تقطیر چند اثره

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

تقطیر چند اثره=Multiple-effect distillation

logo-samandehi

آخرین آگهی