اندازه گیری تراز

سنسور تراز مگنتو استریکتیو

رای دهی:  / 3

Magnetostrictive-Level-Sensor.jpg

سنسورهای تراز مگنتواستریکتیو (magnetostrictive level sensors) از این نظر مشابه سنسورهای شناور (float sensors) هستند که یک آهن‌ربای دایمی آب‌بندی شده در داخل یک شناور به بالا و پایین ساقه‌ای حرکت می‌کند که در آن یک سیم مگنتواستریکتیو آب‌بندی شده است.

ادامه مطلب: سنسور تراز مگنتو استریکتیو