×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

تست مواد

تست اسپارک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست اسپارک=spark testing

چگونه با بدن عرق کرده خود تلفن همراه خود را شارژ کنیم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Phone-Back.jpg

در این دنیای دیجیتال و پرتابل، همه ما با دستگاه‌های روزمره و مجموعه‌ای از شارژرهای دیواری همراه آن‌ها سر و کار داریم. نگه داشتن شارژ گوشی می‌تواند یک دردسر بزرگ باشد و حتی یک تلفن هوشمند بدون باتری به یک ورق کاغذ بی‌ارزش تبدیل می‌شود. چه عالی می‌شد اگر تلفن همراه در تمام روز شارژ می‌ماند، بدون این که نیاز باشد که در مورد آن فکر کنیم.

ادامه مطلب: چگونه با بدن عرق کرده خود تلفن همراه...

اسپکتروسکوپی فوتو الکترون پرتو ایکس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اسپکتروسکوپی یا طیف‌نمایی فوتو الکترون پرتو ایکس (X-ray photoelectron spectroscopy) یا XPS یک روش اسپکتروسکوپی است که ترکیب عناصر، فرمول تجربی، حالت شیمیایی و حالت الکترونی عناصر موجود در ماده را محاسبه می‌کند.

روش‌های پراش پرتو ایکس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
روش‌های پراش پرتو ایکس (X-ray scattering techniques) خانواده‌ای از روش‌های آنالیزی غیر مخرب هستند که اطلاعاتی درباره ساختار کریستالی، ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی مواد و فیلم‌های نازک به دست می‌دهند.

تشدید مغناطیسی هسته‌ای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تشدید مغناطیسی هسته‌ای (nuclear magnetic resonance) یا NMR یک پدیده فیزیکی است که در آن هسته مغناطیسی در یک میدان مغناطیسی تابش مغناطیسی را جذب و بازگسیل می‌کند. از این پدیده در تست‌های غیر مخرب و آنالیز مواد استفاده می‌شود.

طیف‌سنجی جرمی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
طیف‌سنجی جرمی (mass spectrometry) یا MS یک روش آنالیز است که نسبت جرم به بار (mass to charge ratio) یک ذره باردار را محاسبه می‌کند.

طیف‌سنجی جذب اتمی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
طیف‌سنجی جذب اتمی (atomic absorption spectroscopy) یا AAS یک فرآیند تحلیل طیف‌سنجی است که برای تعیین کمی عناصر شیمیایی از جذب تابش نوری به وسیله اتم‌های آزاد در حالت گازی استفاده می‌کند.

تست نشت ردیاب گازی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
روش تست نشت ردیاب گازی (tracer-gas leak testing method) یک روش تست غیر مخرب است که از هیدروژن، هلیوم و یا مبرد استفاده می‌کند.

بازرسی ترموگرافیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بازرسی گرماسنجی یا بازرسی ترموگرافیک (thermographic inspection) نوعی از تست غیر مخرب است که برای قطعات، مواد و سیستم‌ها به کار می‌رود و در آن الگو‌های گرمایی بر روی سطح جسم به تصویر کشیده می‌شود.

تست پیند

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست پیند (PIND) به معنی تست آشکار‌سازی نویز ضربه‌ای (Particle Impact Noise Detection test) می‌باشد.

اولتراسونیک آرایه فازی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اولتراسونیک آرایه فازی (phased array ultrasonic) یک روش پیش‌رفته تست اولتراسونیک است که برای تست غیر مخرب به کار می‌رود.

اولتراسوند غیر تماسی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اولتراسوند غیر تماسی (Non-contact ultrasound) یا NCU یک روش تست غیر مخرب است که در آن امواج اولتراسوند برای تست ماده تولید می‌شوند بدون این که سنسور دارای تماس مستقیم و یا غیر مستقیم با ماده و یا قطعه مورد تست باشد.

نشت شار معناطیسی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نشت شار معناطیسی (magnetic flux leakage) یا MFL یک روش معناطیسی تست غیر مخرب است که برای یافتن خوردگی و حفره در ساختار فولاد به کار می‌رود.

روش اولتراسونیک لیزری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
روش اولتراسونیک لیزری (laser-ultrasonic) از لیزر برای تولید و کشف امواج اولتراسونیک استفاده می‌کند.

سیستم بازرسی دوار داخلی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیستم بازرسی دوار داخلی (internal rotary inspection system) یا IRIS یک روش اولتراسونیک (ultrasonic) است که برای تست غیر مخرب لوله‌ها (pipes) و تیوب‌ها (tubes) به کار می‌رود.

تست فروسرخ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست فروسرخ یا مادون قرمز (infrared) و گرمایی (thermal) یکی از روش‌های تست غیر مخرب است که برای دیدن سطح اجسام به کار می‌روند.

رادیوگرافی صنعتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رادیوگرافی صنعتی (industrial radiography) یا تست رادیوگرافیک (radiographic testing) یا RT به معنی استفاده از تابش یونیزه برای مشاهده اشیا به صورتی است که در حالات دیگر قابل مشاهده نیستند.

سی‌تی اسکن صنعتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سی‌تی اسکن صنعتی (industrial CT scanning/industrial computed tomography scanning) فرآیندی است که در آن از تجهیزات پرتو ایکس (X-ray) برای ایجاد اشکال سه بعدی از داخل و خارج قطعات استفاده می‌شود.

تکنیک تحریک ضربه‌ای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تکنیک تحریک ضربه‌ای (Impulse excitation technique) یک تست غیر مخرب است که از فرکانس طبیعی (natural frequency)، ابعاد و جرم قطعه کار برای تعیین مدول یانگ، مدول برشی، نسبت پواسون و ضریب میرایی استفاده می‌کند.

تست نشت هیدروژن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست نشت هیدروژن (hydrogen leak testing) یک روش معمول است که در آن یک مخزن تحت فشار و یا سازه دیگر برای یافتن نشتی و یا عیب به وسیله هیدروژن تست می‌شود.

تست امواج هدایتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست امواج هدایتی (guided wave testing) یا GWT یکی از جدیدترین روش‌های ارزیابی غیر مخرب است. این روش از امواج تنشی مکانیکی که در طول یک سازه به پیش می‌روند و به وسیله مرزهای آن هدایت می‌شوند استفاده می‌کند.

تست الکترومغناطیسی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست الکترومغناطیسی (electromagnetic testing) یا ET یک روش تست غیر مخرب است که در آن جریان الکتریکی و یا میدان مغناطیسی و یا هر دو در یک قطعه تست القا می‌شود و پاسخ الکترومغناطیسی آن مشاهده می‌شود.

رادیوگرافی محاسباتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رادیوگرافی محاسباتی (computed radiography) یا CR از تجهیزاتی مشابه با رادیوگرافی استفاده می‌کند با این تفاوت که برای ایجاد تصویر به جای فیلم از صفحه تصویربرداری (imaging plate) یا IP که از فسفر حساس به نور تشکیل شده است استفاده می‌کند.

بازرسی نوری اتوماتیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بازرسی نوری اتوماتیک (automated optical inspection) یا AOI یک روش بازرسی چشمی اتوماتیک است که برای انواع مختلفی از محصولات مانند مدارهای چاپی به کار می‌رود.

تکنولوژی رزونانس آکوستیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تکنولوژی رزونانس آکوستیک (acoustic resonance technology) یا ART، یک تکنولوژی بازرسی آکوستیکی است که از پدیده رزونانس نیمه موج (half wave resonance) استفاده می‌کند.

اندازه‌گیری میدان جریان متناوب

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اندازه‌گیری میدان جریان متناوب (Alternating current field measurement) یا ACFM یک روش الکترومعناطیسی برای تست‌های غیر مخرب است که امکان کشف و اندازه‌گیری ترک‌های سطحی را فراهم می‌کند.

تست انتشار صوتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

انتشار صوتی (acoustic emission) یا AE عبارتی است که برای توضیح امواج صوتی استفاده می‌شود که در زمانی که یک ماده تحت تنش یا تغییر داخلی در اثر نیروی خارجی قرار می‌گیرد به وجود می‌آیند.

ادامه مطلب: تست انتشار صوتی

تست خمش سه نقطه‌ای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست خمش سه نقطه‌ای (three point flexural test) به محاسبه مقادیر مدول الاستیسیته (modulus of elasticity) خمشی، تنش خمشی و کرنش خمشی و پاسخ تنش-کرنشی خمشی ماده می‌پردازد.

تخلخل سنجی گرمایی و برودتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تخلخل‌سنجی گرمایی (thermoporometry) و تخلخل‌سنجی برودتی (cryoporometry) روش‌هایی برای اندازه‌گیری تخلخل (porosity) توزیع اندازه خلل و فرج هستند.

تست کشش

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست کشش (tensile testing/tension testing) یک تست پایه‌ای در علم مواد می‌باشد که در آن نمونه در معرض با محوری یک‌نواخت قرار می‌گیرد، تا زمانی که دچار شکست شود.

تست نرخ کرنش آهسته

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست نرخ کرنش آهسته (slow strain rate testing) یا SSRT که به آن تست کشش نرخ انبساط ثابت (constant extension rate tensile testing) یا CERT می‌گویند یک روش استاندارد تست مواد و اغلب فلزات است که در آن نمونه تحت افزایش طول با نرخ ثابت قرار می‌گیرد.

تست غیر مخرب

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست غیر مخرب (nondestructive testing/non-destructive testing) یا NDT گروهی از روش‌های آنالیز می‌باشند که در دانش و صنعت برا ی سنجش خواص مواد، قطعات و یا سیستم به کار می‌روند؛ بدون این که آسیبی ایجاد کنند.

متالوگرافی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
متالوگرافی (metallography) به معنی مطالعه ساختار فیزیکی و اجزای فلزات می‌باشد که معمولا از میکروسکوپ استفاده می‌کند.

آنالیز فلاش لیزر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
آنالیز فلاش لیزر (laser flash analysis) یا روش فلاش لیزر (laser flash method) روشی است که برای اندازه‌گیری نفوذ گرمایی (thermal diffusivity) انواع مواد به کار می‌رود.

پراکندگی اتم هلیوم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پراکندگی اتم هلیوم (helium atom scattering) یا HAS یک روش آنالیز سطحی است که در علم مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد. HAS به وسیله اندازه‌گیری انکسار اتم‌ها از یک پرتو هلیوم تک‌فام (monochromic) که بر روی یک سطح برخورد می‌کند، اطلاعاتی در باره ساختار سطحی و دینامیک شبکه مواد فراهم می‌کند.

تست کندن فیبر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست کندن فیبر (fiber pushout test) یک تست مکانیکی است که بر روی مواد کامپوزیتی انجام می‌شود و در آن یک فیبر به صورت مکانیکی از ماده خارج می‌شود.

اکستنسومتر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اکستنسومتر (extensometer) دستگاهی است که برای اندازه‌گیری تغییرات در اندازه یک قطعه به کار می‌رود. اکستنسومتر برای اندازه‌گیری تنش-کرنش و تست کشش (tensile test) مناسب است.

تست ضربه چارپی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست ضربه چارپی (Charpy impact test) که به تست شیار چارپی (Charpy v-notch test) نیز معروف است، یک تست استاندارد نرخ کرنش است که میزان انرژی جذب شده به وسیله مواد در زمان شکست (fracture) را تعیین می‌کند.

تست سختی ویکرز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست سختی ویکرز (Vickers hardness test) یک جایگزین برای روش برینل (Brinell) برای اندازه‌گیری سختی مواد می‌باشد.

مقیاس راکول

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مقیاس راکول (Rockwell scale) یک مقیاس سختی است که بر اساس سختی فرو رنده مواد می‌باشد.

مقیاس سختی مواد معدنی ماهس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مقیاس سختی مواد معدنی ماهس (Mohs scale of mineral hardness) نشان‌گر مقاومت مواد مختلف در برابر خراش نسبت به هم می‌باشد که مواد سخت‌تر مواد نرم‌تر را خراش می‌دهند.

تست سختی جهشی لیب

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست سختی جهشی لیب (Leeb rebound hardness test) یکی از چهار روش پرکاربرد برای تست سختی فلزات می‌باشد. این روش پرتابل بیش‌تر برای تست قطعات بسیار بزرگ به کار می‌رود (معمولا بالای 1 کیلوگرم).

تست سختی کنوپ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست سختی کنوپ (Knoop hardness test) یک تست ریز سختی (microhardness test) است که در آن سختی مکانیکی مواد بسیار ترد (brittle) و یا ورق‌ها که در آن فرو رفتگی باید اندک باشد اندازه گرفته می‌شود.

تست سختی جانکا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست سختی جانکا (Janka hardness test) مقاومت نوعی از چوب را در مقابل فرو رفتگی و فرسایش اندازه می‌گیرد.

مقایسه سختی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
روش‌های مختلفی برای انجام تست سختی موجود است؛ همانند ویکرز (VIcers)، برینل (Brinell)، راکول (Rockwell) و لیب (Leeb). با این که در بسیاری از حالت‌ها امکان این که یک مقایسه دقیق انجام شود غیر ممکن است؛ امکان انجام یک مقایسه تقریبی وجود دارد.

مقیاس برینل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مقیاس برینل (Brinell scale) نشان‌دهنده سختی فرو روی مواد در اثر فرو رفتن یک فرو رونده مقیاس است که بر روی قطعه تست ماده فشار وارد می‌کند. مقیاس برینل یکی از چندین تعریف سختی در علم مواد است.

تست بلوم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست بلوم (Bloom test) برای اندازه‌گیری مقاومت ژل و یا ژلاتین (gelatin) به کار می‌رود.

بازرسی مایع نافذ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

LPI3.jpg

بازرسی با ماده رنگی نافذ (dye penetrant inspection) یا DPI که بازرسی مایعات نافذ (liquid penetrant inspection) یا LPI یا آزمون نافذ (penetrant testing) یا PT نیز نامیده می‌شود، یک روش بازرسی پر‌کاربرد و کم هزینه در مواد غیر متخلخلی مانند فلزات، پلاستیک یا سرامیک برای یافتن عیوبی است که به سطح راه دارند.

ادامه مطلب: بازرسی مایع نافذ

تست سختی بارکول

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست سختی بارکول (Barcol hardness test) نشان‌دهنده سختی فرورفتگی مواد است که به وسیله مقایسه عمق فرو رفتن یک شاخص که بر روی نمونه ماده فشار وارد می‌کند با میزان فرو رفتن در یک ماده مرجع به دست می‌آید.

بازرسی ذرات مغناطیسی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

MPI5.jpg

بازرسی با ذرات مغناطیسی (magnetic particle inspection) یا MPI یکی از روش‌های تست غیر مخرب (non-destructive testing) یا NDT است که برای کشف تاپیوستگی‌ها در سطح و تا حدی در زیر سطح برای مواد فرو الکتریک مانند آهن، نیکل و کبالت و برخی از آلیاژهای آن‌ها به کار می‌رود. این فرآیند یک میدان مغناطیسی را بر روی قطعات اعمال می‌کند.

ادامه مطلب: بازرسی ذرات مغناطیسی

تست رادیوگرافیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

RT.jpg

تست رادیوگرافی (radiographic test) یا RT یا رادیوگرافی صنعتی (industrial radiography) یکی از تست‌های غیرمخرب (non-destructive test) یا NDT برای جوش است که وجود و شکل عیوب ماکروسکوپیک یا سایر ناپیوستگی‌ها را داخل جوش نشان می‌دهد. در این روش از قابلیت نفوذ پرتو‌های ایکس (x-ray) یا گاما در اجسام استفاده می‌شود.

ادامه مطلب: تست رادیوگرافیک

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با مواد اولیه