ماشین‌های الکتریکی

ژنراتور چیست

رای دهی:  / 252

Generator-Animation.gif

ژنراتور الکتریکی (electric generator) دستگاهی است که در تولید برق (electricity generation) برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی به کار می‌روند. ژنراتور شارژ الکتریکی (که معمولا به وسیله الکترون‌ها حمل می‌شود) را برای حرکت در یک مدار الکتریکی خارجی به جلو هل می‌دهد. این کار مشابه عمل‌کرد پمپ آب است که باعث جریان یافتن آب می‌شود ولی آب تولید نمی‌کند. منبع انرژی مکانیکی می‌تواند موتور رفت و برگشتی، توربین بخار (steam turbine)، توربین گاز (gas turbine)، آبی که بر روی توربین آبی و یا چرخ آبی می‌ریزد، توربین باد (wind turine)، دستگیره دستی، هوای فشرده و یا هر منبع دیگری از انرژی الکتریکی باشد.

ادامه مطلب: ژنراتور چیست

موتور الکتریکی چیست

رای دهی:  / 417

Brushed-Motor-Winding.gifموتور الکتریکی (electric motor) یک دستگاه الکترومکانیکی است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند. بیش‌تر موتورهای الکتریکی برای تولید نیرو از تعامل بین میدان‌های مغناطیسی (magnetic field) و جریان درون رساناها استفاده می‌کنند. فرآیند برعکس شامل تولید انرژی الکتریکی از انرژی مکانیکی می‌شود که به وسیله ژنراتورهایی مانند آلترناتورها (alternators) و دینام‌ها (dynamo) انجام می‌شود. برخی از موتورهای الکتریکی را می‌توان به عنوان ژنراتور (generator) مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال یک موتور کشنده (traction motor) یک وسیله نقلیه می‌تواند این دو وظیفه را انجام دهد. به موتورهای الکتریکی و ژنراتورها معمولا ماشین‌های الکتریکی می‌گویند.

ادامه مطلب: موتور الکتریکی چیست

ESC چیست

رای دهی:  / 1

ESC3.jpg

کنترل الکترونیکی سرعت (electronic speed control) یا ESC یک مدار الکترونیکی است که هدف آن تغییر سرعت، جهت و حتی کارکرد به عنوان ترمز دینامیکی (dynamic brake) یک موتور الکتریکی (electric motor) می‌باشد.

ادامه مطلب: ESC چیست

موتور-ژنراتور

رای دهی:  / 8

Motor-Generator.jpgموتور-ژنراتور (motor–generator) یا دستگاه M-G یا دیناموتور (dynamotor) یک دستگاه برای تبدیل انرژی الکتریکی به یک فرم دیگر است. دستگاه‌های موتور-ژنراتور برای تبدیل فرکانس، ولتاژ و یا فاز برق استفاده می‌شوند و همچنین ممکن است برای ایزوله کردن بارهای الکتریکی از خط برق قدرت مورد استفاده قرار گیرند. موتور-ژنراتورهای بزرگ به طور گسترده‌ای برای تبدیل مقادیر برق در مقیاس صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ در حالی که موتور-ژنراتورهای کوچک‌تر برای تبدیل برق باتری به ولتاژهای بالاتر DC استفاده می‌شوند.

ادامه مطلب: موتور-ژنراتور

موتور جریان مستقیم

رای دهی:  / 12

DC-Motor-Animation.gifموتور جریان مستقیم (DC motor) نوعی موتور الکتریکی با کموتاسیون مکانیکی است که از برق مستقیم DC تغذیه می‌کند. استاتور (stator) موتور جریان مستقیم در فضا ساکن است و در نتیجه جریان آن ثابت می‌ماند. جریان روتور (rotor) توسط کموتاتور (commutator) سویچ می‌شود و آن هم در فضا ثابت می‌ماند. به این ترتیب زاویه نسبی بین شار مغناطیسی استاتور و روتور در نزدیکی 90 درجه باقی می‌ماند تا بیشینه گشتاور را تولید کند.

ادامه مطلب: موتور جریان مستقیم

موتور جریان متناوب

رای دهی:  / 10

AC-Motor2.jpgموتور AC یا موتور جریان متناوب (AC motor) نوعی موتور الکتریکی (electric motor) است که به وسیله جریان متناوب رانده می‌شود. موتور AC‌ معمولا از دو بخش اساسی تشکیل می‌شود، یک استاتور (stator) ثابت در خارج که دارای سیم‌پیچ‌هایی است که در آن جریان متناوب وارد می‌شود و یک میدان مغناطیسی دوار تولید می‌کنند و در داخل یک روتور (rotor) متصل به شافت خروجی قرار دارد که به دلیل چرخش میدان به آن یک گشتاور اعمال می‌گردد.

ادامه مطلب: موتور جریان متناوب

کنترلر موتور

رای دهی:  / 3

Motor-Controller.jpg

کنترلر موتور (motor controller) وسیله یا گروهی از وسایل است که برای مدیریت کارایی یک موتور الکتریکی (electric motor) به یک روش تعیین شده عمل می‌کند. کنترلر موتور ممکن است شامل یک ابزار دستی یا خودکار برای شروع و توقف موتور، انتخاب چرخش به جلو یا معکوس، انتخاب و تنظیم سرعت، تنظیم و یا محدود کردن گشتاور و حفاظت در برابر اضافه بار و ایراد باشد.

ادامه مطلب: کنترلر موتور

استارتر نرم موتور

رای دهی:  / 4

Soft-Starters.jpg

استارتر نرم موتور (motor soft starter) وسیله‌ای است که همراه با موتورهای الکتریکی جریان متناوب و برای کاهش موقت بار و تورک سیستم انتقال قدرت (powertrain) موتور در زمان راه‌اندازی به کار می‌رود. این کار باعث کاهش فشار مکانیکی بر روی موتور و شافت و همچنین کاهش تنش‌های الکترومغناطیسی بر روی کابل‌های (cables) برق متصل شده و شبکه توزیع برق (electrical distribution network) و افزایش عمر سیستم می‌شود.

ادامه مطلب: استارتر نرم موتور

VFD چیست

رای دهی:  / 13

VFD-Small.jpgدرایو فرکانس متغیر (variable-frequency drive) یا VFD یا درایو تنظیم فرکانس (adjustable-frequency drive) یا درایو سرعت متغیر (variable-speed drive) یا درایو AC یا میکرو درایو (micro drive) یا اینورتر درایو (inverter drive) نوعی درایو با سرعت قابل تنظیم است که در سیستم‌های محرک الکترومکانیکی (electro-mechanical drive) برای کنترل سرعت و تورک موتور جریان متناوب به وسیله تغییر در فرکانس و ولتاژ ورودی به موتور الکتریکی عمل می‌کنند.

ادامه مطلب: VFD چیست

دینام

رای دهی:  / 7

Dynamo2.jpg

دینام (dynamo) یک ژنراتور الکتریکی (electrical generator) است که با استفاده از یک کموتاتور (commutator) جریان مستقیم تولید می‌کند. دینام‌ها اولین ژنراتورهای الکتریکی قادر به تولید برق برای صنعت بودند و بر اساس آن‌ها بعدها بسیاری از دیگر دستگاه‌های تولید برق قدرت ساخته شدند؛ از جمله موتور الکتریکی (electric motor)، آلترناتور (alternator) جریان متناوب و مبدل دوار (rotary converter). امروزه آلترناتورهای ساده‌تر در تولید برق در مقیاس بزرگ غالب هستند که دلیل آن کارایی، قابلیت اطمینان و قیمت است. عیب دینام وجود یک کموتاتور مکانیکی است. همچنین تبدیل جریان متناوب به مستقیم با استفاده از دستگاه‌های اصلاح قدرت، معمولا موثرتر و اقتصادی‌تر است.

ادامه مطلب: دینام

آلترناتور

رای دهی:  / 8

Alternator.jpg

آلترناتور (alternator) یک وسیله الکترومکانیکی است که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی در قالب جریان متناوب تبدیل می‌کند. بیش‌تر آلترناتورها از یک میدان مغناطیسی دوار با یک آرمیچر ثابت استفاده می‌کنند؛ اما گاهی یک آرمیچر دوار با میدان مغناطیسی ثابت و گاهی از یک آلترناتور خطی استفاده می‌شود.

ادامه مطلب: آلترناتور

موتور القایی

رای دهی:  / 7

AC-Induction-Motor-Animation.gifموتور القایی (induction motor) یا موتور آسنکرون (asynchronous motor) نوعی موتور جریان متناوب است که در آن تمام انرژی الکترومغناطیسی به وسیله کوپلینگ القایی (inductive coupling) از سیم‌پیچ اولیه (primary winding) به سیم‌پیچ ثانویه (secondary winding) منتقل می‌شود و دو سیم‌پیچ به وسیله یک شکاف هوایی از هم جدا می‌شوند.

ادامه مطلب: موتور القایی

موتور سنکرون

رای دهی:  / 7

Synchronous-Motor-Animation2.GIFموتور سنکرون (synchronous motor) نوعی موتور جریان متناوب (AC motor) است که در آن در شرایط پایدار، چرخش شافت با فرکانس جریان تغذیه هم‌سرعت می‌باشد و دوره زمان چرخش دقیقا با مضربی از سیکل جریان متناوب برابر است. استاتور موتورهای سنکرون شامل آهن‌ربای الکتریکی است که یک میدان مغناطیسی تولید می‌کند که به صورت هم‌زمان با نوسانات جریان خط می‌چرخد. روتور نیز هم‌گام با این میدان و با همان سرعت می‌چرخد.

ادامه مطلب: موتور سنکرون

ژنراتور القایی

رای دهی:  / 10

Induction-Generator.jpg

یک ژنراتور القایی (induction generator) یا ژنراتور آسنکرون (asynchronous generator) نوعی ژنراتور برق جریان متناوب (AC electrical generator) است که برای تولید برق از اصول موتورهای القایی (induction motors) استفاده می‌کند.

ادامه مطلب: ژنراتور القایی

موتور پله‌ای

رای دهی:  / 61

StepperMotor-Animation4.gif

موتور پله‌ای یا استپر موتور (stepper motor)‌ یا استپ موتور (step motor) نوعی موتور جریان مستقیم بدون جاروبک (brushless DC electric motor) است که کل چرخش را به تعدادی پله برابر تقسیم می‌کند. در نتیجه در صورتی که موتور برای یک کاربرد به صورت دقیق سایز شده باشد، موتور می‌تواند بدون سنسور فیدبک (feedback sensor) فرمان حرکت بگیرد و در یکی از این پله‌ها نگه داشته شود.

ادامه مطلب: موتور پله‌ای

سیم‌پیچ چیست

رای دهی:  / 2

Coil.jpg

کویل الکترومغناطیسی یا سیم‌پیچ (electromagnetic coil/coil) از یک رسانا تشکیل شده است که معمولا یک سیم مسی عایق پیچیده شده به دور یک هسته (core) یا نوعی از القاگر (inductor) یا آهنربای الکتریکی می‌باشد. هنگامی که برق از سیم‌پیچ می‌گذرد، تولید یک میدان مغناطیسی می‌کند.

ادامه مطلب: سیم‌پیچ چیست

هسته مغناطیسی

رای دهی:  / 1

Magnetic-Core-Animation.gifهسته مغناطیسی (magnetic core) یک قطعه از مواد مغناطیسی با نفوذ پذیری بالا است که برای محدود کردن و راهنمایی میدان‌های مغناطیسی داخل دستگاه‌های الکتریکی، الکترومکانیکی و مغناطیسی همانند آهن‌رباهای الکتریکی (electromagnets)، ترانسفورماتورها (transformers)، موتورهای الکتریکی (electric motors) و مجموعه‌های مغناطیسی استفاده می‌شود.

ادامه مطلب: هسته مغناطیسی

سیم‌پیچ میدان

رای دهی:  / 2

Coil-Animation.gif

سیم‌پیچ میدان یا کویل میدان (field coil) یک آهن‌ربای الکتریکی است که برای تولید یک میدان مغناطیسی در یک ماشین الکترومغناطیسی که معمولا یک ماشین الکتریکی دوار همانند یک موتور (motor) یا ژنراتور (generator) است به کار می‌رود. سیم‌پیچ میدان از یک کویل سیمی تشکیل شده است که در آن یک جریان برقرار می‌شود.

ادامه مطلب: سیم‌پیچ میدان

آرمیچر

رای دهی:  / 11

Armature3.jpg

آرمیچر (armature) به یکی از دو قطعه الکتریکی اصلی ماشین‌های الکترومغناطیسی در موتور (motor) یا ژنراتور (generator) گفته می‌شود. قطعه دیگر سیم‌پیچ میدان (field winding) یا آهن‌ربای میدان (field magnet) است. نقش قطعه میدان ایجاد یک میدان مغناطیسی برای تعامل آرمیچر با آن است؛ در نتیجه قطعه میدان می‌تواند آهن‌ربای دایمی و یا الکترومغناطیسی باشد که توسط یک سیم‌پیچ ایجاد می‌شود.

ادامه مطلب: آرمیچر

تحریک

رای دهی:  / 1

Exciter.jpg

یک ژنراتور الکتریکی (electric generator) و یا موتور الکتریکی (electric motor) از یک روتور (rotor) تشکیل شده‌اند که در یک میدان مغناطیسی می‌چرخد. میدان مغناطیسی ممکن است توسط آهنرباهای دایمی یا با سیم‌پیچ میدان تولید شود. در ماشین‌های با سیم‌پیچ میدان، باید یک جریان الکتریکی در سیم پیچ جریان یابد تا این میدان تولید شود، در غیر این صورت هیچ توانی از روتور یا به آن منتقل نمی‌شود. فرایند تولید یک میدان مغناطیسی با استفاده از یک جریان الکتریکی تحریک (excitation) نام دارد.

ادامه مطلب: تحریک

روتور قفس سنجابی

رای دهی:  / 29

Squirrel-Cage-Rotor2.jpgروتور قفس سنجابی (squirrel-cage rotor) بخش دوار بیش‌تر موتورهای القایی جریان متناوب (AC induction motor) شامل یک استوانه فولادی همراه با رساناهای آلومینیومی یا مسی تعبیه شده در بدنه آن است. موتور الکتریکی که دارای روتور قفس سنجابی باشد، موتور قفس سنجابی (squirrel-cage motor) نام دارد.

ادامه مطلب: روتور قفس سنجابی

جاروبک

رای دهی:  / 5

Brush-Diagram.jpgجاروبک (brush) دستگاهی است که جریان الکتریکی را بین سیم‌های ثابت و قطعات متحرک که اغلب در یک شافت دوار قرار دارند، هدایت می‌کند. کاربردهای معمول جاروبک شامل موتورهای الکتریکی (electric motors)، آلترناتورها (alternators) و ژنراتورهای برق (electric generators) می‌شود.

ادامه مطلب: جاروبک

رینگ لغزشی

رای دهی:  / 1

Slip-Ring5.jpg

رینگ لغزشی (slip ring) یک دستگاه الکترومکانیکی است که امکان انتقال برق و سیگنال‌های الکتریکی را از یک ساختار ثابت به یک ساختار دوار فراهم می‌کند. رینگ لغزشی می‌تواند در هر سیستم الکترومکانیکی که نیاز به چرخش متناوب و یا پیوسته بدون محدودیت دارد برق قدرت و/یا داده را انتقال دهد و باعث بهبود عملکرد مکانیکی، ساده‌سازی عملیات سیستم و حذف سیم‌های آویزان در معرض آسیب از مفاصل متحرک شود.

ادامه مطلب: رینگ لغزشی

موتور درامی

رای دهی:  / 1

Drum-Motor.jpgموتور درامی (drum motor) یا پولی موتوری (motorised pulley) نوعی موتور محرک گیربکسی است که در یک پوسته فولادی قرار دارد و یک پولی محرک یک تکه برای تسمه نقاله ایجاد می‌کند.

ادامه مطلب: موتور درامی

موتور DC بدون جاروبک

رای دهی:  / 8

BLDC-Motor-Animation.gifموتور الکتریکی DC بدون جاروبک (brushless dc electric motor) یا موتورهای BLDC یا موتورهای BL یا موتورهای با کموتاسیون الکترونیکی (electronically commutated motors) یا ECM یا موتورهای EC، نوعی از موتورهای سنکرون (synchronous motors) است که به وسیله یک منبع الکتریکی DC تغذیه می‌شود. جریان DC از طریق یک منبع تغذیه یک‌پارچه از نوع اینورتر یا قطع و وصلی یک سیگنال الکتریکی AC برای حرکت موتور تولید می‌کند. در این مورد، جریان متناوب AC بیان‌گر یک شکل موج سینوسی نیست، بلکه یک جریان دو جهته بدون محدودیت در شکل موج می‌باشد. گروهی از سنسورها و تجهیزات الکترونیکی اضافی، دامنه و شکل موج خروجی و فرکانس اینورتر (سرعت روتور) را کنترل می‌کنند.

ادامه مطلب: موتور DC بدون جاروبک

موتور الکتریکی AC بدون جاروبک

رای دهی:  / 6

Brushless-AC-Motor.gif

موتور الکتریکی AC بدون جاروبک (Brushless AC electric motor) نوعی موتور الکتریکی (electric motor) است که به وسیله ورودی جریان الکتریکی AC رانده می‌شود و دارای کموتاتور (commutator) یا رینگ لغزشی (slip ring) نمی‌باشد.

ادامه مطلب: موتور الکتریکی AC بدون جاروبک

موتور الکتریکی DC جاروبک‌دار

رای دهی:  / 1

Brushed-DC-Motor-Animation2.gifموتور الکتریکی DC جاروبک‌دار (brushed DC motor) نوعی موتور الکتریکی با کموتاتور (commutated electric motor) است که برای کار کردن با منبع قدرت جریان مستقیم طراحی شده است. سرعت موتورهای جریان مستقیم جاروبک‌دار را می‌توان با تغییر ولتاژ و یا قدرت میدان مغناطیسی تغییر داد. بر حسب اتصال میدان به منبع تغذیه، می‌توان مشخصات سرعت و گشتاور یک موتور جاروبک‌دار را تغییر داد تا به سرعت ثابت و یا سرعت با تناسب معکوس با بار مکانیکی دست یافت. از آن‌جا که جاروبک فرسوده می‌شود و نیاز به جایگزینی دارد، در بسیاری از کاربردهای موتورهای بدون جاروبک، استفاده از دستگاه‌های الکترونیک قدرت جایگزین موتورهای جاروبک‌دار شده‌اند.

ادامه مطلب: موتور الکتریکی DC جاروبک‌دار

موتور پیزوالکتریکی

رای دهی:  / 8

Piezomotor-Motor3.gifموتور پیزوالکتریکی (piezoelectric motor) یا پیزو موتور (piezo motor) نوعی موتور الکتریکی (electric motor) است که بر اساس تغییر شکل ماده پیزو‌الکتریک در اثر اعمال میدان مغناطیسی عمل می‌کند. موتورهای پیزوالکتریک از اثر پیزوالکتریک معکوس استفاده می‌کنند که به موجب آن برای تولید یک حرکت خطی یا دوار، ماده ارتعاشات صوتی و یا مافوق صوت تولید می‌کند.

ادامه مطلب: موتور پیزوالکتریکی

موتور اولتراسونیک

رای دهی:  / 5

Ultrasonic-Motor2.jpg

موتور اولتراسونیک (ultrasonic motor) نوعی موتور الکتریکی (electric motor) است که به وسیله ارتعاش اولتراسونیک یک قطعه ثابت به نام استاتور (stator) در مقابل یک قطعه متحرک به نام روتور (rotor) یا اسلایدر (slider)، بر حسب حالت حرکت چرخشی یا خطی، حرکت داده می‌شود.

ادامه مطلب: موتور اولتراسونیک

ژنراتور MHD

رای دهی:  / 8

MHD-Generator.png

ژنراتور MHD یا ژنراتور مغناطیسی هیدرودینامیکی (magnetohydrodynamic generator) ژنراتوری است که انرژی حرارتی و انرژی جنبشی را به طور مستقیم به برق تبدیل می‌کند. ژنراتورهای MHD از این نظر از ژنراتورهای الکتریکی (electric generators) معمولی متفاوت هستند که بدون قطعات متحرک در دماهای بالا کار می‌کنند. ژنراتورهای MHD به این دلیل توسعه یافتند که از گازهای داغ خروجی از بویلرهای (boilers) یک نیروگاه (power plant) بخار استفاده کنند و راندمان کلی را افزایش دهند. MHD به عنوان یک سیکل بالادستی (topping cycle) برای افزایش راندمان تولید برق (electric generation) به کار می‌رود؛ به ویژه هنگامی که از سوخت زغال سنگ و یا گاز طبیعی استفاده می‌شود.

ادامه مطلب: ژنراتور MHD

استاتور

رای دهی:  / 12

Stator.jpg

استاتور (stator) بخش ثابت یک سیستم دوار الکتریکی همانند ژنراتور الکتریکی (electric generator) و موتور الکتریکی (electric motor) است.

ادامه مطلب: استاتور

موتور رلوکتانسی

رای دهی:  / 13

Reluctance-Motor2.jpgموتور رلوکتانسی (reluctance motor) نوعی موتور الکتریکی (electric motor) است که بر روی یک روتور فرومغناطیسی، قطب‌های مغناطیسی غیر دایمی را القا می‌کند. گشتاور موتور رلوکتانسی از طریق پدیده رلوکتانس مغناطیسی تولید می‌شود.

ادامه مطلب: موتور رلوکتانسی

موتور القایی خطی

رای دهی:  / 9

LIM.jpgموتور القایی خطی (linear induction motor) یا LIM نوعی موتور آسنکرون AC خطی است که به وسیله اصولی مشابه با موتورهای القایی دیگر کار می‌کند با این تفاوت که برای تولید حرکت در خط مستقیم طراحی شده است. موتورهای خطی اغلب با یک منبع تغذیه 3 فاز کار می‌کنند.

ادامه مطلب: موتور القایی خطی

موتور قطب چاکدار

رای دهی:  / 6

Shaded-Pole-Motor.jpgموتور قطب چاکدار (shaded-pole motor) نوعی موتور AC است که از کویل‌های میدانی یا کویل‌های سایه مسی برای تولید میدان مغناطیسی استفاده می‌کند.

ادامه مطلب: موتور قطب چاکدار

ترمز تزریق جریان مستقیم

رای دهی:  / 10

DC-Injection-Braking-Unit.jpg

بریکینگ یا ترمز تزریق جریان مستقیم (DC injection braking) یک روش کاهش سرعت موتور الکتریکی جریان متناوب (AC electric motors) است. پس از قطع شدن ولتاژ AC، یک ولتاژ DC به سیم‌پیچ موتور AC تزریق می‌شود و یک نیروی ترمزی را بر روی روتور اعمال می‌نماید.

ادامه مطلب: ترمز تزریق جریان مستقیم

کموتاتور

رای دهی:  / 18

Commutator-Animation.gifکموتاتور (commutator) بخش متحرک یک سویچ الکتریکی دوار در انواع خاصی از موتورهای الکتریکی (electric motors) یا ژنراتور الکتریکی (electrical generators) است که به صورت دوره‌ای جهت جریان بین روتور و مدار خارجی را برعکس می‌کند. کموتاتورها در تماس با دو یا چند جاروبک (brush) فلزی نرم هستند تا نیمه دیگر سویچ را تکمیل کنند. در یک موتور، کموتاتور برق را به بهترین مکان روی روتور اعمال می‌کند و در یک ژنراتور، برق را به همین ترتیب بر می‌دارد. به عنوان یک سویچ، کموتاتور با توجه به تعداد مدارهایی که در زندگی خود قطع و وصل می‌کند، عمر بسیار طولانی دارد.

ادامه مطلب: کموتاتور

آلترناتور تعویض شار

رای دهی:  / 1

Flux-Switching-Alternator-Animation.gifآلترناتور تعویض شار (flux switching alternator) یا آلترناتور القاگر (inductor alternator) نوعی ژنراتور الکتریکی (electric generator) با سرعت بالا است که به منظور رانده شدن مستقیم توسط یک توربین (turbine) ساخته می‌شود. طراحی آلترناتورها ساده است که باعث می‌شود در سرعت‌های چرخش بالا پایدار باشند. این باعث می‌شود که در تنها کاربرد گسترده خود یعنی موشک‌های هدایت شونده مناسب باشند.

ادامه مطلب: آلترناتور تعویض شار 

کنترل مستقیم گشتاور

رای دهی:  / 6

Direct-Torque-Control-Small.jpg

کنترل مستقیم گشتاور (direct torque control) یا DTC روشی است که در درایوهای فرکانس متغیر (variable frequency drives) برای کنترل تورک و سرعت موتورهای جریان متناوب سه فاز به کار می‌رود. این روش شامل محاسبه شار مغناطیسی و گشتاور تخمینی موتور بر اساس اندازه‌گیری ولتاژ و جریان موتور الکتریکی (electric motor) می‌شود.

ادامه مطلب: کنترل مستقیم گشتاور

موتور اینچ‌وارم

رای دهی:  / 1

Inchworm-Animation.gifموتور اینچ‌وارم (inchworm motor) وسیله‌ای است که از اکچویتورهای پیزوالکتریک (piezoelectric actuators) برای حرکت شافت با دقت نانومتر استفاده می‌کند.

ادامه مطلب: موتور اینچ‌وارم

موتور رلوکتانسی سویچی

رای دهی:  / 3

SRM-Motor-Animation2.gifموتور رلوکتانسی سویچی (switched reluctance motor) یا SRM نوعی موتور رلوکتانسی (reluctance motor) از نوع موتور الکتریکی (electric motor) است که به وسیله تورک رلوکتانسی رانده می‌شود.

ادامه مطلب: موتور رلوکتانسی سویچی

موتور با روتور پیچشی

رای دهی:  / 1

Wound-Roter.jpgموتور با روتور سیم‌پیچی (wound-rotor motor) یک نوع موتور القایی (induction motor) است که در آن سیم پیچ‌های روتور به وسیله رینگ‌های لغزشی (slip rings) به مقاومت خارجی متصل می‌شوند. تنظیم مقاومت امکان کنترل مشخصه سرعت/گشتاور موتور را می‌دهد.

ادامه مطلب: موتور با روتور پیچشی

درایو تریستوری

رای دهی:  / 1

Thyristor-Drive.jpg

درایو تریستوری (thyristor drive) یک مدار درایو موتورهای الکتریکی (electric motors) است که در آن جریان تغذیه AC توسط کنترل فاز تریستوری تنظیم می‌شود و یک ولتاژ متغیر را برای یک موتور جریان مستقیم تامین می‌کند.

ادامه مطلب: درایو تریستوری

موتور ترمومغناطیسی

رای دهی:  / 1

Thermomagnetic-Motor-Animation.gifموتورهای ترمومغناطیسی (thermo-magnetic motors) با گرمایش یک ماده فروالکتریک به بالای دمای کوری (Curie point) آن، دمایی که در آن غیر مغناطیسی می‌شود، و سپس سرد کردن آن به زیر آن دمای بحرانی حرارت را به کار مکانیکی تبدیل می‌کنند.

ادامه مطلب: موتور ترمومغناطیسی

روتور چیست

رای دهی:  / 5

Rotor.jpgروتور (rotor) یک قطعه متحرک از یک سیستم الکترومغناطیسی در موتور الکتریکی (electric motor)، ژنراتور الکتریکی (electric generator) و یا آلترناتور (alternator) است. چرخش روتور به دلیل تعامل بین سیم‌پیچ‌ها و میدان‌های مغناطیسی است که در اطراف محور روتور تولید گشتاور می‌کنند.

ادامه مطلب: روتور چیست