پالایش و پتروشیمی

پالایشگاه نفت

رای دهی:  / 53

Refinery2.jpg

پالایشگاه نفت (oil refinery/petroleum refinery) یک پلانت فرآیندی صنعتی است که در آن نفت خام تحت فرآوری قرار گرفته، تصفیه می‌شود و به محصولات مفیدتری مانند نفت سفید، بنزین، گازوییل، قیر، مازوت، کروزن و گاز نفتی مایع (liquefied petroleum gas) یا LPG تبدیل می‌شود. پالایشگاه‌های نفت معمولا مجتمع‌های بزرگ دارای پایپینگ گسترده می‌باشند که جریان‌های سیال را بین واحدهای فرآیندی شیمیایی (chemical processing units) جابه‌جا می‌کنند. از بسیاری جهات، پالایشگاه‌های نفت از بسیاری از تکنولوژی‌های پلانت‌های شیمیایی استفاده می‌کنند و می‌توان آن‌ها را به عنوان پلانت شیمیایی در نظر گرفت. معمولا خوراک نفت خام توسط یک پلانت تولید نفت (oil production plant) فراهم می‌شود. معمولا یک انبار نفت (oil depot) یا مزرعه مخزن (tank farm) در نزدیکی پالایشگاه نفت قرار می‌گیرد که برای ذخیره‌سازی ورودی نفت خام به کار می‌رود.

ادامه مطلب: پالایشگاه نفت

واحدهای عملیاتی

رای دهی:  / 4

Unit-Operation2.jpg

در فرآیندهای شیمیایی، واحد عملیاتی (unit operation) عبارت است از یک قدم پایه‌ای از یک فرآیند. واحدهای عملیاتی شامل انجام تغییرات فیزیکی مانند جداسازی (separation)، کریستال‌سازی (crystallization)، تبخیر (evaporation)، فیلتر کردن (filtration) و مانند آن می‌باشد.

ادامه مطلب: واحدهای عملیاتی

پتروشیمی

رای دهی:  / 4

Petrochemistry.jpg

پتروشیمی (petrochemistry) شاخه‌ای از شیمی است که بر روی تبدیل نفت خام (crude oil/petroleum) و گاز طبیعی به محصولات مفید و یا مواد خام مطالعه می‌کند. محصولات پتروشیمی بخش مهمی از صنایع شیمیایی امروزی هستند.

ادامه مطلب: پتروشیمی