تاسیسات الکتریکی

تعیین سایز رساناهای الکتریکی

رای دهی:  / 1

خطوط رسانای الکتریسیته در حقیقت مقاومت‌های الکتریکی هستند که از آن‌ها جریان عبور می‌کند. با اتصال مصرف کننده به چنین خطوطی و عبور جریان از آن‌ها در خط افت ولتاژ پدید می‌آید.

ادامه مطلب: تعیین سایز رساناهای الکتریکی

برق سه‌فاز

رای دهی:  / 4

برق سه فاز (three-phase electric power) یک روش معمول برای تولید (power generation)، انتقال (transmission) و توزیع (distribution) برق متناوب (alternating power) یا AC می‌باشد.

ادامه مطلب: برق سه‌فاز