×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

اندازه‌گیری جریان سیال

روش‌های مشاهده جریان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

جریان سیال موضوع پیچیده ای است که بسیاری از جنبه های مختلف آن هنوز تسلیم روشهای دقیق تحلیلی نگشته است.در نتیجه مسائل اندازه گیری جریان به واسطه ی عدم وجود روابط تحلیلی برای انجام محاسبات و تحویل داده های تجربی، همیشه ساده و دقیق نیستند.
تعبیر و تفسیر داده های مربوط به توربولانس یا اندازه گیریهای لایه ی مرزی پیچیده، جریان لزج و اثرات امواج ساده نیستند.غالبا کاوشگرهایی که برای اندازه گیری پروفیلهای فشار، سرعت و دما به کار گرفته می شوند جریان را تغییر می دهند به طوری که تجربه گر در مورد اثری که اندازه گرفته است اطمینان ندارد.مشاهده ی جریان با روش های اپتیکی این مزیت را دارد که اگر صحیح اجرا شود، جریان سیال را آشفته نمی سازدو لذا برای تجربه گر یک ابزار اضافی محسوب می گردد تا همراه با سایر وسایل اندازه گیری مورد استفاده قرار دهد. در بعضی موارد روش های مشاهده ی جریان برای اندازه گیری نسبتا دقیق پارامتر های مهم جریان به کار گرفته می شوند، در حالی که در موارد دیگر از آنها به منظور جمع آوری اطلاعات کیفی درباره رفتار کلی جریان استفاده می شود.

ادامه مطلب: روش‌های مشاهده جریان

روش‌های مدرن اندازه‌گیری جریان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

تکنيک اندازه گيري جريان در هر فرايندي که طي آن ماده اي از يک نقطه به نقطه ديگر منتقل ميشود، مورد استفاده ميباشد.

از اين تکنولوژي ميتوان براي تعيين ميزان مواد مورد نياز فرايند، کنترل فرايند و نگهداشتن شدت ويژه اي از يک جريان استفاده کرد. 

ادامه مطلب: روش‌های مدرن اندازه‌گیری جریان

فلومتر ناودانی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ناودان ها وسایل اندازه گیری اولیه ای هستند که کانال باز جریان را منقبض (تنگ) می کنند. هنگامیکه جریان پشت تنگنا جمع می شود رابطه ی مشخص بین عمق جریان در لوله و جریان در تنگنا بر قرار است. این رابطه همچنین می تواند از معادلات یا جدول به دست آید. 

ادامه مطلب: فلومتر ناودانی

فلومتر مخروطی

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

یک زائده مخروطی شکل به صورت مانع در مرکز لوله بر سر راه جریان قرار گرفته برای محاسبات تغیرات فشار جریان به کار می رود. 

فلومتر قوس قطاعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

یک قوس مثلثی که به صورت عمودی در یک طرف لوله قرار دارد به طوری که طرف دیگر لوله نا محدود می باشد. تغیرات سطح عمودی در سیر جریان افت فشاری ایجاد میکند که جهت محاسبه سرعت های جریان کاربرد دارد. 

فلومتر ژیروسکوپی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

در دبي‌سنج از نوع ژيروسكوپ حلقه لوله يك صفحه دوار حول محور 1 را تشكيل داده و مسير دايره‌اي سيال باعث چرخش مي‌شود. كل مجموعه (لوله) حول محور 2 مي‌چرخد. دبي جرمي گشتاوري حول محور 3 ايجاد كرده كه با اندازه‌گيري انحراف زاويه, تعيين مي‌شود. در آنجا فنري جهت برگرداندن محور بحالت اوليه تعبيه شده است.

 

فلومتر پمپ پیستونی شعاعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

مزایاي پمپ پيستوني راديال عبارتند از :

 

1- دقت خوب به ویژه برای شدت جریان های کم 

2- به سادگی برای تخلیه یا خوارک دهی مایعات به کار می رود. 

3- قابلیت تکرار خوب 

4- قیمت متوسط 

5- نصب آسان وتعمیرات راحت 

ادامه مطلب: فلومتر پمپ پیستونی شعاعی

فلومتر پره دوار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

در دبي‌سنج تيغه دوراني يك روتور خارج از مركز با لوله, در محفظه نگه‌دارنده نصب شده است. روتور داراي چند پره فنردار تحت فشار است كه مي‌توانند در درون آن (بسمت داخل يا خارج روتور) بلغزند. مايع در فضاي خالي بين روتور و محفظه وارد شده و پره‌ها مايع را به احجام مشخصي تفكيك مي‌كنند. روتور در اثر فشار سيال چرخيده و در قسمت تخليه، از آنجائيكه فضاي خالي بين "روتور – محفظه" ناچيز مي‌شود، مايع ناچاراً به قسمت خروجي وسيله منتقل مي‌شود. ازاين‌رو به ازاي هر چرخش كامل روتور، پنج جزء حجمي سيال از ورودي به خروجي انتقال مي‌يابد.

ادامه مطلب: فلومتر پره دوار

فلومتر الکترومغناطیسی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

دبي‌سنج الكترومغناطيسي بر اساس اصل فارادي كار مي‌كند. هنگام حركت يك هادي در ميدان مغناطيسي ولتاژ القاء شده در دو انتهاي هادي با معادله E = B.l.v بدست مي‌آيد كه در آن:

B: شدت ميدان مغناطيسي

l: طول هادي

v: سرعت هادي

جهت نيروي محركه القاء شده عمود بر جهت ميدان مغناطيسي و جهت سرعت است (قانون لنز). در دبي‌سنج الكترومغناطيسي، ميدان مغناطيسي با يك آهنرباي الكترومغناطيسي دائمي ايجاد مي‌شود 

ادامه مطلب: فلومتر الکترومغناطیسی

فلو سوئیچ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

فلوسوئیچ ها ادواتی هستند که با توجه به تنظیمات انجام شده توسط اپراتور در نرخ مشخصی از فلو یا همان جریان سیال، سوئیچ می دهد که می تواند باعث فرمان به دستگاه دیگری شود.فلو سوئیچ در دو نوع خطی و بین راهی وجود دارد .فلو سوئیچ با مکانیزمهای مختلفی که برای حس کردن فلوی سیال دارند در ست پوینت مورد نظر خروجی سوئیچ یاON/OFFمی دهند و به شما امکان کنترل فلوی خط را می دهند. در فلو سوئیچهای بسیار رایج از یک تیغه فلزی که به یک اهرم متصل است استفاده کرده با توجه به ست پویت طول این تیغه را برش میدهند یا اصطلاحاً تریم میکنند . زمانی که فلو به مقدار مورد تنظیم رسید، اهرم به یک طرف متمایل شده و سوئیچ را تحریک می نماید . در نمونه های پیشرفته تر این سوئیچ به صورت غیر تماسی برای مثال به کمک خاصیت مغناطیسی انتهای اهرم که باعث تحریک رله خروجی می شود عمل می کند .

ادامه مطلب: فلو سوئیچ

روتـــامـتــــر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

در دستگاههای سنجش سرعت جریان هدهای متغیر ، مساحت سطح مقطعی که سیال به حالت فشرده ‌از آن عبور می‌کند، ثابت می‌ماند و افت فشار با سرعت جریان تغییر می‌کند، اما در رتامتر افت فشار تقریبا ثابت و مساحت سطح مقطع سیال فشرده تغییر می‌کند. سیال بطور عمودی ‌و از پایین به بالا از میان رتامتر که قطر لوله آن کم‌کم عریض می‌شود، عبور می‌کند و شناور در آن تحت اثر فشار ناشی از سرعت سیال به بالا حرکت کرده ، در یک شرایط تعادلی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب: روتـــامـتــــر

فلومتر کانالی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

اندازه‌گيري جريان در مجرا‌هاي روباز مانند مجراي آب خنك‌كن برج‌هاي خنك‌كننده، كانال‌هاي آبياري كشاورزي, پساب‌ها و جريان‌هاي خروجي صنايع بسيار مهم است. از ابزارهاي مهم اندازه‌گيري جريان سيال در مجراهاي باز مي‌توان به سرريز و فلوم(flumes) اشاره نمود. سرريز يك مانع كوچك با يك روزنه است. روزنه مي‌تواند بشكل مستطيلي، ذوزنقه اي يا V شكل باشد . بسته به ارتفاع مايع در سرريز دبي حجمي از روابط محاسبه ميشود

ادامه مطلب: فلومتر کانالی

فلومتر هدفی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

در اين وسيله يك مانعي در مسير جريان سيال قرار داده مي‌شود و نيروي وارده از سيال به مانع را اندازه مي‌گيرند.

ادامه مطلب: فلومتر هدفی

فلومتر جرمی اختلاف فشاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

اين وسيله از چهار دبي‌سنج روزنه‌اي در يك مدار پل وتستون هيدروليكي تشكيل شده. پمپي از نوع جابجايي مثبت مايع را با دبي جرمي ثابت از نقطه 1 به 2 پمپ مي‌كند.. افت فشار دو سر پمپ با حاصل‌ضرب چگالي در مربع دبي جرمي متناسب بوده و بنابراين دبي جرمي از رابطه مربوطه محاسبه مي شود.

اندازه‌گیری ویسکوزیته

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

گرانروی‌سنج اسوالد (Oswald) یک نمونه از گرانروی‌سنج موئین است که در آزمایشگاه بکار می‌رود. در این وسیله اندازه‌گیری، سیال با نیروی ثقل جریان میآبد. گرانروی‌سنج اسوالد شامل دو مخزن و یک لوله موئین بین آنهاست. مایع بطریقی مکیده می‌شود که سطح تعادل آن در موقعیت X باشد و سپس بطریقی مکیده می‌شود که سطح فوقانی آن در بالای Y باشد. زمان سپری شده گذر اندازه گرفته شده و گرانروی سینماتیکی از معادلات مربوطه به دست می آید.گرانروی‌سنج لوله موئین همچنین برای اندازه‌گیری گرانروی بصورت آنی مناسب است. از این‌رو گرانروی‌سنج بصورت موازی با جریان فرایندی نصب می‌شود . برای یک جریان ثابت اختلاف فشار اندازه‌گیری شده و توسط معادله هاگن- پوایزول به گرانروی مرتبط می‌شود. 

ادامه مطلب: اندازه‌گیری ویسکوزیته

اندازه‌گیری اندازه ذرات

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

بدست آوردن یک نمونه قابل ارائه برای اندازه گیری اندازه ذرات از توده‌ای از ذرات از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. دقت و تکرار‍پذیری در جمع‌آوری نمونه, به همان اندازه دقت اندازه‍ گیری, روی دقت اندازه‍ گیری اثر می‍گذارد.

ادامه مطلب: اندازه‌گیری اندازه ذرات

فلومتر چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Flowmeter-Animation.gifاندازه‌گیری جریان (flow measurement) به معنی مقدار دهی به میزان حرکت یک توده سیال می‌باشد. جریان را می‌توان از راه‌های مختلفی اندازه‌گیری کرد. فلومترهای جابه‌جایی مثبت حجم ثابتی از سیال را جمع و سپس تعداد دفعاتی که حجم اندازه‌گیری جریان پر شده است را می‌شمارند. دیگر روش‌های اندازه‌گیری جریان را به صورت غیر مستقیم به وسیله نیروهای تولید شده توسط جریان پس از غلبه بر یک مانع، محاسبه می‌کنند. جریان ممکن است توسط اندازه‌گیری سرعت سیال در یک مساحت مشخص اندازه‌گیری شود.

ادامه مطلب: فلومتر چیست

فلومتر نازلی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Nozzle-Flowmeter2.jpgفلومتر نازلی (nozzle flowmeter) شامل یک نازل با ورودی هموار و خروجی است که در داخل لوله قرار داده می‌شود تا ناحیه جریان را تغییر دهد و افت فشاری به وجود آورد که در محاسبه سرعت به کار می‌رود.

ادامه مطلب: فلومتر نازلی

کنتور جریان جرمی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کنتور جریان جرمی=mass flow meter

سنسور جریان جرمی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سنسور جریان جرمی=Mass flow sensor

المان جریانی اولیه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
المان جریانی اولیه=Primary flow element

کنتور گاز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کنتور گاز=gas meter

فلومتر لیزری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دبی سنج یا فلومتر لیزری (laser flow meter) از یک پرتو لیزر که بر روی سیال در حال حرکت تابیده می‌شود استفاده می‌کند که در اثر آن ذره سیال دچار حرکت نامنظم با طول موجی می‌شود که متناسب با سرعت سیال است.

فلومتر کوریولیس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دبی سنج یا فلومتر کوریولیس (Coriolis flow meter) از اثر کوریولیس که باعث یک لرزش جانبی در لوله و تغییر شکل آن می‌شود برای سنجش مستقیم دبی جرمی سیال استفاده می‌کند.

فلومتر مغناطیسی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فلومتر مغناطیسی (magnetic flow meter) که به آن ماگ متر (mag meter) یا الکتروماگ متر (electromag meter) نیز می‌گویند از یک میدان مغناطیسی که بر روی لوله اندازه‌گیری (metering tube) اعمال می‌شود استفاده می‌کند که باعث ایجاد یک اختلاف پتانسیل متناسب با سرعت سیال عمود بر خطوط شار مغناطیسی می‌شود.

فلومتر گردابی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
در فلومتر یا دبی‌سنج گردابی (vortex flow meter) یک قطعه بزرگ (bluff body) را در مسیر حرکت سیال قرار می‌دهند. زمانی که سیال از کنار این قطعه می‌گذرد، در پشت قطعه گرداب (vortex) پدید می‌آید. گردابه‌ها در پشت قطعه به صورت یک در میان در هر طرف حرکت می‌کنند. فرکانس تغییر سمت این گردابه‌ها متناسب است با دبی سیال.

فلومتر گرمایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فلومتر جرمی گرمایی (thermal mass flow meter) برای اندازه‌گیری اختلاف انتقال حرارت بین سیال ساکن و جاری از ترکیبی از المان‌های حرارتی و سنسور‌های دمایی استفاده می‌کند.

فلومتر اولتراسونیک

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
فلومتر اولتراسونیک (ultrasonic flow meter) سرعت سنجی به روش اکوستیک داپلر (acoustic Doppler velocimetry) یا ADV برای ثبت بردار سرعت لحظه‌ای در یک نقطه با فرکانس نسبتا بالا طراحی شده است. اندازه‌گیری سنجش سرعت ذرات بر اساس اثر انتقال داپلر (Doppler shift effect) انجام می‌شود. روش اکوستیک داپلر برای کانال‌های باز (open channels) انجام می‌گردد.

تست ماده رنگی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
در کانال‌های باز (open channels) مقدار مشخصی از یک ماده رنگی (dye) و یا نمک در واحد زمان به جریان سیال اضافه می‌شود. پس از اختلاط کامل غلظت محاسبه می‌شود. میزان رقیق بودن با دبی سیال برابر است.

سطح مقطع آب در کانال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
در کانال‌های باز (open channels) مساحت سطح مقطع جریان به وسیله اندازه‌گیری عمق و سرعت میانگین جریان (روش‌های داپلر و پره‌ای معمول هستند) به صورت مستقیم محاسبه می‌شود.

سطح مایع در کانال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
در کانال‌های باز (open channels) در یک نقطه معین سطح آب بر روی یک سازه آبی مانند آب‌بند (weir) یا مجرا (flume) اندازه می‌گیرند و از روی آن دبی را محاسبه می‌کنند.

فلومتر نوری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دبی‌سنج یا فلومتر نوری یا اپتیکی (optical flow meter) از نور برای تعیین دبی سیال استفاده می‌کنند.

گیرنده فشار چند سوراخه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گیرنده فشار چند سوراخه (multi-hole pressure probe) که به آن‌ها گیرنده‌های ضربه‌ای (impact probes) نیز می‌گویند توسعه دهنده تئوری لوله پیتوت به بیش از یک بعد می‌باشد.

لوله پیتوت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
لوله پیتوت (Pitot tube) یک وسیله اندازه‌گیری فشار است که برای اندازه گیری سرعت جریان سیال به کمک اندازه‌گیری فشار رکود (stagnation pressure) می‌باشد.

فلومتر تیوب دال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

لوله دال نوع مختصر شده ی ونتوری متر است. در هر دو دبی سنج سرعت جریان را به وسیله اندازهگیری افت فشار ناشی از مانعی که در مجرا وجود دارد می توان به دست آورد. این تغیرات فشار توسط مبدل های فشار دیافراگمی با نمایشگر دیجیتالی اندازه گیری می شود. این وسایل اندازه گیری نسبت به اوریفیس تلفات فشار کمتری دارند و کاربری وسیعی برای دبی های خیلی زیاد دارند تا جائیکه حتی کاهشهای کوچک در تلفات دارای بهره ی اقتصادی قابل ملاحظه ای می باشد.

ادامه مطلب: فلومتر تیوب دال

فلومتر اوریفیس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
صفحه اوریفیس (orifice plate) صفحه‌ای است که درون آن سوراخی قرار دارد و در جریان سیال قرار می‌گیرد که با محدود کردن حرکت سیال و سنجش اختلاف فشار دو طرف آن میزان دبی سیال را محاسبه می‌کند.

فلومتر ونتوری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دبی‌سنج یا فلومتر ونتوری (Venturi meter) مسیر حرکت جریان را به نحوی محدود می‌کند و سنسورهای فشاری، اختلاف فشار قبل و داخل ونتوری را محاسبه می‌کنند.

فلومترهای فشاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فلومتر یا دبی‌سنج‌های فشاری (pressure-based meters) بر اساس قانون برنولی (Bernoulli's principle) کار می‌کنند که ممکن است به وسیله اندازه‌گیری اختلاف فشار بین دو طرف یک مانع باشد و یا با اندازه‌گیری فشار استاتیک و فشار رکود (stagnation pressure) برای اندازه‌گیری فشار دینامیک باشد.

فلومتر چرخ پلتون

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دبی‌سنج یا فلومتر توربینی چرخ پلتون (Pelton wheel meter) که می‌توان به آن توربین شعاعی نیز گفت (radial turbine) عمل چرخ پلتون را که در جریان مایع می‌چرخد را به دبی قابل خواندن ترجمه می‌کند.

فلومتر چند جت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دبی‌سنج یا فلومتر چند جت یا مولتی‌جت (multiple jet meter/multijet meter) یک دبی‌سنج از نوع سرعتی می‌باشد که دارای پره‌ای (impeller) است که بر روی یک شافت عمودی به صورت افقی می‌چرخد.

فلومتر چرخ پره

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دبی‌سنج یا فلومتر چرخ پره (paddle wheel meter) شبیه به فلومتر تک جت می‌باشد با این تفاوت که در این حالت پره (impeller) در مقایسه با سایز لوله کوچک است و تنها جریان بخشی از سیال را اندازه‌گیری می‌کند.

فلومتر تک جت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

دبی‌سنج یا فلومتر تک جت (single jet meter) از یک پروانه (impeller) ساده با پره‌های شعاعی تشکیل شده است که بر روی یک جت قرار می‌گیرد.

فلومتر ولتمن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فلومتر با دبی‌سنج ولتمن (Woltmann meter) از یک روتور با پره‌های حلزونی تشکیل شده است که همانند یک فن کانالی (ducted fan) به صورت محوری وارد جریان می‌شود و می‌توان آن را به عنوان نوعی فلومتر توربینی (turbine flow meter) در نظر گرفت.

فلومتر توربینی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فلومتر یا دبی‌سنج توربینی (turbine flow meter) که بهتر است آن را یک توربین محوری (axial turbine) بنامیم، عمل توربین که درون جریان مایع می‌چرخد را به نرخ جریان قابل درک توسط کاربر ترجمه می‌کند.

فلومتر دیسک رقاصکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

فلومتر دیسک رقاصکی (nutating disk meter) اغلب برای اندازه‌گیری آب مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فلومتر دنده ای بیضوی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فلومتر دنده‌ای بیضوی (oval gear meter) یک فلومتر جابه‌جایی مثبت (positive displacement meter) است که از دو یا چند چرخ‌دنده کشیده تشکیل شده است که به صورت عمود بر یک‌دیگر می‌چرخند و یک شکل T مانند تشکیل می‌دهند.

فلومتر پیستونی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

از آن‌جایی که فلومترهای پیستونی (piston flow meters) در کنتورهای آب خانگی نیز به کار می‌روند، این فلومترها به فلومتر پیستون دوار (rotary piston flow meter) یا فلومتر نیمه جابه‌جایی مثبت (semi-positive displacement meter) نیز معروف هستند.

ادامه مطلب: فلومتر پیستونی

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با کنترل و ابزار دقیق