اندازه گیری فشار

انواع فشارسنج‌ها

رای دهی:  / 13

Pressure-Gauge.jpgتکنیک‌های بسیاری برای اندازه‌گیری فشار و خلاء توسعه یافته‌اند. ابزارهایی که برای سنجش فشار به کار می‌روند فشار سنج (pressure gauge) یا خلاء سنج (vacuum gauge) نامیده می‌شوند. مانومتر (manometer) ابزاری است که از یک ستون مایع برای اندازه‌گیری فشار استفاده می‌کند؛ هر چند که این عبارت در حال حاضر به معنی یک ابزار برای اندازه‌گیری فشار استفاده می‌شود.

ادامه مطلب: انواع فشارسنج‌ها

مانومتر خازنی

رای دهی:  / 1

Capacitance-Manometer.gif

یکی از پیشرفت‌های مهم در اندازه‌گیری فشار، به کارگیری روش‌های الکترونیکی برای اندازه‌گیری میزان جابه‌جایی دیافراگم در فشارسنج‌های دیافراگمی است. در مانومتر خازنی (capacitance manometer) یک دیافراگم از جنس مونل، محفظه فشارسنج را به دو قسمت تقسیم می‌کند. فشار مجهول به یک طرف اعمال می‌شود و طرف دیگر محفظه خالی و کاملا آب‌بندی شده است.

ادامه مطلب: مانومتر خازنی