×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

اندازه‌گیری دما

احساس دمای توزیع‌شده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
احساس دمای توزیع‌شده=distributed temperature sensing

ترمومتر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ترمومتر=thermometer

حرارت‌سنج

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
حرارت‌سنج=heat meter

دماسنج فیبر نوری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دماسنج فیبر نوری=fiber optical thermometer

ترموستات

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ترموستات (thermostat) وسیله‌ای است که دمای یک سیستم را در حد مطلوب تنظیم می‌کند.

دماسنج فرو سرخ

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

Infrared-Thermometer.jpgدماسنج فروسرخ یا دماسنج مادون قرمز (infrared thermometer) یا ترمومتر IR، دما را از میزان تابش گرمایی یا تابش جسم سیاه که از جسم گسیل می‌شود، استنتاج می‌کند. دماسنج‌های فروسرخ گاهی به نام دماسنج‌های لیزری (laser thermometers) شناخته می‌شوند که در این صورت از لیزر برای کمک به هدف‌گیری دماسنج استفاده می‌شود. همچنین به دماسنج‌های فروسرخ, دماسنج‌های غیر تماسی (non-contact thermometers) یا تفنگ‌های دمایی (temperature guns) نیز گفته می‌شود.

ادامه مطلب: دماسنج فرو سرخ

دمانگار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Thermograph3.jpgدمانگار (thermograph) یک وسیله سنجش دما است که بیش‌تر در هواشناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب: دمانگار

ترموکوپل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ترموکوپل (thermocouple) وسیله‌ای است که از دو رسانا با جنس‌ها مختلف (معمولا آلیاژهای فلزی) ساخته شده است که متناسب با اختلاف دمای بین دو سر رساناها ولتاژی تولید می‌کند.

ادامه مطلب: ترموکوپل

دماسنج کریستال مایع

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

Thermochromic-Thermometer.JPG

دماسنج کریستال مایع (liquid crystal thermometer) یا دماسنج نوار پلاستیکی (plastic strip thermometer) یک نوع دماسنج است که دارای کریستال‌های مایع حساس به گرما یا ترموکرومیک (thermochromic) در یک نوار پلاستیکی است و با تغییر رنگ دماهای مختلف را نشان می‌دهد.

ادامه مطلب: دماسنج کریستال مایع

دماسنج کوارتزی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

دماسنج کوارتزی (quartz thermometer) یک روش جدید و بسیار دقیق اندازه گیری دما است که بر مبنای حساسیت فرکانس تشدید کریستال کوارتز به تغییر دما استوار می‌باشد. زمانی که کریستال را با زاویه مناسب برش دهند، یک تطابق کاملا خطی میان فرکانس و دما برقرار می‌گردد.

ادامه مطلب: دماسنج کوارتزی

ترمیستور

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ترمیستور (thermistor) یک وسیله نیمه رسانا است که برخلاف فلزات دارای ضریب دمای مقاومت منفی است یعنی در اثر افزایش دما مقاومت الکتریکی آن کاهش می‌یابد. به علاوه مقاومت آن با دما به صورت نمایی تغییر می‌کند.

ادامه مطلب: ترمیستور

دماسنج مقاومت الکتریکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

دماسنج مقاومت الکتریکی (resistance temperature detector) شامل یک سیم بلند و ظریف است که معمولا آن را به دور یک قاب نازک می‌پیچند تا از فشار ناشی از تغییر طول سیم که در اثر انقباض آن در موقع سرد شدن پیش می‌آید جلوگیری کند. گاهی سیم را به دور جسمی که اندازه‌گیری دمای آن در نظر است پیچید یا در داخل آن قرار داد.

ادامه مطلب: دماسنج مقاومت الکتریکی

دماسنج شیشه‌ای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

دماسنج شیشه‌ای (glass thermometer) دارای دو نوع دماسنج جیوه‌ای(mercury-in-glass thermometer) و دماسنج الکلی (alcohol thermometer) است که رایج‌ترین دماسنج‌های مورد استفاده می‌باشند.

ادامه مطلب: دماسنج شیشه‌ای

پیرومتر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

پیرومتر (pyrometer) یک وسیله اندازه‌گیری دمای غیر تماسی (non-contact) است که تابش گرمایی (thermal radiation) را اندازه‌گیری می‌کند.

دماسنج گازی

رای دهی: 3 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Gas-Thermometer4.jpgدماسنج گازی یا ترمومتر گازی (gas thermometer) نوعی دماسنج است که دما را با تغییر در حجم و یا فشار یک گاز اندازه‌گیری می‌کند. دماسنج گازی شامل حبابی از جنس شیشه، چینی، کوارتز، پلاتین یا پلاتین-ایریدیم است که جنس حباب بستگی به گستره دمایی دارد که دماسنج در آن به کار می‌رود. حباب به وسیله یک لوله مویین به یک فشارسنج یا مانومتر (manometer) جیوه‌ای متصل است.

ادامه مطلب: دماسنج گازی

دماسنج ترموالکتریک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

اساس کار دماسنج ترموالکتریک (thermoelectric thermometer) بر این خاصیت است که اگر فصل مشترک دو سیم فلزی با جنس‌های مختلف را حرارت دهیم، جریان الکتریسیته در آن‌ها برقرار می‌شود.

ادامه مطلب: دماسنج ترموالکتریک

سنسور گرمایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

سنسورهای گرمایی (thermal sensors) برای سنجش فشار از تغییر رسانایی گرمایی (thermal conductivity) ناشی از تغییر دانسیته گاز در اثر تغییر فشار استفاده می‌کنند. یک مثال معمول از این نوع سنسورها گیج پیرانی (Pirani gauge) است.

سنسور فروسرخ غیر عامل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

سنسور فروسرخ غیر عامل=passive infrared sensor

سنسور فلاکس حرارتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

سنسور فلاکس حرارتی=heat flux sensor

حسگر دمای توزیع‌شده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

سیستم‌های حسگر دمای توزیع شده (distributed temperature sensing systems) یا DTS دستگاه‌های اوپتوالکتریکی (optoelectric) هستند که دما را به وسیله فیبرهای نوری (optical fibres) که به صورت سنسورهای خطی عمل می‌کنند حس می‌کنند.

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با کنترل و ابزار دقیق