اندازه‌گیری نیرو

باسکول چیست

رای دهی:  / 10

Scale.jpg

باسکول (truck scale/weighbridge/railroad scale) یک ترازوی بزرگ است که معمولا به طور دایمی بر روی یک پایه بتنی نصب می‌شوند و برای توزین کل وسایل نقلیه ریلی یا جاده‌ای به همراه محتویات آن‌ها به کار می‌روند. با وزن کردن وسیله نقلیه در هر دو حالت خالی پر، بار حمل شده توسط وسیله نقلیه را می‌توان محاسبه نمود.

ادامه مطلب: باسکول چیست