شکل‌دهی

اتوفرتاج

رای دهی:  / 2

Stress-Contour2.jpgاتوفرتاج (autofrettage) یک تکنیک ساخت فلز است که در آن مخزن تحت فشار (pressure vessel) تحت فشار بسیار شدیدی قرار می‌گیرد که باعث تغییر شکل قسمت‌های داخلی و تسلیم آن‌ها و ایجاد تنش پس‌ماند (residual stress) فشاری می‌شود.

ادامه مطلب: اتوفرتاج