×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

دستگاه‌های تشخیصی

ام آر آی چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Pineapple.gif

ام آر آی یا MRI به معنی تصویربرداری تشدید مغناطیسی (magnetic resonance imaging)، یا تصویر برداری تشدید مغناطیسی هسته‌ای (nuclear magnetic resonance imaging) یا NMRI یا توموگرافی تشدید مغناطیسی (magnetic resonance tomography) یا MRT یک تکنیک تصویربرداری پزشکی است که در رادیولوژی (radiology) برای به تصویر کشیدن جزییات کامل از بافت‌ها و ارگان‌های بدن، بدون استفاده از پرتوهای ایکس و پرتوهای یونیزه شده به کار می‌رود.

ادامه مطلب: ام آر آی چیست

پرسش: سنسورهای مورد استفاده در دستگاه MRI

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

پرسش

چه نوع سنسورهایی در دستگاه MRI به کار برده شده است؟


پاسخ

قطعه‌ای که به عنوان گیرنده اطلاعات در دستگاه ام آر آی به کار می‌رود، کویل فرکانس رادیویی نام دارد که هم به عنوان دریافت‌کننده و هم گاهی به عنوان فرستنده امواج فرکانس رادیویی به کار می‌رود. کویل‌های رادیویی به دو دسته کویل‌های سطحی و کویل‌های حجمی تقسیم می‌شوند.

برای آشنایی بیش‌تر با طرز کار دستگاه MRI، متن زیر را بخوانید:

در بیش‌تر کاربردهای پزشکی، از پروتون‌های (اتم‌های هیدروژن) موجود در بافت‌های حاوی مولکول‌های آب برای ایجاد یک سیگنال استفاده می‌شود. این سیگنال برای شکل دادن به یک تصویر از بدن به کار می‌رود. ابتدا انرژی از یک میدان مغناطیسی نوسانی در فرکانس رزونانس مناسب به طور موقت به بیمار اعمال می‌شود. اتم‌های هیدروژن تحریک می‌شوند و یک سیگنال فرکانس رادیویی ایجاد می‌کنند که توسط یک کویل گیرنده (receiving coil) اندازه‌گیری می‌شود. می‌توان با تغییر میدان مغناطیسی اصلی به وسیله کویل‌های گرادیانی، از سیگنال رادیویی برای رمزگذاری اطلاعات موقعیت استفاده کرد. زمانی که این کویل‌ها به سرعت روشن و خاموش می‌شوند، یک نویز مشخصه تکرار شونده از اسکن MRI ایجاد می‌کند. کنتراست بین بافت‌های مختلف توسط میزان اتم‌های تحریک شده‌ای که به حالت تعادل باز می‌گردند، تعیین می‌شود.

MRI نیاز به یک میدان مغناطیسی دارد که هم قوی و هم یکنواخت باشد. قدرت میدان آهن ربا بر حسب تسلا (teslas) اندازه‌گیری می‌شود و در حالی که بیش‌تر سیستم در 1.5 تسلا کار می‌کنند، سیستم‌های تجاری در محدوده 0.2T تا 7 تسلا در دسترس هستند. بیشتر آهن‌رباهای کلینیکی از نوع ابر رسانا (superconducting) هستند که نیاز به هلیوم مایع دارد. می‌توان میدان‌های با قدرت کم‌تر را با آهن‌رباهای دایمی ایجاد کرد، که اغلب در اسکنرهای MRI باز (open MRI scanners) برای بیماران دچار تنگناهراسی به کار می‌رود.

ماشین داپلر کارتوید

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ماشین داپلر کارتوید (carotid Doppler machine) دستگاهی است که برای اندازه‌گیری سرعت جریان خون در سرخ‌رگ گردن و سرخ‌رگ مهره‌ای و گاهی سرخ‌رگ زیر ترقوه‌ای به کار می‌رود. ماشین داپلر کارتوید از روش‌های غیر تهاجمی اسکن اولتراسونیک و اثر داپلر استفاده می‌کند.

اتوآنالایزر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اتوآنالایزر (AutoAnalyzer) یک دستگاه آنالیز اتوماتیک است که از یک روش خاص به نام آنالیز جریان پیوسته (continuous flow analysis) یا CFA استفاده می‌کند.

آندوسکوپ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
آندوسکوپ وسیله‌ای است که برای مشاهده داخل یک عضو توخالی و یا حفره بدن به کار می‌رود. بر خلاف بیش‌تر وسایل دیگر، آندوسکوپ‌ها مستقیما به داخل عضو فرستاده می‌شوند.

تصویربرداری عمل‌کردی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تصویربرداری عمل‌کردی (functional imaging) روشی است برای یافتن و یا اندازه‌گیری تغییرات متابولیزم، جریان خون، ترکیب شیمیایی موضعی و جذب.

الاستوگرافی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
الاستوگرافی (elastography) یا روش غیر تهاجمی (non invasive) است که در آن تصاویر سختی (stiffness) و یا کرنش (strain) یک بافت نرم برای یافتن و یا دسته‌بندی تومورها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تصویربرداری گرمایی فروسرخ دیجیتال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تصویربرداری گرمایی فروسرخ دیجیتال (digital infrared thermal imaging) یا DITI یک روش تشخیصی غیر تهاجمی است که در آن هیچ مواجهه‌ای با تشعشع وجود ندارد.

اسپکت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
توموگرافی محاسباتی تابش تک فوتون (Single-photon emission computed tomography) یا اسپکت (SPECT) که گاهی به آن SPET نیز گفته می‌شود یک روش توموگرافی پزشکی هسته‌ای است که از پرتو گاما استفاده می‌کند.

توموگرافی تابش پوزیترون

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تصویربرداری ریزشی مایوکاردیال (Myocardial perfusion scan) یک فرآیند پزشکی هسته‌ای است که عمل‌کرد عضلات قلب را مشخص می‌کند.

پت سی تی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
توموگرافی تابش پوزیترون-توموگرافی محاسباتی (Positron emission tomography - computed tomography) که بیش‌تر به PET-CT یا PET/CT معروف است یک روش تصویر‌برداری پزشکی است که ترکیبی از توموگرافی تابشی پوزیترون یا PET و توموگرافی محاسباتی پرتو ایکس (X-ray computed tomography) می‌باشد.

تصویربرداری ریزشی مایو کاردیال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تصویربرداری ریزشی مایو کاردیال (Myocardial perfusion scan) یک فرآیند پزشکی هسته‌ای است که عمل‌کرد عضلات قلب را مشخص می‌کند.

توموگرافی محاسباتی تابشی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
توموگرافی محاسباتی تابشی (Emission computed tomography) نوعی توموگرافی است که از تابش رادیواکتیو استفاده می‌کند.

سینتی‌گرافی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سینتی‌گرافی (scintigraphy) نوعی تست تشخیصی است که در پزشکی هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن رادیو ایزوتوپ‌‌ها (radioisotopes) که به آن‌ها radiopharmaceutical می‌گویند به داخل بدن وارد می‌شود و سپس تابش گسیل شده از آن‌ها به وسیله آشکار‌سازهای خاجی مانند دوربین‌های گاما (gamma cameras) به شکل تصاویر دو بعدی تصویر می‌شود.

ایمونوسینتی‌گرافی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ایمونوسینتی‌گرافی (Immunoscintigraphy) فرآیندی است برای یافتن سلول‌های سرطانی در بدن که به وسیله تزریق یک آنتی‌بادی با برچسب رادیواکتیویته که به بیش‌تر آن به سلول‌های سرطانی می‌چسبد، انجام می‌شود. فرآیند اسکن به وسیله تشخیص تمرکز تابش رادیواکتیو انجام می‌شود.

کولسینتی‌گرافی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اسکن کول سینتی‌گرافی (cholescintigraphy scan) که به آن Hepatobiliary Iminodiacetic Acid یا HIDA یا Paraisopropyl Iminodiacetic Acid یا PIPIDA یا Diisopropyl Iminodiacetic Acid یا DISIDA نیز می‌گویند یک فرآیند اسکن هسته‌ای است که سلامت و عمل‌کرد کیسه صفرا (gallbladder) را تعیین می‌کند.

اسکن استخوان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سینتی‌گرافی استخوان (bone scintigraphy) یا اسکن استخوان (bone scan) یک روش تست هسته‌ای برای یافتن مسایل غیر طبیعی در استخوان که از بهبود استخوان جلوگیری می‌کنند.

الکترونوروگرام

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
الکترونوروگرام (electroneurogram) روشی است که برای دیدن مستقیم فعالیت نورون‌ها (neurons) در سیستم عصبی مرکزی (central nervous system) یعنی مغز و نخاع و یا سیستم عصبی پیرامونی (peripheral nervous system) یعنی عصب‌ها و گانگلیون‌ها (ganglions) به کار می‌رود.

الکترومایوگرافی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
الکترومایوگرافی (electromyography) یا EMG روشی برای اندازه‌گیری و ثبت فعالیت الکتریکی ایجاد شده توسط ماهیچه‌های اسکلتی می‌باشد.

الکتروانسفالوگرافی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
الکتروانسفالوگرافی (Electroencephalography) یا EEG به معنی ثبت فعالیت الکتریکی بر روی پوست سر (scalp) می‌باشد.

الکتروکارتیکوگرافی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
الکتروکارتیکوگرافی (electrocorticography) یا ECoG یا EEG درون جمجمه‌ای (intracranial EEG) یا iEEG به معنی فرآیند استفاده از الکترودهایی که مستقیما بر روی سطح نمایان مغز قرار می‌گیرند برای ثبت فعالیت الکتریکی قشر مغز (cerebral cortex) می‌باشد.

الکتروکاردیوگرافی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
الکتروکاردیوگرافی (electrocardiography) یا ECG یا EKG فرآیند بازرسی فعالیت قلب از بیرون از قفسه سینه در طول یک مدت است که توسط الکترودهایی که به سطح خاجی پوست متصل می‌شوند و ثبت آن به وسیله یک دستگاه در خارج از بدن انجام می‌پذیرد.

الکتروفیزیولوژی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
الکتروفیزیولوژی (electrophysiology) مطالعه خواص سلول‌ها و بافت‌های بیولوژیکی است. الکتروفیزیولوژی شامل اندازه‌گیری تغییر ولتاژ یا جریان الکتریکی در مقیاس‌های گسترده‌ای از پروتیین‌های دارای یک کانال یونی تا تمام یک عضو مانند قلب می‌باشد.

سونو فوتو دینامیک تراپی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سونو فوتو دینامیک تراپی (sono photo dynamic therapy) یا سونودینامیک تراپی (sonodynamic therapy) نوعی درمان جایگزین برای سرطان است که ادعای استفاده از اولتراسوند و نور برای بهبود اثرات مسمومیت سلولی (cytotoxic) در اثر داروهایی که به سونو سنسیتایزرها (sonosensitizers) مشهور هستند را دارد.

اسکن نوشال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اسکن نوشال (nuchal scan) نوعی اسکن پایش پیش از تولد (prenatal screening) از نوع سونوگرافی (sonographic) است که به مشخص شدن آسیب‌های با ریسک بالا به کروموزوم‌ها شامل سندروم دان در جنین کمک می‌کند.

اولتراسوند آندوسکوپیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اولتراسوند آندوسکوپیک (endoscopic ultrasound) یا EUS یا اکو آندوسکوپی (echo-endoscopy) یک فرآیند آندوسکوپی یا فرستادن پراب (probe) به داخل یک عضو توخالی است که با اولتراسوند ترکیب می‌شود و تصاویری از اعضای داخلی سینه و شکم به دست می‌دهد.

اکو کاردیوگرام

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اکو کاردیوگرام (echocardiogram) که اغلب به آن کاردیاک اکو (cardiac ECHO) یا اکو (ECHO) گفته می‌شود، یک سونوگرام از قلب است. مخفف اکوکاردیوگرام ECG نمی‌باشد که مربوط به الکتروکاردیوگرام (electrocardiogram) می‌شود.

اکوکاردیوگرافی داپلر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اکوکاردیوگرافی داپلر (Doppler echocardiography) فرآیندی است که از تکنولوژی اولتراسوند (ultrasound) برای آزمایش قلب و عروق استفاده می‌کند.

تصویربرداری نیروی اکوستیک تابشی ضربه‌ای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تصویربرداری نیروی اکوستیک تابشی ضربه‌ای (Acoustic Radiation Force Impulse Imaging) یا ARFI از نیروی تابش اکوستیک (acoustic radiation force) استفاده می‌کند تا تصاویری از خواص مکانیکی بافت‌های نرم به دست آورد.

اولتراسوند سه بعدی

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
اولتراسوند سه بعدی (3D ultrasound) یک روش اولتراسوند پزشکی است که اغلب در اولتراسونوگرافی حاملگی (obstetric ultrasonography) به کار می‌رود و تصاویر سه بعدی از جنین فراهم می‌کند.

سونوگرافی تشخیصی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اولترا سونوگرافی (ultrasonography) یا سونوگرافی تشخیصی (diagnosis sonography) یک روش تصویر برداری تشخیصی بر پایه اولتراسوند است که برای مشاهده ساختار زیر پوستی بدن مانند تاندون‌ها (tendons)، ماهیچه‌ها، مفصل‌ها، عروق و اندام‌های داخلی برای بررسی آسیب‌های احتمالی به کار می‌رود.

آنژیوگرافی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
آنژیوگرافی (angiography) یا آرتریوگرافی (arteriography) یک روش تصویربرداری پزشکی است که برای دیدن داخل رگ‌های خونی و بافت‌های بدن به کار می‌رود. کاربرد آنژیوگرافی بیش‌تر مربوط به سرخ‌رگ‌ها (artery)، سیاه‌رگ‌ها (vein) و حفره‌های قلب (heart chambers) است.

رادیوگرافی دیجیتال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رادیوگرافی دیجیتال (digital radiography) نوعی تصویربرداری با پرتو ایکس (X-ray imaging) است که در آن به جای فیلم‌های مرسوم فتوگرافی از سنسورهای پرتو ایکس استفاده می‌شود.

لینفوگرام

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
لینفوگرام (lymphogram) یک تکنیک تصویربرداری پزشکی است که در آن یک ماده کنتراست‌زای رادیویی یا رادیوکنتراست (radiocontrast) تزریق می‌شود و تصویر اشعه ایکس (X-ray) گرفته می‌شود تا ساختار سیستم لنفاوی شامل دیده شود.

ماموگرافی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ماموگرافی (mammography) فرآیندی است که در آن با استفاده از اشعه ایکس کم انرژی برای آزمایش سینه انسان استفاده می‌کند و به عنوان یک ابزار تشخیص (diagnostic) و غربال‌گری از آن استفاده می‌شود. هدف از ماموگرافی تشخیص زودرس سرطان سینه می‌باشد.

میکرو آنژیوگرافی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
میکرو آنژیوگرافی (microangiography) یک نوع پیش‌رفته از آنژیوگرافی (angiography) است که با رادیوگرافی (radiography) رگ‌های خونی یا لنفاوی بافت انجام می‌شود.

اشعه ایکس بازتابی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

اشعه ایکس بازتابی (backscatter X-ray) یک تکنولوژی تصویربرداری پیش‌رفته است. ماشین‌های اشعه ایکس معمولی با استفاده از تغییرات در انتقال اشعه از میان هدف مواد نرم و سخت را تشخیص می‌دهند؛ ولی اشعه ایکس بازتابی، تابش بازتاب را از هدف تشخیص می‌دهد.

ادامه مطلب: اشعه ایکس بازتابی

رادیوگرافی محاسباتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رادیوگرافی محاسباتیرادیوگرافی محاسباتی (computed radiography) یا CR از تجهیزاتی مشابه با رادیوگرافی استفاده می‌کند با این تفاوت که برای ایجاد تصویر به جای فیلم از صفحه تصویربرداری (imaging plate) یا IP که از فسفر حساس به نور تشکیل شده است استفاده می‌کند.

رادیولوژی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رادیولوژی (radiology) یک تخصص پزشکی است که از تصویربرداری برای تشخیص و درمان بیماری‌هایی که در درون بدن قابل دیدن هستند استفاده می‌کند. رادیولوژیست‌ها از تکنولوژی‌هایی همانند اشعه ایکس (X-ray)، رادیوگرافی (radiography)، اولتراساند (ultrasound)، توموگرافی محاسباتی (computed tomography) یا CT، پزشکی هسته‌ای (nuclear medicine)، توموگرافی تابش پوزیترون (positron emission tomography) یا PET و MRI برای تشخیص و درمان بیماری‌ها استفاده می‌کنند.

فلوروسکوپی

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

فلوروسکوپی (fluoroscopy) یک روش تصویربرداری است که معمولا برای گرفتن تصاویر متحرک همزمان (real-time moving images) از ساختار داخلی بیمار به وسیله استفاده از فلوروسکوپ انجام می‌شود.

رادیوگرافی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

رادیوگرافی (radiography) به معنی استفاده از اشعه ایکس (X-ray) برای دیدن مواد غیر یک‌نواخت مانند بدن انسان است.

ساختمان دستگاه ام آر آی

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

Magnets.jpgدر داخل دستگاه ام آر آی یک لوله افقی وجود دارد که به صورت طولی درون یک میدان مغناطیسی حرکت می‌کند و به منفذ یا کالیبر مغناطیس موسوم است. بیمار در حالی که به پشت بر روی یک میز مخصوص دراز کشیده است؛ وارد کالیبر شده و بر حسب نوع اسکنی که قرار است بر روی وی انجام شود، تا حد نیاز از سمت سر و یا پا وارد کالیبر می‌شود.

ادامه مطلب: ساختمان دستگاه ام آر آی

مکانیزم عملکرد ام آر آی

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

2-helium-motion.gif

یک دستگاه ام آر آی (MRI) از یک میدان مغناطیسی قوی استفاده می‌کند تا بردار مغناطیسی برخی از اتم‌های بدن را تنظیم کند و یک میدان رادیوفرکانسی برای تغییر این بردار مغناطیسی به صورت سیستماتیک عمل می‌کند. این عمل باعث می‌شود که هسته یک میدان مغناطیسی چرخان تولید کند که به وسیله اسکنر قابل خواندن است. این اطلاعات پردازش می‌شوند و به وسیله آن‌ها یک تصویر از منطقه اسکن شده بدن تولید می‌گردد. گرادیان میدان مغناطیسی باعث می‌شود که هسته اتم‌ها در نقاط مختلف با سرعت‌های متفاوتی چرخش کنند. با استفاده از گرادیان در نقاط مختلف، تصاویر دو و سه بعدی در هر زاویه‌ای قابل تولید است.

ادامه مطلب: مکانیزم عملکرد ام آر آی

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با تجهیزات پزشکی