×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

اندازه‌گیری فشار و نیرو

سنسور جابه‌جایی خازنی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

سنسور جابه‌جایی خازنی=capacitive displacement sensor

بارومتر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

بارومتر (barometer) یک وسیله اندازه‌گیری فشار است که در هواشناسی (meteorology) برای اندازه‌گیری فشار اتمسفر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندازه‌گیری خلاء

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

فشار كمتر از فشار اتمسفري (بين صفر تا يك اتمسفر) را خلا مي‌نامند. لذا اندازه‌گيري خلا اساساً اندازه‌گيري فشار است. اگر فشار اندازه‌گيري شده بر مبناي فشار اتمسفري باشد به آن فشار پيمانه ‍اي (گيج) گفته مي‍شود. ارتباط بين فشار مطلق و فشار پيمانه اي بصورت زير است:

ادامه مطلب: اندازه‌گیری خلاء

اندازه‌گیری جرم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

مقايسه با جرم معلوم

ترازوهايي با بازوهاي برابر يا نابرابر، با خط‌كش‌هاي فولادي و پاندول‌دار، جرم مجهول جسم را با مقايسه جسم با جرم معلوم اندازه مي‌گيرند. ترازوهايي با بازوهاي برابر, براي اجرام نسبتاً كوچك بكاررفته و ترازوي شاهين‌دار با سيستم‌هاي اهرمي موجود براي سنجش از چند پوند تا صدها تن بكار مي‌روند.

ادامه مطلب: اندازه‌گیری جرم

ترنسمیتر فشار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

به منظور عمليات كنترل در فرايندهاي صنعتي، وسيله اندازه‌گيري فشار بايد يك علامت استاندارد ارسال كند. 

(0-5V، 4-20mA و يا 20-100kPa)

 

ادامه مطلب: ترنسمیتر فشار

اندازه‌گیری فشار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اندازه‌گیری فشار=pressure measurement

کلید فشار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کلید فشار=pressure switch

انواع فشارسنج‌ها

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Pressure-Gauge.jpgتکنیک‌های بسیاری برای اندازه‌گیری فشار و خلاء توسعه یافته‌اند. ابزارهایی که برای سنجش فشار به کار می‌روند فشار سنج (pressure gauge) یا خلاء سنج (vacuum gauge) نامیده می‌شوند. مانومتر (manometer) ابزاری است که از یک ستون مایع برای اندازه‌گیری فشار استفاده می‌کند؛ هر چند که این عبارت در حال حاضر به معنی یک ابزار برای اندازه‌گیری فشار استفاده می‌شود.

ادامه مطلب: انواع فشارسنج‌ها

مانومتر خازنی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Capacitance-Manometer.gif

یکی از پیشرفت‌های مهم در اندازه‌گیری فشار، به کارگیری روش‌های الکترونیکی برای اندازه‌گیری میزان جابه‌جایی دیافراگم در فشارسنج‌های دیافراگمی است. در مانومتر خازنی (capacitance manometer) یک دیافراگم از جنس مونل، محفظه فشارسنج را به دو قسمت تقسیم می‌کند. فشار مجهول به یک طرف اعمال می‌شود و طرف دیگر محفظه خالی و کاملا آب‌بندی شده است.

ادامه مطلب: مانومتر خازنی

سنسور گشتاور

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

سنسور گشتاور=torque sensor

گیج‌های کرنشی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

استرین گیج یا گیج فشار کرنشی (strain pressure gauges) معروف‌ترین اندازه‌گیرهای الکتریکی فشار می باشند و معمولا برای اندازه گیری فشارهای بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند. گیج‌های کرنشی از تغییر شکل ناشی از تغییر فشار بر روی یک قطعه برای سنجش فشار استفاده می‌کنند.

گیج نودسن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

گیج فشار نودسن (Knudsen pressure gauge) که برای سنجش فشارهای بسیار پایین به کار می‌رود از تغییر زاویه تابش نور در اثر برخورد مولکول‌های گاز برای سنجش فشار استفاده می‌کند.

گیج کرنشی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

گیج کرنشی=strain gauge

گیج آلفاترون

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

اساس کار گیج فشار آلفاترون (alphatron pressure gauge) مانند فشارسنج یونیزاسیون است. یک منبع رادیوم به عنوان گسیل‌کننده ذره آلفا در آن قرار دارد که ذرات گاز داخل محفظه فشارسنج را یونیزه می‌کنند. با اندازه‌گیری ولتاژ خروجی (EO) درجه یونیزاسیون تعیین می‌شود. این ولتاژ تابع خطی از فشار گاز است.

گیج کپسولی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

گیج فشار کپسولی (capsule pressure gauge) شامل ترکیبی از دو دیافراگم است که از لبه ها به یکدیگر جوش داده شده‌اند. گیج‌های کپسولی نسبت به گیج‌های دیافراگمی (diaphragm gauges) دقت بیشتری دارند.

گیج کاتد سرد

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

دو نوع گیج فشار کاتد سرد (cold cathode pressure gauge) وجود دارد که شامل گیج پنینگ (Penning gauge) و مگنترون معکوس (inverted magnetron) می‌باشد.

گیج کاتد گرم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

گیج فشار یونیزاسیون کاتد گرم (hot cathode ionization pressure gauge) از سه الکترود تشکیل شده است که با یکدیگر تشکیل یک سه قطبی (triode) می‌دهند که در آن کاتد فیلامان (filament) می‌باشد.

گیج پیرانی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

گیج پیرانی(Pirani gauge) از یک سیم فلزی که در معرض فشار مورد اندازه‌گیری قرار دارد تشکیل شده است. سیم در اثر جریان عبوری از آن گرم و به وسیله گازهای اطراف آن خنک می‌گردد. در صورتی که فشار گاز کم شود، اثر خنک‌کاری آن کم شده و دمای تعادل سیم افزایش خواهد یافت.

سنسور گرمایی با دو سیم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

سنسور فشار گرمایی با دو سیم (two-wire thermal pressure sensor) نوعی سنسور فشار گرمایی است که از دو سیم استفاده می‌کند. یک سیم به شکل سیم‌پیچ به عنوان هیتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و دیگری برای اندازه‌گیری دمای نزدیک آن که بر اثر هم‌رفت (convection) تغییر کرده است.

سنسور یونیزاسیون

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

سنسور فشار یونیزاسیون (ionization pressure sensor) از جریان یون‌های گازی که در اثر تغییر دانسیته تغییر می‌کند برای اندازه‌گیری فشار استفاده می‌کند. مثال معمول این نوع سنسورها گیج‌های کاتدی سرد و گرم (hot and cold cathode gauge) می‌باشد.

سنسورهای رزونانسی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

سنسورهای فشار رزونانسی (resonant pressure sensor) برای احساس تنش با تغییر دانسیته گاز ناشی از فشار، از فرکانس تشدید یا رزونانس (resonant frequency) استفاده می‌کنند.

تکنیک‌های احساس فشار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 • دیافراگم‌ها (diaphragms)
 • پیستون‌ها (pistons)
 • لوله بوردون (bourdon tube)
 • آکاردئونی (bellows)
 • گیج کرنشی پیزوالکتریک (piezoelectric strain gauge)
 • ظرفیت خازن (capacitive)
 • الکترومعناطیسی (electromagnetic)
 • پیزوالکتریک (piezoelectric)
 • نوری (optical)
 • پتانسیومتریک (potentiometric)

روش‌های دیگر

 • رزونانسی (resonant)
 • گرمایی (thermal)
 • یونیزاسیون (ionization)

سنسور پیزوالکتریکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

گیج فشار پیزوالکتریکی (piezoelectric pressure gauge) از اثر پیزوالکتریک در گیج‌های کرنشی استفاده می‌کند تا کرنش ناشی از تغییر فشار را اندازه بگیرد.

سنسور نوری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

سنسور نوری (optical sensor) از تغییر شکل یک فیبر نوری برای اندازه‌گیری کرنش ناشی از فشار استفاده می‌کند.

سنسور مغناطیسی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

سنسور فشار مغناطیسی (magnetic pressure sensor) از تغییر القای مغناطیسی (inductance) که در اثر جابه‌جایی دیافراگم به وجود می‌آید فشار را حس می‌کند.

سنسور ظرفیت خازنی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

سنسور ظرفیت خازنی (capacitive sensor) از یک دیافراگم و حفره تحت فشار استفاده می‌کند و تشکیل یک خازن با ظرفیت متغیر می‌دهد. به این روش کرنش ناشی از فشار را اندازه می‌گیرد.

گیج فانوسی

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

گیج فشار فانوسی یا گیج فشار آکاردئونی (bellows pressure gauge) شامل یک قطعه آکاردئونی است که دو ناحیه با فشار متفاوت را از هم جدا می‌کند. میزان نزدیک و دور شدن قطعات از یک‌دیگر متناسب با اختلاف فشار اعمال شده است. گیج فانوسی میتواند اختلاف فشار، فشار مطلق، و فشار نسبی را اندازه بگیرد.

گیج دیافراگمی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

گیج دیافراگمی (diaphragm pressure gauge) نوعی گیج فشار آنروید (Aneroid gauge) است که از تغییر شکل یک غشای انعطاف پذیر که دو ناحیه با فشار متفاوت را جدا می‌کند برای اندازه‌گیری فشار استفاده می‌کند.

گیج بوردون

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

گیج فشار بوردون (bourdon pressure gauge) از این اصل استفاده می‌کند که یک لوله تخت شده زمانی که تحت فشار قرار می‌گیرد، تمایل دارد که صاف شود و یا دارای سطح مقطع دایره‌ای بزرگ‌تری شود.

سلول باری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

سلول باری=load cell

مانومتر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

مانومتر (manometer) یک وسیله اندازه‌گیری فشار است. نوع معمول و ساده مانومتر شامل یک لوله U شکل شیشه‌ای است که درون آن سیال قرار دارد. به دلیل دانسیته بالا، معمولا این سیال جیوه می‌باشد.

گیج‌های آنروید

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

گیج‌های آنروید (Aneroid gauges) از یک عنصر حس فشار فلزی تشکیل شده‌اند که در اثر اختلاف فشار در دو طرف عنصر دچار تغییر شکل می‌شوند. آنروید به معنی "بدون سیال" می‌باشد.

گیج مک لئود

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

گیج مک‌لئود (McLeod gauge) یک نمونه از گاز را ایزوله و آن را در یک مانومتر جیوه‌ای اصلاح شده فشرده می‌کند تا زمانی که فشار به چند میلی‌متر جیوه برسد. فشرده سازی گاز باید به خوبی انجام شود تا مثلا کندانس رخ ندهد. این تکنیک وقت‌گیر و برای پایش پیوسته نامناسب است ولی دارای دقت بالایی می‌باشد.

گیج‌های پیستونی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

گیج‌های پیستونی (piston-type gauges) فشار سیال را با یک فنر (همانند برخی از اندازه‌گیرهای فشار تایر)، یا وزنه جامد، که در این حالت به آن اندازه‌گیر وزن مرده (dead weight tester) می‌گویند و برای کالیبره کردن بقیه گیج‌ها به کار می‌روند، بالانس می‌کنند.

گیج‌های هیدرواستاتیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

گیج‌های هیدرواستاتیک (hydrostatic pressure gauges) مانند مانومتر ستون جیوه، دسته‌ای از وسایل اندازه‌گیری فشار هستند که نیروی هیدرواستاتیک در واحد سطح در ته ستون سیالات را با فشار مقایسه می‌کنند.

باسکول چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Scale.jpg

باسکول (truck scale/weighbridge/railroad scale) یک ترازوی بزرگ است که معمولا به طور دایمی بر روی یک پایه بتنی نصب می‌شوند و برای توزین کل وسایل نقلیه ریلی یا جاده‌ای به همراه محتویات آن‌ها به کار می‌روند. با وزن کردن وسیله نقلیه در هر دو حالت خالی پر، بار حمل شده توسط وسیله نقلیه را می‌توان محاسبه نمود.

ادامه مطلب: باسکول چیست

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با کنترل و ابزار دقیق