قالب‌گیری

پرس ایزواستاتیک گرم

رای دهی:  / 13

Hot-Isostatic-Pressure.jpg

پرس ایزواستاتیک گرم (hot isostatic pressing) یا HIP یک فرآیند تولید است که برای کاهش تخلخل (porosity) فلزات و افزایش دانسیته بسیاری از مواد سرامیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرس ایزواستاتیک گرم باعث افزایش خواص مکانیکی و کارایی مواد می‌شود.

ادامه مطلب: پرس ایزواستاتیک گرم