مخزن

مخزن تحت فشار چیست

رای دهی:  / 60

Pressure-Vessel.jpg

مخزن تحت فشار (pressure vessel) یک منبع بسته است که برای نگه داشتن گازها و یا مایعات در فشار بسیار متفاوت از فشار محیط به کار می‌رود.

ادامه مطلب: مخزن تحت فشار چیست

اکومولاتور چیست

رای دهی:  / 70

Accumulator.jpg

انباره یا اکومولاتور هیدرولیک (hydraulic accumulator) یک نوع مخزن ذخیره‌سازی تحت فشار چیست (pressure storage reservoir) است که در آن یک سیال هیدرولیک تراکم‌ناپذیر توسط یک منبع خارجی، تحت فشار قرار می‌گیرد. منبع خارجی می تواند یک فنر، وزنه بلند شده و یا یک گاز فشرده باشد.

ادامه مطلب: اکومولاتور چیست

کارکرد اکومولاتور

رای دهی:  / 37

Accumulator-Animation.gif

در مدارهای هیدرولیکی، اکومولاتور (accumulator) نزدیک به پمپ و به همراه یک ولو بدون بازگشت (non-return valve) برای جلوگیری از بازگشت جریان به پمپ قرار می‌گیرد. در مورد پمپ‌های پیستونی (piston pumps) اکومولاتور در یک محل مناسب قرار می‌گیرد تا ضربان انرژی به وجود آمده از یک یا چند پیستون پمپ را جذب و از سیستم در مقابل ضربه قوچ (fluid hammer) محافظت می‌کند. اکومولاتور از اجزای سیستم و به خصوص پایپینگ در مقابل این دو نیروی مخرب محافظت می‌کند.

ادامه مطلب: کارکرد اکومولاتور

تانک سرج چیست

رای دهی:  / 26

surge_tank_definition.jpg

سرج تانک (surge tank) یا سرج درام (surge drum) یک لوله عمودی (standpipe) و یا منبع ذخیره (storage reservoir) است که در پایین دست یک کانال آب و یا لوله تغذیه قرار می‌گیرد و افزایش ناگهانی فشار را جذب و در زمان افت فشار، سیال اضافی را تامین می‌کند. بالای لوله سرج (surge pipe) به یک تانک باز وصل می‌شود تا از هدر رفتن آب در زمان سرج فشار جلوگیری کند.

ادامه مطلب: تانک سرج چیست