فیلتر

فیلتر چیست

رای دهی:  / 15

Filtration-Diagram.jpgفیلتر (filter) ماده‌ای است در مسیر سیال (مایع یا گاز) دارای ذرات جامد قرار می‌گیرد و فقط سیال را از خود عبور می‌دهد در نتیجه ذرات جامد را از سیال جدا می‌کند. سیالی که عبور می‌کند، سیال فیلتر شده (filtrate) نامیده می‌شود.

ادامه مطلب: فیلتر چیست

فیلتر تسمه‌ای

رای دهی:  / 1

Belt-Filter-Animation2.gifفیلتر تسمه‌ای (belt filter) یا فیلتر پرسی (belt press) یا پرس فیلتر تسمه‌ای (belt filter press) یک ماشین صنعتی است که در فرآیندهای جداسازی جامد/مایع، به خصوص آب‌زدایی از لجن در صنایع شیمیایی، معدنی و تصفیه آب به کار می‌رود. پرس فیلتر تسمه‌ای همچنین در تولید آب میوه استفاده می‌شود.

ادامه مطلب: فیلتر تسمه‌ای

نانو فیلتراسیون چیست

رای دهی:  / 4

Nanofiltration.jpgنانوفیلتراسیون (nanofiltration) یک فرآیند نسبتا جدید فیلتراسیون ممبرانی (membrane filtration) است که اغلب برای آب با جامدات محلول (total dissolved solids) یا TDS پایین مانند آب سطحی و آب زیرزمینی شیرین استفاده می‌شود و هدف آن سختی‌گیری آب (حذف کاتیون‌های چند ظرفیتی) و حذف محصولات جانبی گندزدایی آب مانند مواد آلی طبیعی و مواد آلی مصنوعی است.

ادامه مطلب: نانو فیلتراسیون چیست