دستگاه‌های تشخیصی

ام آر آی چیست

رای دهی:  / 52

Pineapple.gif

ام آر آی یا MRI به معنی تصویربرداری تشدید مغناطیسی (magnetic resonance imaging)، یا تصویر برداری تشدید مغناطیسی هسته‌ای (nuclear magnetic resonance imaging) یا NMRI یا توموگرافی تشدید مغناطیسی (magnetic resonance tomography) یا MRT یک تکنیک تصویربرداری پزشکی است که در رادیولوژی (radiology) برای به تصویر کشیدن جزییات کامل از بافت‌ها و ارگان‌های بدن، بدون استفاده از پرتوهای ایکس و پرتوهای یونیزه شده به کار می‌رود.

ادامه مطلب: ام آر آی چیست

ساختمان دستگاه ام آر آی

رای دهی:  / 78

Magnets.jpgدر داخل دستگاه ام آر آی یک لوله افقی وجود دارد که به صورت طولی درون یک میدان مغناطیسی حرکت می‌کند و به منفذ یا کالیبر مغناطیس موسوم است. بیمار در حالی که به پشت بر روی یک میز مخصوص دراز کشیده است؛ وارد کالیبر شده و بر حسب نوع اسکنی که قرار است بر روی وی انجام شود، تا حد نیاز از سمت سر و یا پا وارد کالیبر می‌شود.

ادامه مطلب: ساختمان دستگاه ام آر آی

مکانیزم عملکرد ام آر آی

رای دهی:  / 28

2-helium-motion.gif

یک دستگاه ام آر آی (MRI) از یک میدان مغناطیسی قوی استفاده می‌کند تا بردار مغناطیسی برخی از اتم‌های بدن را تنظیم کند و یک میدان رادیوفرکانسی برای تغییر این بردار مغناطیسی به صورت سیستماتیک عمل می‌کند. این عمل باعث می‌شود که هسته یک میدان مغناطیسی چرخان تولید کند که به وسیله اسکنر قابل خواندن است. این اطلاعات پردازش می‌شوند و به وسیله آن‌ها یک تصویر از منطقه اسکن شده بدن تولید می‌گردد. گرادیان میدان مغناطیسی باعث می‌شود که هسته اتم‌ها در نقاط مختلف با سرعت‌های متفاوتی چرخش کنند. با استفاده از گرادیان در نقاط مختلف، تصاویر دو و سه بعدی در هر زاویه‌ای قابل تولید است.

ادامه مطلب: مکانیزم عملکرد ام آر آی