole)، تیر تلگراف (telegraph pole) و یا پست تلگراف (telegraph post) نیز می‌گویند.

کابل‌های برق از روی سر تیر برق عبور می‌کنند که این یک راه کم هزینه برای ایزوله کردن آن از زمین و خارج کردن از مسیر عبور افراد و وسایل نقلیه می‌باشد. تیرهای برق را از چوب، فلز، بتون و یا فایبرگلاس کامپوزیتی می‌سازند. تیرهای برق برای خطوط انتقال کم ولتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرند. خطوط انتقال با ولتاژ بالا بر روی دکل‌ها فولادی (transmittion towers/transmittion pylons) حمل می‌شوند.

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با صنایع نیروگاهی