هیدرولیک و پنوماتیک

هیدرولیک چیست

رای دهی:  / 2

هیدرولیک (hydraulics) مطالعه سیالات و کاربرد آن برای انتقال نیرو و حرکت است. کلمه هیدورلیک از لغت یونانی هیدرو به معنی آب گرفته شده است.

سیستم‌های آب رسانی خانگی یک کاربرد متداول از هیدرولیک می باشد و اصول حاکم بر رفتار آب در مورد تمام سیالات صادق است. برای کنترل عمل‌کرد گیربکس‌های اتوماتیک مدرن یک سیستم هیدرولیک به کار رفته است.

نیوماتیک چیست

رای دهی:  / 9

پنوماتیک یا نیوماتیک (pneumatics) یکی از انواع روش‌های انتقال نیرو است که کاربرد فراوانی در صنایع مختلف دارد. می‌توان گفت امروزه کم‌تر کارخانه یا مرکز صنعتی را می‌توان دید که از پنوماتیک استفاده نکند. نیوما در زبان یونانی یعنی تنفس باد و پنوماتیک علمی است که در مورد حرکات و وقایع هوا صحبت می کند.

مدار هیدرولیکی

رای دهی:  / 8

مدار هیدرولیکی=hydraulic circuit

پمپ هیدرولیکی

رای دهی:  / 12

پمپ هیدرولیکی=hydraulic pump

سروو ولو الکتروهیدرولیک

رای دهی:  / 4

سروو ولو الکتروهیدرولیک=electro-hydraulic servo valve