پیچ

پیچ و انواع پیچ

رای دهی:  / 5

Screw-Animation.gifپیچ (screw) یا بولت (bolt) نوعی بست است که مشخصه آن برجستگی‌های مارپیچی است که در اطراف یک استوانه پیچیده شده‌اند و به عنوان رزوه (thread) شناخته می‌شوند. برخی از رزوه پیچ‌ها برای همراهی با یک رزوه داخلی مکمل طراحی شده‌اند که اغلب به شکل یک مهره (nut) یا یک قطعه با رزوه داخلی دیده می‌شوند. دیگر رزوه‌های پیچ برای این طراحی شده‌اند که با چرخش پیچ یک شیار حلزونی را در یک ماده نرم‌تر ایجاد کنند. رایج‌ترین کاربرد پیچ در محکم کردن اجسام به هم و برای نگه داشتن اشیا است.

ادامه مطلب: پیچ و انواع پیچ