آب شیرین کن خورشیدی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

solar-desalination.jpg

آب شیرین کن خورشیدی (solar powered desalination unit) وسیله‌ای است که می‌تواند با روش‌های مستقیم یا غیر مستقیم انرژی را از خورشید دریافت کند و از آب شور، آب آشامیدنی تولید نماید.

آب شیرین کن مستقیم خورشیدی به طور مستقیم آب تقطیر شده را در کلکتورهای گرمایی خورشیدی تولید می‌کند. یک مثال از این سیستم، دستگاه تقطیر خورشیدی (solar still) است که با فرآیند تبخیر و به دام انداختن انرژی خورشید، آب شیرین تولید می‌کند.

 

Puits_Solaire.jpg

Watercone_on_earth.png

 

آب شیرین‌کن غیر مستقیم خورشیدی از سیستم‌های جمع‌آوری انرژی خورشیدی به همراه سیستم‌های آب شیرین‌کن معمولی مانند تقطیر فلش چند مرحله‌ای (multi-stage flash distillation)، تبخیر چند اثره (multiple effect evaporation)، جداسازی انجمادی (freeze separation) یا اسمز معکوس (reverse osmosis) برای تولید آب شیرین استفاده می‌کند.

 

mit_solar_powered_desalination_system_jbq98.jpg

 

طبیعت تناوبی نور خورشید و شدت متغیر خود را در طول روز باعث می‌شود که پیش‌بینی کارایی آن دشوار است. البته ترکیب یک سیستم ذخیره‌سازی انرژی حرارتی این مشکل را حل و عملکرد ثابت آن را حتی در ساعات غیر بدون نور خورشید و روزهای ابری تضمین و بازده کلی آن را بهبود می‌بخشد.

 

c_water_lvvq2.jpg

 

haitian_desal_a_nation_cwbla.jpg

 

solar_cube_j1nqu.jpg

 

solar_cucumber_desalination_plant_4rsgj.jpg

 

Solar-diresct-desalination.jpg

 

Solar-diresct-desalination2.jpg

logo-samandehi

آخرین آگهی