×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

ماشین‌کاری

پرداخت سطح

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پرداخت سطح=Surface finish

مکان ابزار برش

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مکان ابزار برش=cutter location

فرز‌کاری مدادی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فرز‌کاری مدادی=pencil milling

ماشین‌کاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ماشین‌کاری=Machining

ماشین‌کاری سایشی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ماشین‌کاری سایشی (abrasive machining) نوعی فرآیند ماشین‌کاری است که در آن مواد از روی قطعه کار به وسیله تعداد زیادی از ذرات ساینده جدا می‌شوند.

ساب‌پاشی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ساب‌پاشی (abrasive blasting) به معنی کارکرد یک جریان پرفشار از مواد ساینده در برابر سطح برای صاف کردن آن، شکل دادن به سطح و خارج کردن آلاینده‌های سطحی می‌باشد.

ماشین‌کاری با جت ساینده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ماشین‌کاری با جت ساینده (Abrasive jet machining) یا AJM یا میکرو بلاستینگ ساینده (abrasive micro-blasting) یا بلاستینگ مدادی (pencil blasting) یا بلاستینگ سایشی میکرو (micro-abrasive blasting) یک فرآیند ماشین‌کاری بلاست سایشی (abrasive blasting machining) است که از جت ساینده با سرعت بالا برای فرسودن مواد از قطعه کاری به کار می‌رود.

بریسل بلاستینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بریسل بلاستینگ (bristle blasting) نوعی تمیز‌کاری سایشی مکانیکی (mechanical abrasion) است که به وسیله یک ابزار دور برس‌مانند بر روی سطوح فلزی انجام می‌شود.

سوپر صیقل‌کاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سوپر صیقل‌کاری=superfinishing

لپینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
لپینگ=lapping

هانینگ تخت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
هانینگ تخت=flat honing

سنگ‌زنی برودتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سنگ‌زنی برودتی=cryogenic grinding

سنگ‌زنی خارج از مرکز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سنگ‌زنی خارج از مرکز=centerless grinding

سنگ‌زنی تسمه‌ای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سنگ‌زنی تسمه‌ای=belt grinding

تراش سطح

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تراش سطح=surface grinding

فرزکاری آربور

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فرزکاری آربور (arbor milling) یک فرآیند برش‌کاری است که در آن مواد به وسیله یک برنده دندانه‌ای جدا می‌شوند.

زمان ماشین‌کاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
زمان ماشین‌کاری (machining time) زمانی است که در آن یک ماشین در عمل ماشین‌کاری یک قطعه را انجام می‌دهد.

جت برودتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
جت برودتی (cryojet) یا جت یخ (IceJet) نوعی از یک فرآیند ماشین‌کاری است که به ماشین‌کاری واترجت ساینده (abrasive waterjet) یا AWJ یا کاتر واترجت (water jet cutter) معروف است.

تراش‌کاری با الماس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تراش‌کاری با الماس (diamond turning) فرآیندی است برای ماشین‌کاری مکانیکی عناصر دقیق با استفاده از ماشین‌تراشی که مجهز به ابزارهای برش از الماس طبیعی یا مصنوعی می‌باشند.

ماشین‌کاری پرتو لیزری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ماشین‌کاری پرتو لیزری (laser beam machining) یا LBMb یک فرآیند ماشین‌کاری غیر معمول است که در آن یک پرتو لیزر به سمت قطعه کار شلیک می‌شود.

ارتعاشات ماشین‌کاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ارتعاشات ماشین‌کاری (machining vibrations) یا تصادم (chatter) به معنی حرکت نسبی بین قطعه کار و ابزار برش می‌باشد.

شیار زنی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شیار زنی (notching) یک فرآیند برش‌کاری فلز است که برای ورق‌های فلز یا میله‌های توخالی به کار می‌رود.

دریل‌کاری لیزری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دریل‌کاری لیزری=Laser drilling

دریل‌کاری اصطکاکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دریل‌کاری اصطکاکی=Friction drilling

بورینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بورینگ=boring

رزوه‌زنی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رزوه‌زنی=Threading

فرزکاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

فرزکاری (milling) فرآیندی است که در آن قسمت‌های اضافی قطعه کار با ابزاری به نام فرز بریده می‌شود.

تراش‌کاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

تراش‌کاری (turning) یک فرآیند ماشین‌کاری است که در آن ابزار برش (cutting tool) که معمولا یک تیغه غیر چرخشی است، در مقابل یک قطعه کار دوار با حرکت خطی که بر روی آن ایجاد یک مسیر حلزونی می‌کند حرکت می‌کند.

دریل کاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

دریل‌کاری (drilling) یک فرآیند برش‌کاری است که از یک مته (drill bit) برای بریدن یا بزرگ کردن یک سوراخ استفاده می‌کنند.

برقو زنی

رای دهی: 1 / 5

فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

برقو زنی (reaming) فرآیندی است که در آن یک سوراخ با اندازه دقیق ایجاد می‌شود.

قلاویز و حدیده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

حدیده‌کاری (dieing) فرآیندی است که در آن بر روی یک میله استوانه‌ای رزوه (tread) ایجاد می‌کنند تا ایجاد یک قطعه رزوه شده نر کنند تا به عنوان پیچ از آن استفاده کنند.

خزینه‌کاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Countersink.gif

کاربرد معمول خزینه‌کاری ایجاد امکان ورود یک پیچ سر تخت (countersunk bolt or screw) در زمان قرار گرفتن بر روی سوراخ و نشستن سطح آن به صورت هم‌سطح و یا زیر سطح مواد اطراف است. خزینه استوانه‌ای یک سوراخ ته صاف ایجاد می‌کند که می‌تواند با یک سر پیچ هشت وجهی به کار رود. خزینه‌کاری همچنین ممکن است برای حذف لبه‌های باقی‌مانده در اثر عملیات دریل کاری (drilling) و یا قلاویزکاری (tapping ) به کار می‌رود و در نتیجه باعث بهبود پرداخت‌کاری محصول و از بین بردن لبه‌های خطرناک تیز می‌شود.

ادامه مطلب: خزینه‌کاری

قلاویز کاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

قلاویز‌کاری (tapping) فرآیندی است که در آن در داخل یک سوراخ رزوه (thread) می‌زنند و ایجاد یک سطح ماده می‌کنند که می‌تواند نقش یک مهره را بازی کند.

اره کاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

اره کاری (sawing) عبارت است از بریدن یک قطعه کار با استفاده از یک تیغه (blade)، سیم (wire) یا زنجیر (chain) دندانه دار.

خان‌کشی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

کلیدزنی یا بروچینگ (broaching) یک فرآیند ماشین‌کاری است که با استفاده از یک ابزار دندانه‌دار که به آن بروچ یا کلید (broach) می‌گویند ماده اضافی جدا می‌شود.

صفحه تراشی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

صفحه‌تراشی (planning) یک فرآیند تولید است که در آن قسمت‌های اضافی قطعه کار با حرکت رفت و برگشتی در مقابل یک ابزار برش نقطه‌ای ثابت برداشته می‌شود و یک سطح صاف ایجاد می‌گردد.

هانینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

تیز کردن یا هانینگ (honing) یک فرآیند ماشین‌کاری سایشی (abrasive machining) است که در آن با ساییدن یک ماده سنباده‌ای (abrasive)، یک سطح ظریف بر روی قطعه کار فلزی ایجاد می‌شود.

لیسه‌زنی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

شیار زنی یا لیسه‌زنی (routing) فرآیندی است که در یک قطعه کار سخت که معمولا چوب یا پلاستیک است، یک شیار ایجاد می‌کنند.

هابینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

هابینگ (hobbing) یک فرآیند ماشین‌کاری است که برای ساخت چرخ‌دنده (gear)، هزار خار (spline)، چرخ‌زنجیر (sprocket) بر روی یک ماشین هابینگ که نوع خاصی از ماشین فرز (milling machine) است، کاربرد دارد.

ماشین‌کاری اولتراسونیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ماشین‌کاری اولتراسونیک (ultrasonic machining) که به سنگ‌زنی ضربه‌ای اولتراسونیک(ultrasonic impact grinding) نیز مشهور است، یک فرآیند ماشین‌کاری است که در آن دوغاب ساینده بین قطعه کار و یک وسیله لرزنده جریان دارد.

ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی (electric discharge machining) که به آن ماشین‌کاری اسپارک (spark machining/spark eroding)، سوزاندن (burning)، فرسایش وایر (wire erosion) نیز می‌گویند یک فرآیند ساخت و تولید است که شکل مورد نظر با کمک ایجاد تخلیه الکتریکی (جرقه) به وجود می‌آید.

ماشین‌کاری پرتو الکترونی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ماشین‌کاری با پرتو الکترونی (electron beam machining) یا EBM فرآیندی است که در آن الکترون‌های پر سرعت در یک پرتو باریک متمرکز می‌شوند و به قطعه کار فرستاده می‌شوند که باعث تولید حرارت و تبخیر ماده می‌شود.

ماشین‌کاری الکتروشیمیایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ماشین‌کاری الکتروشیمیایی (electrochemical machining) یا ECM روشی برای جدا کردن فلزات اضافی به وسیله فرآیند الکتروشیمیایی می‌باشد.

ماشین‌کاری فتوشیمیایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ماشین‌کاری فتوشیمیایی (photochemical machining) یا PCM که به آن فرز‌کاری فتوشیمیایی (photochemical milling) یا کنده‌کاری نوری (photo etching) نیز می‌گویند، فرآیندی است که در آن قطعاتی از ورق فلز تولید می‌شود و از مواد مقاوم به نور (photoresist) و خورنده استفاده می‌شود تا مناطق مورد نظر را جدا کنند.

سنگ زنی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

سنگ‌زنی (grinding) یک فرآیند ماشین‌کاری سایشی (abrasive machining process) است که از سنگ سنباده (grinding wheel) به عنوان ابزار برش استفاده می‌کند.

گاشینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

گاشینگ (gashing) یک فرآیند ماشین‌کاری است که برای تولید چرخ‌دنده‌های با گام درشت و چرخ‌زنجیر به کار می‌رود.

ماشین‌کاری بیو

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ماشین‌کاری بیو (biomachining) یک فرآیند ماشین‌کاری است که در آن برای خارج کردن فلز از قطعه کار از باکتری استفاده می‌شود.

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با ساخت و تولید