سرامیک‌ها

زئولیت

رای دهی:  / 2

Zeolite.jpgزئولیت‌ها (zeolites) مواد معدنی ریز متخلخل (microporous) آلومینوسیلیکاتی (aluminosilicate) هستند که معمولا به عنوان جاذب و کاتالیست تجاری استفاده می‌شوند. زئولیت‌ها به طور طبیعی ایجاد می‌شوند اما همچنین در مقیاس بزرگ صنعتی تولید شده‌اند.

ادامه مطلب: زئولیت