مدیریت پروژه

مدیریت پروژه چیست

رای دهی:  / 147

ProjectManagement.jpg

مدیریت پروژه (project management) شامل برنامه‌ریزی (planning)، سازمان دهی (organizing)، ایمن‌سازی (securing)، مدیریت (managing)، رهبری (leading) و کنترل (controlling) منابع برای رسیدن به اهداف پروژه می‌باشد.

ادامه مطلب: مدیریت پروژه چیست

PMBOK چیست

رای دهی:  / 59

Logo.jpg

راهنمای بدنه دانش مدیریت پروژه (a guide to the project management body of knowledge) یا PMBOK کتابی است که ارائه‌دهنده یک گفتمان استاندارد و راهنمایی برای مدیریت پروژه می‌باشد.

ادامه مطلب: PMBOK چیست

WBS چیست

رای دهی:  / 32

WBS3.png

با مشخص شدن اقلام تحویلی مورد نیاز و ترتیبی که باید بر اساس آن تولید شوند، می‌توان کار را با تعریف وظایف مورد نیاز برای تولید آن‌ها شروع کرد. ساختار شکست کار (work breakdown structure) یا WBS در مدیریت پروژه (project management) و مهندسی سیستم‌ها (systems engineering) به معنی تفکیک یک پروژه به اجزای کوچک‌تر بر مبنای اقلام تحویلی می‌باشد که تعریف‌کننده و دسته‌بندی‌کننده عناصر کارهای پروژه به صورت جدا از هم به صورتی است که به سازمان‌دهی و تعریف اسکوپ (scope) کلی پروژه کمک کند.

ادامه مطلب: WBS چیست

نرم‌افزارهای مدیریت پروژه

رای دهی:  / 3

Primavera-P6-vs-MS-Project.jpg

در میان نرم‌افزارهای مختلفی که در سطح جهان برای مدیریت پروژه وجود دارد، دو نرم‌افزار پریماورا P6 و مایکروسافت پروجکت MSP، قوی‌ترین به شمار می‌روند که این دو در ایران نیز کاربرد زیادی دارند.

ادامه مطلب: نرم‌افزارهای مدیریت پروژه

نمودار گانت

رای دهی:  / 54

Gantt.jpg

چارت گانت (Gantt chart) نوعی نمودار ستونی (bar chart) است که نشان‌دهنده زمان‌بندی پروژه (project schedule) می‌باشد.

ادامه مطلب: نمودار گانت

اسکوپ یا حدود

رای دهی:  / 19

project-scope-statement.jpg

در مدیریت پروژه، اسکوپ یا حدود (scope) دارای دو کاربرد متفاوت است: اسکوپ پروژه (project scope) و اسکوپ محصول (product scope).

ادامه مطلب: اسکوپ یا حدود

کنترل پروژه چیست

رای دهی:  / 10

Project-Control.jpg

کنترل پروژه (project control) فرآیندی است که باید به صورت مستقل از مدیریت پروژه (project management) انجام شود. این فعالیت شامل تایید و کنترل فعالیت‌های پروژه برای تقویت عمل‌کرد تعریف شده و اهداف رسمی می‌باشد.

ادامه مطلب: کنترل پروژه چیست

چارتر پروژه چیست

رای دهی:  / 7

Charter2.png

چارتر پروژه (project charter) یا تعریف پروژه (project definition) یا شرح پروژه (project statement) عبارت است از شرح اسکوپ یا حدود (scope)، اهداف (objectives) و طرف‌های (participants) یک پروژه و یک طرح اولیه از نقش‌ها و مسئولیت‌ها، خطوط کلی اهداف پروژه، تعیین مالکان اصلی و تعریف مسئولیت مدیر پروژه را فراهم می‌کند.

ادامه مطلب: چارتر پروژه چیست

پروژه EPC چيست

رای دهی:  / 217

EPC-Sample.jpg

EPC مخفف مهندسی، تامین و ساخت (engineering, procurement and construction) می‌باشد.

ادامه مطلب: پروژه EPC چيست

فرآیند مدیریت پروژه

رای دهی:  / 5

Project-Process2.jpg

فرآیند مدیریت پروژه (project management process) یک فرآیند مدیریتی برای برنامه‌ریزی (planning) و کنترل کارایی یا اجرای (execution) پروژه می‌باشد.

ادامه مطلب: فرآیند مدیریت پروژه

مثلث مدیریت پروژه

رای دهی:  / 16

Project-Management-Triangle.jpg

مثلث مدیریت پروژه (project management triangle) که قیود سه‌گانه (triple constraint) یا مثلث آهنین (iron triangle) نیز نامیده می‌شود، نشان‌گر یک مدل از قیدهای مدیریت پروژه و یک وسیله کمکی گرافیکی است که در آن سه مشخصه روی سه گوشه یک مثلث نشان‌دهنده تضاد هستند.

ادامه مطلب: مثلث مدیریت پروژه

برنامه‌ریزی پروژه

رای دهی:  / 11

Project-Planning.jpg

برنامه‌ریزی پروژه (project planning) بخشی ازمدیریت پروژه است که برنامه‌های زمان‌بندی  (schedules) همانند نمودار گانت (Gantt chart) را به پلان پروژه مرتبط می‌کند و نتیجه پیشرفت آن را در محیط پروژه گزارش می‌دهد.

ادامه مطلب: برنامه‌ریزی پروژه

روش مسیر بحرانی

رای دهی:  / 137

 

Critical-Path.jpg

روش مسیر بحرانی (critical path method) یا CPM الگوریتمی است که برای زمان‌بندی مجموعه‌ای از فعالیت‌های پروژه به کار می‌رود و یک ابزار مهم در مدیریت پروژه می‌باشد.

ادامه مطلب: روش مسیر بحرانی

مدیریت پروژه زنجیره بحرانی

رای دهی:  / 9

CCPM.jpg

مدیریت پروژه زنجیره بحرانی (critical chain project management) یا CCPM روشی است برای برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه‌ها به صورتی که تاکید اصلی آن بر منابع مورد نیاز برای انجام وظایف پروژه می‌باشد.

ادامه مطلب: مدیریت پروژه زنجیره بحرانی

روش زنجیره رویداد

رای دهی:  / 3

Event-Chain.jpg

روش زنجیره رویداد (event chain methodology)، یک تکنیک آنالیز شبکه‌ای (network analysis) است که برای مدل‌سازی و زمان‌بندی عدم اطمینان انجام می‌شود و بر شناسایی و مدیریت رویدادها و زنجیره رویدادهایی که روی زمان‌بندی پروژه تاثیر می‌گذارند تمرکز دارد. روش زنجیره رویداد، نوع پیش‌رفته‌ای از روش مسیر بحرانی (critical path method) و روش زنجیره بحرانی (critical chain) در مدیریت پروژه  است.

ادامه مطلب: روش زنجیره رویداد

تکنیک PERT

رای دهی:  / 269

PERT.jpg

تکنیک ارزیابی و بازنگری برنامه (Program Evaluation and Review Technique) یا تکنیک ارزیابی و بازنگری پروژه (Project Evaluation and Review Technique) که مخفف آن پرت (PERT) می‌شود یک ابزار آماری در مدیریت پروژه است که برای تحلیل و مشخص کردن وظایف مربوط به تکمیل یک پروژه به کار می‌رود و معمولا در کنار روش مسیر بحرانی (critical path method) یا CPM مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب: تکنیک PERT

ارزش کار انجام شده

رای دهی:  / 2

VOWD-Sample2.jpg

ارزش کار انجام شده (value of work done) یا VOWD یک تکنیک مدیریت پروژه است که برای اندازه‌گیری هزینه پروژه انجام می‌شود. این روش بیش‌تر در محیط پروژه‌های صنایع نفتی به کار می‌رود و به عنوان ارزش کالاها و خدمات دریافت شده، بدون توجه به این که برای آن‌ها پرداختی انجام شده باشد تعریف می‌شود.

ادامه مطلب: ارزش کار انجام شده

مدیریت ارزش کسب شده

رای دهی:  / 18

EVM.jpg

مدیریت ارزش کسب شده (earned value management) یا EVM یا مدیریت پروژه ارزش کسب شده (earned value project management ) یا مدیریت عمل‌کرد ارزش کسب شده (earned value performance management ) یا EVPM یکی از تکنیک‌های مدیریت پروژه برای اندازه‌گیری عمل‌کرد و پیشرفت پروژه به روش هدف‌گرا (objective manner) می‌باشد.

ادامه مطلب: مدیریت ارزش کسب شده

برنامه‌ریزی بر مبنای محصول

رای دهی:  / 4

Planning.jpg

برنامه‌ریزی بر مبنای محصول (product based planning) یک بخش اصلی از پرنس2 (PRINCE2) در مدیریت پروژه است و روشی برای مشخص نمودن تمام محصولات یا آیتم‌های تحویلی در پروژه که در اهداف پروژه مشارکت دارند می‌باشد که مقدار کار مرتبط برای تحویل هر کدام را مشخص می‌کند.

ادامه مطلب: برنامه‌ریزی بر مبنای محصول

تراز ‌بندی منابع

رای دهی:  / 1

resource-Leveling.jpg

تراز ‌بندی منابع (resource leveling) یک تکنیک مدیریت پروژه است که برای بررسی استفاده غیر متوازن از منابع که معمولا افراد یا تجهیزات هستند در طول زمان و برای حل مشکلات تخصیص بیش از حد یا تداخل‌ها به کار می‌رود.

ادامه مطلب: تراز ‌بندی منابع

مدیریت پروژه سازمان

رای دهی:  / 1

Enterprise-Project-Management.jpg

سازمان‌های پروژه محور نیازمند توابعی هستند که بتوانند تقاضای پروژه‌هایی که به صورت همزمان در حال کار هستند و به وسیله کاربران مختلف در نقاط مختلف مدیریت می‌شوند را برآورده کنند و باید بتوانند تمام ویژگی‌های چرخه پروژه را از برنامه‌ریزی و تخصیص منابع، کنترل لجستیک و خدمات بعدی در فاز گارانتی و نگهداری تامین کنند.

ادامه مطلب: مدیریت پروژه سازمان

ارزیابی پروژه

رای دهی:  / 11

Appraisal.jpg

ارزیابی پروژه (project appraisal) یک عبارت عمومی است که به یک فرآیند ارزیابی ساختارمند که با پروژه یا پروپوزال به پیش می‌رود اشاره دارد.

ادامه مطلب: ارزیابی پروژه

برنامه‌ریزی کلی پروژه

رای دهی:  / 2

APP.jpg

برنامه‌ریزی کلی پروژه (aggregate project plan) یا APP، فرآیند ایجاد اهداف و مقاصد توسعه‌ای و استفاده از این اهداف و مقاصد برای بهبود بهره‌وری و همچنین قابلیت های توسعه است. به طور کلی هدف از این فرآیند اطمینان از این است که هر پروژه به اهداف و مقاصد توسعه‌ای خود خواهد رسید.

ادامه مطلب: برنامه‌ریزی کلی پروژه

زمان‌بندی پروژه

رای دهی:  / 8

Schedule.jpg

زمان‌بندی (schedule) در مدیریت پروژه، لیستی از مایل‌استون‌های (milestones) پروژه، فعالیت‌ها (activities) و اقلام تحویلی (deliverables) است که معمولا همراه با تاریخ‌های شروع و پایان بیان می‌شوند.

ادامه مطلب: زمان‌بندی پروژه

راه‌اندازی پروژه

رای دهی:  / 1

Commissioning.jpg

راه‌اندازی پروژه (project commissioning) فرآیندی است برای اطمینان از این که سیستم‌ها و اجزای یک ساختمان یا پلانت صنعتی مطابق با الزامات عملیاتی مالک یا کارفرمای نهایی طراحی، نصب، تست، نگهداری و بهره‌برداری می‌شوند. فرآیند راه‌اندازی نه تنها برای پروژه‌های جدید، بلکه برای واحد‌ها و سیستم‌های موجود که دچار توسعه، نوسازی و یا تغییر کاربری شده‌اند انجام می‌گیرد.

ادامه مطلب: راه‌اندازی پروژه

تعریف حدود پروژه

رای دهی:  / 4

Scope-Statement.jpg

شرح حدود یا شرح اسکوپ (scope statements) بر حسب نوع پروژه در دست و طبیعت سازمان می‌تواند شکل‌های مختلفی پیدا کند. شرح اسکوپ، اقلام تحویلی پروژه را با جزییات بیان می‌کند و اهداف اصلی را توضیح می‌دهد. اهداف باید شامل معیار قابل اندازه‌گیری برای موفقیت پروژه باشند.

ادامه مطلب: تعریف حدود پروژه

مدیریت وظیفه

رای دهی:  / 3

Task-Management3.jpg

مدیریت وظیفه (task management) فرآیندی است که برای مدیریت وظایف در چرخه عمر آن‌ها انجام و شامل برنامه‌ریزی، آزمایش و ردیابی می‌شود. مدیریت وظیفه هم می‌تواند به افراد برای رسیدن به اهداف کمک کند و هم به گروهی از افراد برای همکاری و تقسیم دانش برای رسیدن به اهداف تجمیعی یاری رساند. همچنین به وظایف درجات مختلفی از پیچیدگی از کم تا زیاد داده می‌شود.

ادامه مطلب: مدیریت وظیفه

وابستگی

رای دهی:  / 2

Dependency.jpg

وابستگی (dependency) در یک شبکه پروژه (project network) به معنی ارتباطی بین المان‌های ترمینالی (terminal elements) پروژه می‌باشد.

ادامه مطلب: وابستگی

پروژه BOT

رای دهی:  / 3

BOT.jpg

ساخت-بهره‌برداری-انتقال (build–operate–transfer) یا BOT یا ساخت-مالکیت-بهره‌برداری-انتقال (build–own–operate–transfer) یا BOOT نوعی سرمایه‌گذاری در پروژه است که در آن بخش خصوصی در قالب یک قرارداد از بخش دولتی یا خصوصی امتیاز سرمایه‌گذاری، طراحی، ساخت و بهره‌برداری تسهیلاتی را دریافت می‌کند.

ادامه مطلب: پروژه BOT

گلوگاه پروژه

رای دهی:  / 1

گلوگاه (bottleneck) پدیده‌ای است که در آن کارایی یا ظرفیت تمامی یک سیستم به وسیله یک یا چند جزء یا منبع محدود می‌شود. زمانی که آب از بطری به بیرون می‌آید، نرخ جریان آن به وسیله عرض مجرای خروجی یا گلویی بطری محدود می‌شود. با افزایش دادن عرض گلوگاه، می‌توان نرخی که آب از گلوی بطری بیرون می‌آید را افزایش داد. چنین اجزای محدود‌کننده از یک سیستم گاهی نقاط گلوگاهی (bottleneck points)‌ خوانده می‌شوند.

ادامه مطلب: گلوگاه پروژه

مطالعه امکان‌سنجی

رای دهی:  / 117

Feasibility.jpg

مطالعه امکان‌سنجی (feasibility study)، یک روش ارزش‌یابی و تحلیل پتانسیل پروژه پیشنهاد شده است که بر اساس بررسی گسترده و تحقیق به منظور ایجاد شرایط راحت‌تر برای تصمیم‌سازان انجام می‌شود. هدف از مطالعات امکان‌سنجی، کشف هدف‌مند و منطقی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدید‌های یک کسب و کار موجود یا پیشنهادی، ضمن در نظر گرفتن محیط زیست، منابع مورد نیاز و درنهایت چشم‌انداز موفقیت است.

ادامه مطلب: مطالعه امکان‌سنجی

کیک‌آف میتینگ

رای دهی:  / 2

Kick-off.jpg

جلسه کیک‌آف کیک‌آف میتینگ (kickoff meeting) اولین جلسه بین تیم پروژه و کارفرمای پروژه است. در این جلسه عناصر اساسی پروژه و دیگر فعالیت‌های برنامه‌ریزی پروژه مورد بحث قرار می‌گیرند. در جلسه کیک‌آف، اعضای تیم پروژه و کارفرما به یکدیگر معرفی می‌شوند و فرصتی برای بحث بر سر نقش‌های هر یک از اعضای تیم فراهم می‌شود. عناصر اساسی دیگر در پروژه که به کارفرما مربوط می‌شوند همانند زمان‌بندی پروژه، گزارش وضعیت و مانند آن نیز می‌توانند مورد بحث قرار گیرند.

ادامه مطلب: کیک‌آف میتینگ

مایل‌استون

رای دهی:  / 7

Milestone.jpg

در مدیریت پروژه مایل‌استون (milestone) رویدادی است که دارای اهمیت ویژه‌ای است. مایل‌استون‌ها اغلب به صورت اشتباه در انتهای هر مرحله برای مشخص کردن تکمیل پکیج کاری یا یک فاز قرار داده می‌شوند. به جای آن مایل‌استون‌ها باید قبل از اتمام یک فاز قرار داده شوند به صورتی که بتوان اقدام‌های اصلاحی را انجام داد تا اگر مشکلی بروز کرد، بتوان اقلام تحویلی را در زمان خود تکمیل کرد.

ادامه مطلب: مایل‌استون

پلان مدیریت ریسک

رای دهی:  / 1

Risk.jpg

پلان مدیریت ریسک (risk management plan) مدرکی است که یک مدیر پروژه برای پیش‌بینی، تخمین اثرات و تعریف پاسخ‌های مناسب برای ریسک‌ها آماده می‌کند که شامل ماتریس بررسی ریسک (risk assessment matrix) نیز می‌شود.

ادامه مطلب: پلان مدیریت ریسک

پکیج کاری

رای دهی:  / 0

Work-Package.jpg

پکیج کاری (work package) یا WP زیر مجموعه‌ای از پروژه است که می‌تواند به بخش خاصی از انجام کار اجرایی گفته شود. به دلیل وجود تشابه، پکیج‌های کاری اغلب با پروژه اشتباه گرفته می‌شوند.

ادامه مطلب: پکیج کاری

مخروط عدم اطمینان

رای دهی:  / 0

Cone2.png

مخروط عدم اطمینان (cone of uncertainty) توضیح دهنده بهبود مقدار عدم اطمینان در مدیریت پروژه  می‌باشد.

ادامه مطلب: مخروط عدم اطمینان

10 پند برای کامیابی در مدیریت پروژه

رای دهی:  / 0

PM3.jpg

زمانی که وارد مدیریت پروژه می‌شویم، با چالش‌های زیادی روبرو خواهیم شد و باید پروژه را در مسیر و بودجه خود حفظ نماییم. فاکتورهای زیادی را باید در نظر بگیریم و المان‌های داخلی و خارجی زیادی وجود دارند که باعث می‌شوند که یک پروژه از خط خارج شود. البته با انجام یک سری اقدامات احتیاطی و در دست داشتن یک پلان عالی، می‌توانید پروژه خود را با موفقیت رهبری نمایید.

ادامه مطلب: 10 پند برای کامیابی در مدیریت پروژه

مدیریت پروژه ناب

رای دهی:  / 3

Lean-PM.jpgمدیریت پروژه ناب (lean project management) به معنی قبول جامع دیگر مفاهیم ناب مانند ساخت و ساز ناب (lean construction)، تولید ناب (lean manufacturing) و تفکر ناب در زمینه مدیریت پروژه (project management) است.

ادامه مطلب: مدیریت پروژه ناب

PIPA چیست

رای دهی:  / 1

PIPA.jpg

آنالیز مسیرهای اثر مشارکتی (participatory impact pathways analysis) یا PIPA یک روی‌کرد در مدیریت پروژه (project management) است که در آن شرکت‌کنندگان در یک پروژه از جمله کارمندان پروژه، سهام‌داران کلیدی و ذی‌نفعان نهایی همراه با هم در یک کارگاه مشترک برای انجام پروژه برنامه‌ریزی می‌کنند.

ادامه مطلب: PIPA چیست

تیم پروژه

رای دهی:  / 1

Project-Team.jpgتیم پروژه (project team) تیمی است که اعضای آن معمولا به گروه‌ها و وظایف مختلف تعلق دارند و به فعالیت‌هایی برای یک پروژه اختصاص داده می‌شوند. با توجه به نیاز، یک تیم را می‌توان به زیر تیم‌هایی تقسیم کرد. معمولا تیم‌های پروژه تنها برای یک دوره زمانی مشخص استفاده می‌شوند. پس از اتمام پروژه تیم منحل می‌شود. با توجه به ماهیت خاص شکل‌گیری و انحلال، تیم‌های پروژه معمولا در سازمان‌ها (organizations) قرار می‌گیرند.

ادامه مطلب: تیم پروژه

تلوس

رای دهی:  / 2

TELOS.jpg

تلوس (TELOS) یک عبارت مخفف در مدیریت پروژه (project management) است که برای تعریف پنج حوزه برای امکان‌سنجی که تعیین‌کننده این است که آیا یک پروژه باید اجرا شود یا نه به کار می‌روند.

ادامه مطلب: تلوس

مدرک شرح کار چیست

رای دهی:  / 1

SOW.pngشرح کار (statement of work) یا SOW یک سند رسمی است که فعالیت‌های کاری، اقلام تحویلی و جدول زمانی را تعریف می‌کند که یک تامین‌کننده باید برای انجام یک کار مشخص برای یک کارفرما اجرا کند. SOW معمولا شامل جزییات مورد نیاز و قیمت‌گذاری با ضوابط استاندارد و شرایط دولت محلی می‌شود.

ادامه مطلب: مدرک شرح کار چیست

مدیریت برنامه

رای دهی:  / 1

Program-Management.jpg

مدیریت برنامه (program management/programme management) فرآیند مدیریت چندین پروژه مرتبط است که اغلب با قصد بهبود عملکرد سازمان انجام می‌شود. روش و اهداف مدیریت برنامه ارتباط نزدیکی با مهندسی سیستم‌ها (systems engineering)، مهندسی صنایع (industrial engineering)، مدیریت تغییر (change management) و تحول کسب و کار (business transformation) دارد.

ادامه مطلب: مدیریت برنامه