رآکتور شیمیایی

رآکتور شیمیایی چیست

رای دهی:  / 78

Chemical-Reactor.jpg

رآکتورهای شیمیایی (chemical reactors) مخازنی هستند که برای انجام واکنش‌های شیمیایی ساخته می‌شوند. یک مثال از رآکتورها می‌تواند رآکتور تحت فشار (pressure reactor) باشد. طراحی یک رآکتور شیمیایی نیاز به استفاده از جنبه‌های مختلفی از مهندسی شیمی دارد.

ادامه مطلب: رآکتور شیمیایی چیست