×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

اندازه‌گیری تراز

اندازه‌گیری سطح

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اندازه‌گیری سطح=Level measurement

سنسور سطح پرتو گاما

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گیج سطح هسته‌ای (nuclear level gauge) یا گیج سطح پرتو گاما (gamma ray level gauge) به وسیله میزان افت قدرت امواج گاما که از سطح مخزن فرآیندی گسیل می‌شود سطح را می‌سنجد.

سنسور سطح حباب‌ساز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سنسور سطح حباب‌ساز (air bubbler level sensor) از یک لوله که به زیر سطح سیال باز می‌شود استفاده می‌کند. یک جریان ثابت هوا از لوله عبور می‌کند. فشار درون لوله متناسب است به عمق و دانسیته مایعی است که بالای سر خروجی لوله است.

سنسور سطح فشار هیدرواستاتیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سنسور سطح فشار هیدرواستاتیک (hydrostatic pressure level sensor) دارای سنسورهای فشاری مغروق (submersible) یا خارجی است که سطح مایعات خورنده در تانک‌های عمیق و یا آب در منابع را می‌سنجند.

سنسور سطح مقاومتی مغناطیسی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سنسور سطح مغناطیسی مقاومتی شناور (magnetoresistive float level sensor) دارای سنسور شناوری هستند که زمانی که بالا و پایین می‌روند، مکان آن به عنوان مکان زاویه‌ای میدان مغناطیسی منتقل می‌شود.

سنسور سطح زنجیر مقاومتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سنسور سطح زنجیر مقاومتی (resistive chain level sensor) همانند سنسورهای سطح شناور معناطیسی هستند که دارای سویچ‌های مقاومتی هستند.

سنسور تراز مگنتو استریکتیو

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Magnetostrictive-Level-Sensor.jpg

سنسورهای تراز مگنتواستریکتیو (magnetostrictive level sensors) از این نظر مشابه سنسورهای شناور (float sensors) هستند که یک آهن‌ربای دایمی آب‌بندی شده در داخل یک شناور به بالا و پایین ساقه‌ای حرکت می‌کند که در آن یک سیم مگنتواستریکتیو آب‌بندی شده است.

ادامه مطلب: سنسور تراز مگنتو استریکتیو

سنسور سطح مایکروویو

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سنسورهای سطح مایکروویو (microwave level sensors) که به آن‌ها رادار (RADAR) نیز می‌گویند از امواج مایکروویو برای سنجش سطح استفاده می‌کنند.

سنسور سطح نوری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سنسورهای سطح نوری (optical interface level sensors) کاهش یا تغییر در گسیل نور فروسرخی که از یک دیود فروسرخ (LED) فرستاده شده است را حس می‌کنند.

سنسور سطح خازنی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سنسورهای سطح خازنی (capacitance level sensors) برای سنجش وجود بسیاری از جامدات و مایعات آبی و یا اورگانیک و نیز لجن‌ها به کار می‌روند.

سنسور سطح اولتراسونیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سنسورهای سطح اولتراسونیک (ultrasonic level sensors) برای سنجش سطح مایعات بسیار ویسکوز و نیز جامدات تکه‌ای به صورت غیر تماسی به کار می‌روند.

سنسور سطح رسانایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سنسورهای سطح رسانایی (conductive level sensors) برای سنجش نقطه‌ای سطح بسیاری از مایعات رسانا مانند آب مناسب هستند.

سنسورهای سطح نیوماتیکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

سنسورهای سطح نیوماتیکی (pneumatic level sensors) زمانی به کار می‌روند که یک شرایط خطرناکی وجود داشته باشد و امکان استفاده از برق و جود نداشته باشد.

شناور

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سنسورهای سطح شناور (float level sensors) از طریق باز یا بسته کردن یک کلید مکانیکی عمل می‌کنند که ممکن است به وسیله تماس مستقیم با سویچ و یا عمل‌کرد معناطیسی باشد.

پالس اولتراسونیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
pulse-wave-ultrasonic

پره دوار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سنسورهای سطح پره دوار (rotating paddle) یک تکنیک قدیمی و جا افتاده برای تعیین سطح تکه‌های جامدات هستند. این روش از یک موتور دنده‌ای (gear motor) با سرعت پایین استفاده می‌کند که یک چرخ پره را می‌چرخاند. زمانی که پره‌ها به مواد جامد گیر کنند، موتور شافت خود را می‌چرخاند تا زمانی که یک کلید مکانیکی قطع شود.

نقطه لرزان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نقطه لرزان (vibrating point) روشی است که سطح پودرهای بسیار ریز و جامدات گرانول را تشخیص می‌دهد. با انتخاب درست فرکانس لرزش و تنظیم حساسیت مناسب می‌توان سطح پودرهای بسیار سیال‌گون (fluidized) و مواد الکتروستاتیک را نیز سنجید.

فلوت سویچ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

فلوت سویچ=float switch

سنسور سطح

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

سنسور سطح=level sensor

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با کنترل و ابزار دقیق