ترمز و کنترل دینامیکی

ترمز

رای دهی:  / 15

anibrake2.gif

ترمز (brake) وسیله‌ای مکانیکی است که مانع از حرکت می‌شود. تقریبا تمام وسایل نقلیه چرخ‌دار دارای نوعی ترمز هستند. چرخ‌های خرید و چرخ دستی‌های حمل چمدان برای قرار گرفتن بر روی سطح شیب‌دار نقاله، بیش‌تر هواپیماها در بخش ارابه فرود و تمامی خودروها دارای ترمز هستند.

ادامه مطلب: ترمز

انواع ترمز

رای دهی:  / 43

Drum-Brake.jpg

بیش‌تر ترمزها از اصطکاک، پمپ کردن و یا الکترومغناطیس استفاده می‌کنند. یک ترمز می‌تواند از اصول مختلفی استفاده کند؛ مثلا یک پمپ ممکن است سیال را از میان یک اوریفیس (orifice) رد کند تا ایجاد اصطکاک نماید.

ادامه مطلب: انواع ترمز