اتصالات مکانیکی

اتصال با چسب

رای دهی:  / 4

Adhesive-Joint.gifاتصال با چسب (adhesive bonding/glue bonding/gluing) یک روش چسباندن ویفری (wafer bonding) است که در آن از یک لایه ماده چسبناک در میان دو لایه اصلی استفاده می‌شود که اتصالات ایجاد شده حل شونده یا غیر قابل حل هستند. چسب تجاری در دسترس می‌تواند آلی یا غیر آلی باشد و بر روی یک یا هر دو سطح بستر قرار بگیرد.

ادامه مطلب: اتصال با چسب

کلینچ

رای دهی:  / 11

Clinch-Animation2.gif

کلینچ (clinching) یک روش اتصال مکانیکی است که برای اتصال ورق‌های فلز به کار می‌رود. اتصال کلینچ بدون نیاز به قطعات اضافی و با استفاده از ابزارهای ویژه برای ایجاد پیوند مکانیکی بین ورق‌های فلزی به صورت پلاستیک و بدون ایجاد حرارت انجام می‌شود.

ادامه مطلب: کلینچ

اتصال تداخلی چیست

رای دهی:  / 1

Interface-Fitting2.jpgاتصال تداخلی (interface fit) که به آن اتصال فشاری یا اتصال پرسی (press fit) یا اتصال اصطکاکی (friction fit) نیز می‌گویند یک روش بستن دو قطعه به یک‌دیگر است که به وسیله اصطکاکی که پس از فشردن قطعات به یک‌دیگر ایجاد می‌شود، به دست می‌آید.

ادامه مطلب: اتصال تداخلی چیست

اتصال به وسیله میخ

رای دهی:  / 1

Nail.jpgمیخ (nail) یک قطعه فلزی به شکل پین است که به عنوان یک بست برای اتصال دو قطعه به هم استفاده می‌شود. معمولا میخ‌ها یک نوک تیز در یک طرف و یک سر پخ خورده در طرف دیگر دارند.

ادامه مطلب: اتصال به وسیله میخ

اتصال انقباضی چیست

رای دهی:  / 4

Shaft-Shrink-Fitting.jpgاتصال انقباضی (shrink-fitting) تکنیکی است که در آن از یک اتصال تداخلی (interference fit) با تغییر دادن اندازه نسبی دو قطعه در زمان مونتاژ استفاده می‌شود. این اتصال معمولا با گرمایش و یا سرمایش یکی از قطعات قبل از مونتاژ و اجازه بازگشت آن به دمای محیط پس از مونتاژ و استفاده از پدیده انبساط حرارتی ایجاد می‌شود.

ادامه مطلب: اتصال انقباضی چیست