بدنه

شاسی

رای دهی:  / 1

Rolling-Chassis.jpg

شاسی (chassis) خودرو چارچوبی (frame) است که بقیه اجزای اتومبیل بر روی آن قرار می‌گیرد. شاسی در اتومبیل چیزی همانند اسکلت حیوانات است.

ادامه مطلب: شاسی

چراغ جلو خودرو

رای دهی:  / 2

Headlamp.jpgچراغ جلو (headlamp) خودرو، یکی از چراغ‌های اتومبیل است که به جلوی وسیله نقلیه متصل می‌شود و هدف آن روشن کردن جاده جلوی راننده در زمان دید کم مانند تاریکی یا بارندگی است. در طول عصر خودرو، کارایی چراغ جلو به طور پیوسته بهبود یافته است ولی باعث کاهش اختلاف زیاد بین تلفات تصادفات رانندگی در روز و تاریکی شب نشده است. مطابق با گزارش مدیریت ایمنی ترافیک ملی آمریکا، با وجود انجام تنها 25 درصد از رفت و آمد در شب، نزدیک به نیمی از مرگ و میر مربوط به ترافیک در تاریکی شب رخ می‌باشد.

ادامه مطلب: چراغ جلو خودرو