اندازه گیری دما

انواع سنسورهای گرمایی

رای دهی:  / 6

Thermal-Sensor.jpgسنسورهای گرمایی (thermal sensors) یا دماسنج‌ها (thermometers) را می‌توان به دو گروه سنسورهای گرمایی تماسی و غیر تماسی تقسیم کرد.

ادامه مطلب: انواع سنسورهای گرمایی

دماسنج فرو سرخ

رای دهی:  / 34

Infrared-Thermometer.jpgدماسنج فروسرخ یا دماسنج مادون قرمز (infrared thermometer) یا ترمومتر IR، دما را از میزان تابش گرمایی یا تابش جسم سیاه که از جسم گسیل می‌شود، استنتاج می‌کند. دماسنج‌های فروسرخ گاهی به نام دماسنج‌های لیزری (laser thermometers) شناخته می‌شوند که در این صورت از لیزر برای کمک به هدف‌گیری دماسنج استفاده می‌شود. همچنین به دماسنج‌های فروسرخ, دماسنج‌های غیر تماسی (non-contact thermometers) یا تفنگ‌های دمایی (temperature guns) نیز گفته می‌شود.

ادامه مطلب: دماسنج فرو سرخ

دماسنج گازی

رای دهی:  / 20

Gas-Thermometer4.jpgدماسنج گازی یا ترمومتر گازی (gas thermometer) نوعی دماسنج است که دما را با تغییر در حجم و یا فشار یک گاز اندازه‌گیری می‌کند. دماسنج گازی شامل حبابی از جنس شیشه، چینی، کوارتز، پلاتین یا پلاتین-ایریدیم است که جنس حباب بستگی به گستره دمایی دارد که دماسنج در آن به کار می‌رود. حباب به وسیله یک لوله مویین به یک فشارسنج یا مانومتر (manometer) جیوه‌ای متصل است.

ادامه مطلب: دماسنج گازی

دماسنج کریستال مایع

رای دهی:  / 8

Thermochromic-Thermometer.JPG

دماسنج کریستال مایع (liquid crystal thermometer) یا دماسنج نوار پلاستیکی (plastic strip thermometer) یک نوع دماسنج است که دارای کریستال‌های مایع حساس به گرما یا ترموکرومیک (thermochromic) در یک نوار پلاستیکی است و با تغییر رنگ دماهای مختلف را نشان می‌دهد.

ادامه مطلب: دماسنج کریستال مایع

دمانگار

رای دهی:  / 6

Thermograph3.jpgدمانگار (thermograph) یک وسیله سنجش دما است که بیش‌تر در هواشناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب: دمانگار