پلی‌مرها

اپوکسی چیست

رای دهی:  / 1

Epoxy.jpgاپوکسی (epoxy) که همچنین به عنوان پلی‌اپوکسید (polyepoxide) شناخته می‌شود، شامل انواعی از رزین‌ها (resins) هستند که یک دسته از پلی‌مرهای (polymers) واکنش‌دهنده دارای گروه‌های اپوکسید را تشکیل می‌دهند.

ادامه مطلب: اپوکسی چیست