اندازه گیری فشار

انواع فشارسنج‌ها

رای دهی:  / 10

Pressure-Gauge.jpgتکنیک‌های بسیاری برای اندازه‌گیری فشار و خلاء توسعه یافته‌اند. ابزارهایی که برای سنجش فشار به کار می‌روند فشار سنج (pressure gauge) یا خلاء سنج (vacuum gauge) نامیده می‌شوند. مانومتر (manometer) ابزاری است که از یک ستون مایع برای اندازه‌گیری فشار استفاده می‌کند؛ هر چند که این عبارت در حال حاضر به معنی یک ابزار برای اندازه‌گیری فشار استفاده می‌شود.

ادامه مطلب: انواع فشارسنج‌ها