معدن کاری

استخراج معدن به روش اتاق و ستون

رای دهی:  / 1

Room-and-Pillar-Mine2.jpgاتاق و پایه یا اتاق و ستون (room and pillar) یا ستون و غرفه (pillar and stall) یک سیستم استخراج معدن است که در آن مواد معدنی از یک سطح افقی استخراج می‌شوند و یک آرایه افقی از اتاق‌ها و ستون‌ها ایجاد می‌شود.

ادامه مطلب: استخراج معدن به روش اتاق و ستون

استخراج معدن گمانه‌ای

رای دهی:  / 4

BHM-Animation.gifاستخراج معدن گمانه‌ای (Borehole Mining) یا BHM یک روش معدن کاری از راه دور برای منابع معدنی از طریق گمانه (borehole) به وسیله جت آب فشار بالا است. این فرآیند می‌تواند از سطح زمین، کف گودال روباز، معدن زیرزمینی، سکوی شناور یا کشتی و از طریق گمانه‌های پیش حفر شده انجام شود.

ادامه مطلب: استخراج معدن گمانه‌ای