×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

فرآیندهای متالورژی

مانع نفوذی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مانع نفوذی=diffusion barrier

الکتروپلیتینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
الکتروپلیتینگ=electroplating

عملیات ضربه اولتراسونیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
عملیات ضربه اولتراسونیک (ultrasonic impact treatment) یا UIT یک تکنیک عملیات متالورژی مشابه با کار سخت است که در آن انرژی اولتراسونیک به یک قطعه فلزی اعمال می‌شود.

ذوب ناحیه‌ای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ذوب ناحیه‌ای (zone melting) یا پالایش ناحیه‌ای (zone refining) یا فرآیند ناحیه شناوری (floating zone process) گروهی از فرآیندهای خالص‌سازی کریستال هستند که در آن یک ناحیه نازک از کریستال ذوب می‌شود و سپس ناحیه ذوب شده در طول کریستال به جلو می‌رود.

سخت‌کاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سخت‌کاری (work hardening) یا سخت‌کاری کرنشی (strain hardening) یا کار سرد (cold working) به معنی تقویت فلز به وسیله تغییر شکل پلاستیک است.

پیکلینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیکلینگ=pickling

گرانول‌سازی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گرانول‌سازی (granulation) فرآیند یا عملی است که برای شکل‌دهی یا کریستال‌سازی به شکل دانه انجام می‌شود.

شکل‌دهی ساختاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شکل‌دهی ساختاری (vault structuring) نوعی تکنولوژی شکل‌دهی است که برای ایجاد ساختارهای مستطیلی یا شش ضلعی بر روی مواد با دیواره نازک مانند ورق‌های فلزی، پلاستیکی، مقوا و کاغذ به کار می‌رود.

عملیات ترمومکانیکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
عملیات ترمومکانیکی=thermomechanical processing

برینلینگ فالس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
برینلینگ فالس=false brinelling

فولادسازی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فولادسازی=steelmaking

محتوای معادل کربن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
محتوای معادل کربن=equivalent carbon content

کربورایزینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کربورایزینگ=carburizing

باز ذوب الکترواسلگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
باز ذوب الکترواسلگ=electroslag remelting

افزودنی‌های غیر فلزی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
افزودنی‌های غیر فلزی=non-metallic inclusions

الکترواسپینینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
الکترواسپینینگ (electrospinning) از شارژ الکتریکی برای کشیدن فیبرهای بسیار کوچک در مقیاس میکرو یا نانو از یک سیال استفاده می‌کند.

رسوب‌گذاری الکتروفورتیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رسوب‌گذاری الکتروفورتیک (electrophoretic deposition) یا EPD عبارتی پر کاربرد در فرآیندهای صنعتی است که در آن ذرات برخورد کننده در یک مایع معلق هستند و تحت تاثیر میدان الکتریکی بر روی یک الکترود قرار می‌گیرند.

فرآیند الکترولیتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فرآیند الکترولیتی (electrolytic process) برای استخراج فلزات یا مواد معدنی با خلوص بالا و هزینه کم از الکترولیز (electrolysis) به صورت صنعتی استفاده می‌کند.

فولاد‌سازی با اکسیژن پایه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فولاد‌سازی با اکسیژن پایه (basic oxygen steelmaking) یا BOS یا BOP یا BOF یا OSM که به فولاد‌سازی لینز-داناویتز-ورفارن (Linz-Donawitz-Verfahren steelmaking) یا فرآیند تبدیل اکسیژن (oxygen converter process) نیز معروف است یک روش فولاد سازی است که در آن آهن خام (pig iron) مذاب پر کربن به فولاد تبدیل می‌شود.

آنیلینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
آنیلینگ (annealing) فرآیند سرد شدن آرام شیشه برای از بین بردن تنش‌های داخلی آن در زمان تشکیل می‌باشد.

پیچش فیلامانی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیچش فیلامانی (filament winding) یک تکنیک تولید برای مواد کامپوزیتی است که معمولا دارای شکل استوانه‌ای هستند.

پوشش‌دهی مانع گرمایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پوشش‌دهی مانع گرمایی (thermal barrier coatings) یا TBC نوعی سیستم پیشرفته مواد است که معمولا برای سطوح فلزی همانند توربین گاز یا قطعات موتور هواپیما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرآیند باور براف

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فرآیند باور براف (Bower–Barff process) در متالورژی روشی است برای پوشش‌دهی فولاد یا آهن با یک اکسید آهن معناطیسی همانند Fe2O4 برای کاهش خوردگی اتمسفری.

کونچینگ اسپلانت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کونچینگ اسپلانت (splat quenching) یک تکنیک متالورژی و مورفینگ فلز (metal morphing) است که برای شکل‌دهی فلزات با یک ساختار کریستالی خاص به وسیله کونچینگ یا سرد کردن بسیار سریع می‌باشد.

تقویت محلول جامد

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تقویت محلول جامد (solid solution strengthening) نوعی آلیاژ‌سازی است که می‌تواند برای تقویت یک فلز خالص مورد استفاده قرار گیرد.

قابلیت سخت‌کاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
قابلیت سخت‌کاری=hardenability

سخت‌کاری سطحی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سخت‌کاری سطحی=Case hardening

اتصال لیزری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اتصال لیزری (laser bonding) یک تکنیک علامت‌گذاری است که از لیزر یا دیگر گونه‌های انرژی تابشی برای اتصال یک ماده علامت‌گذاری افزودنی به مواد مختلف به کار می‌رود.

حکاکی لیزری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
حکاکی لیزری (laser engraving) یا علامت‌گذاری لیزری (laser marking) روشی است که در آن با کمک لیزر بر روی یک جسم حکاکی یا علامت‌گذاری می‌کنند.

برداشت لیزری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
برداشت لیزری (laser ablation) فرآیندی است برای برداشتن مواد از سطح یک جامد به وسیله تابش پرتو لیزر بر آن.

لیزر پینینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
لیزر پینینگ (laser peening) یا لیزر شاک پینینگ (laser shock peening) LSP فرآیندی است که برای سخت‌کاری یا پینینگ فلزات با استفاده از لیزر قوی به کار می‌رود.

بیولیچینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بیولیچینگ (bioleaching) به معنی استخراج فلزات از سنگ معدن به وسیله استفاده از ارگانیزم‌های زنده می‌باشد.

تکلیس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تکلیس (calcinations/calcining) یک فرآیند عملیات حرارتی است که در حضور هوا به سنگ معدن یا مواد جامد دیگر اعمال می‌شود.

الکترومتالورژی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
الکترومتالورژی (electrometallurgy) فرآیندهایی برای رسوب‌گذاری الکتریکی (electrodeposition) فلزات می‌باشند.

الکترووینینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
الکترووینینگ (electrowinning) یا الکترو اکسترکشن (electroextraction) به معنی رسوب‌گذاری الکتریکی (electrodeposition) فلزات از سنگ معدن می‌باشد.

الکتروپولیشینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
الکتروپولیشینگ (electropolishing) یا پولیشینگ الکتروشیمیایی (electrochemical polishing) یا پولیشینگ الکترولیتی (electrolytic polishing) یک فرآیند الکتروشیمیایی است که برای خارج کردن مواد از یک قطعه فلزی به کار می‌رود.

عملیات هم‌زنی اصطکاکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
عملیات هم‌زنی اصطکاکی (friction stir processing) روشی است برای تغییر خواص فلزات به وسیله تغییر شکل پلاستیک موضعی شدید.

گرم‌کاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گرم‌کاری (hot working) فرآیندی است که در آن فلزات در دمای بالاتر از دمای ری‌کریستالی دچار تغییر شکل پلاستیک می‌شوند.

شرینک فیتینگ القایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شرینک فیتینگ القایی (induction shrink fitting) به معنی استفاده از تکنولوژی هیتر القایی برای پیش‌گرمایش قطعات فلزی بین 150 تا 300 درجه سانتی‌گراد و ایجاد انبساط و امکان ورود و خروج به یک قطعه دیگر می‌باشد.

آلیاژسازی مکانیکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
آلیاژسازی مکانیکی (mechanical alloying) یا MA یک تکنیک فرآیندی پودر حالت جامد است که شامل جوش‌کاری سرد (cold welding) مکرر، خرد کردن و جوش مجدد ذرات پودری در یک آسیاب ساچمه‌ای (ball mill) با انرژی بالا می‌باشد.

اسپینینگ مذاب

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اسپینینگ مذاب (melt spinning) تکنیکی است که برای سرد کردن سریع مایعات به کار می‌رود.

پیرومتالورژی

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
پیرومتالورژی (pyrometallurgy) شاخه‌ای از متالورژی استخراجی است.

تصفیه فلزات

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
تصفیه فلزات (refining) به معنی خالص‌سازی یک ماده ناخالص است که در این‌جا فلز می‌باشد.

تشویه چیست

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

Roasting.jpg

تشویه (roasting) سنگ معدن عبارت است از حرارت دادن به سنگ معدن گوگردی در یک محیط اکسیدی، به طوری که سنگ معدن ذوب نشود و تنها تغییراتی در ترکیب شیمیایی آن به وجود آید. اکسید، سولفات و کلرید فلزات راحت‌تر از سولفید آن‌ها به فلز احیا می‌شود و به همین دلیل سنگ‌های معدن سولفیدی را با فرآیند تشویه تبدیل به اکسید، سولفات یا کلرید آن فلز می‌نمایند.

ادامه مطلب: تشویه چیست

سخت‌کاری شوکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سخت‌کاری شوکی (shock hardening) فرآیندی است که برای سخت‌سازی فلزات و آلیاژ‌هایی که در آن یک موج شوکی (shock wave) در ساختار کریستالی مواد در مقیاس اتمی ایجاد عیب می‌کند.

عملیات حرارتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
عملیات حرارتی (heat treating) گروهی از فرآیندهای صنعتی و فلز‌کاری هستند که برای تغییر در خواص فیزیکی و گاهی شیمیایی مواد به کار می‌روند.

آستمپرینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
آستمپرینگ (austempering) نوعی عملیات حرارتی است که بر فلزات آهنی انجام می‌شود.

کربونیترایدینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کربونیترایدینگ (carbonitriding) یک تکنیک اصلاح سطوح متالورژی است که برای افزایش سختی سطحی و در نتیجه کاهش فرسایش به کار می‌رود.

سخت‌کاری برودتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سخت‌کاری برودتی (cryogenic hardening) نوعی فرآیند عملیات حرارتی برودتی (cryogenic heat treating) است که در آن مواد تا دماهای حدود 185- درجه سانتی‌گراد سرد می‌شوند.

عملیات حرارتی افتراقی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
عملیات حرارتی افتراقی (differential heat treatment) یا عملیات حرارتی انتخابی (selective heat treatment) یا عملیات حرارتی موضعی (local heat treatment) تکنیکی است که در زمان عملیات حرارتی برای سخت‌سازی یا نرم‌سازی مناطق خاصی از جسم فولادی به کار می‌رود.

نیتروکربورایزینگ فریتیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نیتروکربورایزینگ فریتیک (ferritic nitrocarburizing) بازه‌ای از فرآیندهای سخت‌کاری سطحی (case hardening) است که نیتروژن و کربن را در دماهای زیر بحرانی به داخل سطح فلز نفوذ می‌دهند.

کرنش سختی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کرنش سختی (hardening) یک فرآیند متالورژی و فلزکاری است که برای افزایش سختی یک فلز انجام می‌شود.

سخت‌کاری القایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سخت‌کاری القایی (induction hardening) نوعی عملیات حرارتی است که در آن قطعات فلزی به وسیله حرارت‌دهی القایی گرم و کونج (quenched) می‌شوند.

مارتمپرینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مارتمپرینگ (martempering) نوعی عملیات حرارتی برای فولاد است که شامل یک مرحله آستنیته کردن (austenitisation) پس از مرحله کونچینگ می‌باشد.

نیترایدینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نیترایدینگ (nitriding) یک فرآیند عملیات حرارتی است که نیتروژن را به سطح فلز نفوذ می‌دهد و یک سطح سخت را به وجود می‌آورد.

سخت‌کاری رسوبی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سخت‌کاری رسوبی (precipitation hardening) یا سخت‌کاری زمانی (age hardening) یک تکنیک عملیات حرارتی است که برای افزایش مقاومت مواد چکش‌خوار به کار می‌رود.

کونچینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کونچینگ (quenching) به معنی سرد کردن سریع یک قطعه کار برای گرفتن خواص خاصی از ماده می‌باشد.

تمپرینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تمپرینگ (tempering) فرآیندی در عملیات حرارتی است که برای افزایش چقرمگی آلیاژهای پایه آهنی به کار می‌رود.

شات پینینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شات پینینگ (shot peening) یک فرآیند سرد کاری است که برای تولید لایه‌ای از تنش پسماند فشاری (compressive residual stress) و اصلاح خواص مکانیکی فلزات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با ساخت و تولید