انتقال قدرت

سیستم انتقال قدرت

رای دهی:  / 0

سیستم انتقال قدرت=powertrain=powerplant

گیربکس چیست

رای دهی:  / 7

Transmission-Animation.gifنیاز به گیربکس (transmission) در خودرو یک نتیجه از ویژگی‌های موتورهای درون‌سوز (internal combustion engine) است. موتورها معمولا در محدوده 600 تا حدود 7000 دور در دقیقه کار می‌کنند (که البته این مقدار معمولا برای موتورهای دیزل کم‌تر است)، در حالی که چرخ‌های خودرو بین 0 دور در دقیقه تا در حدود 1800 دور در دقیقه می‌چرخند.

ادامه مطلب: گیربکس چیست

گیربکس اتوماتیک

رای دهی:  / 5

Automatic-Transmission.jpgگیربکس اتوماتیک (automatic transmission/automatic gearbox) نوعی گیربکس خودرو است که می‌تواند با حرکت خودرو به طور خودکار نسبت دنده (gear ratios) را تغییر دهد و راننده را از تغییر دستی دنده بی نیاز کند. بیش‌تر گیربکس‌های اتوماتیک دارای یک بازه تعریف شده دنده و اغلب دارای یک ضامن پارکینگ برای قفل کردن شافت خروجی گیربکس هستند.

ادامه مطلب: گیربکس اتوماتیک

CVT چیست

رای دهی:  / 4

CVT-Animation3.gifگیربکس CVT یا گیربکس تغییر پیوسته (continuously variable transmission) نوعی گیربکس (transmission) است که به صورت بی‌وقفه با تعداد نسبت دنده بی‌شمار بین مقادیر بیشینه و کمینه تغییر می‌کند. این در تضاد با دیگر سیستم‌های انتقال مکانیکی است که یک تعدادی نسبت دنده ثابت را ارایه می‌کنند. انعطاف‌پذیری یک CVT اجازه می‌دهد تا شافت ورودی یک سرعت زاویه‌ای ثابت را در محدوده وسیعی از سرعت خروجی حفظ کند.

ادامه مطلب: CVT چیست

گیربکس دستی خودرو

رای دهی:  / 18

Manual-Transmission2.jpgگیربکس دستی (manual transmission/manual gearbox/stick shift) یا گیربکس استاندارد (standard transmission) یا n سرعت دستی (n تعداد دنده‌های جلو همانند 5 سرعته) نوعی گیربکس است که در خودروهای موتوری به کار می‌رود و به همراه یک کلاچ (clutch) دستی که به وسیله راننده درگیر و جدا می‌شود و یک دسته دنده (gear stick) گشتاور انتقال یافته از موتور را تنظیم می‌کند.

ادامه مطلب: گیربکس دستی خودرو