×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

مخزن

مخزن سوخت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مخزن سوخت=fuel tank

تانک‌ها و مخازن FRP

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تانک‌ها و مخازن FRP= FRP tanks and vessels

مخزن رآکتور

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مخزن رآکتور=reactor vessel

اتوکلاو صنعتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اتوکلاو صنعتی=industrial autoclave

کارکرد اکومولاتور

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Accumulator-Animation.gif

در مدارهای هیدرولیکی، اکومولاتور (accumulator) نزدیک به پمپ و به همراه یک ولو بدون بازگشت (non-return valve) برای جلوگیری از بازگشت جریان به پمپ قرار می‌گیرد. در مورد پمپ‌های پیستونی (piston pumps) اکومولاتور در یک محل مناسب قرار می‌گیرد تا ضربان انرژی به وجود آمده از یک یا چند پیستون پمپ را جذب و از سیستم در مقابل ضربه قوچ (fluid hammer) محافظت می‌کند. اکومولاتور از اجزای سیستم و به خصوص پایپینگ در مقابل این دو نیروی مخرب محافظت می‌کند.

ادامه مطلب: کارکرد اکومولاتور

تانک سرج چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

surge_tank_definition.jpg

سرج تانک (surge tank) یا سرج درام (surge drum) یک لوله عمودی (standpipe) و یا منبع ذخیره (storage reservoir) است که در پایین دست یک کانال آب و یا لوله تغذیه قرار می‌گیرد و افزایش ناگهانی فشار را جذب و در زمان افت فشار، سیال اضافی را تامین می‌کند. بالای لوله سرج (surge pipe) به یک تانک باز وصل می‌شود تا از هدر رفتن آب در زمان سرج فشار جلوگیری کند.

ادامه مطلب: تانک سرج چیست

اکومولاتور چیست

رای دهی: 4 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Accumulator.jpg

انباره یا اکومولاتور هیدرولیک (hydraulic accumulator) یک نوع مخزن ذخیره‌سازی تحت فشار چیست (pressure storage reservoir) است که در آن یک سیال هیدرولیک تراکم‌ناپذیر توسط یک منبع خارجی، تحت فشار قرار می‌گیرد. منبع خارجی می تواند یک فنر، وزنه بلند شده و یا یک گاز فشرده باشد.

ادامه مطلب: اکومولاتور چیست

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با تجهیزات ثابت