فلزات غیر آهنی

نیکل

رای دهی:  / 27

Nickel.jpg

نیکل (Nickel) یک عنصر شیمیایی (chemical element) با نماد شیمیایی Ni و عدد اتمی 28 است. نیکل یک فلز درخشان سفید-نقره‌ای با ته رنگ طلایی، متعلق به فلزات واسطه (transition metals)، سخت و چکش‌خوار (ductile) می‌باشد.

ادامه مطلب: نیکل

منیزیم

رای دهی:  / 15

Mg-Atom.gif

منیزیم (Magnesium) یک عنصر شیمیایی (chemical element) با نماد Mg، عدد اتمی 12 و عدد اکسیداسیون معمول 2+ است. این فلز از نوع قلیایی خاکی (alkaline earth metal)، هشتمین عنصر فراوان در پوسته زمین و نهمین در کل جهان شناخته شده است. منیزیم چهارمین عنصر معمول در کل زمین پس از آهن، اکسیژن و سیلیکون و تا 13 درصد از جرم این سیاره و بخش بزرگی از جبه زمین را تشکیل می‌دهد.

ادامه مطلب: منیزیم

سرب

رای دهی:  / 20

Lead5.jpg

سرب (Lead) یک عنصر شیمیایی (chemical element) در گروه کربن (carbon group) با نماد Pb از کلمه لاتین پلومبوم و عدد اتمی 82 است. سرب فلزی نرم و چکش‌خوار (malleable metal) است که به عنوان یک فلز سنگین (heavy metal) و فلز ضعیف (poor metal) در نظر گرفته می‌شود. رنگ سرب بعد از این که تازه بریده شود، آبی مایل به سفید است اما به زودی در اثر قرار گرفتن در معرض هوا به رنگ خاکستری کدر در می‌آید. زمانی که سرب تبدیل به مایع مذاب شود، دارای درخشش کروم نقره‌ای براق می‌شود.

ادامه مطلب: سرب

زیرکونیوم

رای دهی:  / 58

Zirconium.jpg

زیرکونیوم (Zirconium)، یکی از عناصر شیمیایی (chemical element) با نماد Zr، عدد اتمی 40 و جرم اتمی از 91.224 است. نام زیرکونیوم از ماده معدنی زیرکون، مهم‌ترین منبع زیرکونیوم و از کلمه فارسی زرگون به معنی طلایی رنگ گرفته شده است.

ادامه مطلب: زیرکونیوم

قلع

رای دهی:  / 37

soldering.jpg

قلع (Tin) یک عنصر شیمیایی با نماد Sn و عدد اتمی 50 واقع در گروه 14 جدول تناوبی است. قلع شباهت شیمیایی به هر دو همسایه عناصر گروه 14، ژرمانیوم و سرب نشان می‌دهد و دارای دو حالت اکسیداسیون ممکن 2+ و کمی با ثبات‌تر 4+ است. قلع 49امین عنصر فراوان با 10 ایزوتوپ پایدار، بیش‌ترین تعداد ایزوتوپ پایدار در بین عناصر جدول تناوبی است. قلع بیش‌تر از کاسیتریت معدنی (mineral cassiterite) که در آن به صورت دی‌اکسید قلع (SnO2) موجود است، استخراج می‌شود.

ادامه مطلب: قلع