×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

تجهیزات جداسازی

گریز از مرکز تفاضلی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گریز از مرکز تفاضلی=differential centrifugation

گریز از مرکز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گریز از مرکز=centrifugation

اولتراسانتریفوژ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اولتراسانتریفوژ=ultracentrifuge

سانتریفوژ گازی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سانتریفوژ گازی=gas centrifuge

مایع‌سازی گازها

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مایع‌سازی گازها (liquefaction of gases) به معنی تبدیل فیزیکی یک گاز به حالت مایع یا کندانس است.

اسکرابر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اسکرابر (scrubber) سیستمی از وسایل مختلف کنترل آلاینده هوا است که برای خارج کردن برخی از ذرات و گازها از جریان گازهای اگزوز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیستم اسکرابر بستر سیال‌سان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیستم اسکرابر بستر سیال‌سان (fluidized bed scrubber) از عناصر پلاستیکی توخالی با اشکال متغیر برای ایجاد یک بستر سیال‌سان (fluidized bed) سه فازی استفاده می‌کند تا بتواند توربولانس جریان را افزایش دهد.

جداسازی مغناطیسی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
جداسازی مغناطیسی (magnetic separation) فرآیندی است که در آن مواد با خاصیت مغناطیسی از یک مخلوط با نیروی مغناطیسی جدا می‌شوند.

استخراج سیال فوق بحرانی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
استخراج سیال فوق بحرانی (supercritical fluid extraction) یا SFE فرآیندی است که برای جداسازی یک جزء از جزء دیگر به وسیله سیالات فوق بحرانی انجام می‌شود.

خشک‌سازی فوق بحرانی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خشک‌سازی فوق بحرانی (supercritical drying) فرآیندی است که برای خارج کردن مایع به روش دقیق و کنترل‌شده‌ای به کار می‌رود.

خشک‌سازی با اسپری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خشک‌سازی با اسپری (spray drying) روشی برای تولید پودر خشک از یک مایع یا لجن به وسیله خشک کردن سریع به کمک گازهای داغ می‌باشد.

جداسازی هوا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پلانت جداسازی هوا (air separation)، هوای اتمسفری را به اجزای اولیه شامل نیتروژن و اکسیژن و گاهی آرگون و دیگر گازهای نجیب کمیاب تجزیه می‌کند.

بلاستینگ یخ خشک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بلاستینگ یخ خشک (dry ice-blasting) نوعی بلاستینگ سایشی (abrasive blasting) است که در آن برای تمیز کاری یخ خشک یا شکل جامد دی‌اکسید کربن با شتاب در جریان هوای فشرده با سطح فرستاده می‌شود.

خشک‌سازی درامی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خشک‌سازی درامی (drum drying) روشی است که برای خشک‌سازی مایعات مانند شیر به کار می‌رود.

پلانت اکسیژن برودتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پلانت اکسیژن برودتی (cryogenic oxygen plant) نوعی تاسیسات صنعتی است که اکسیژن مولکولی را با خلوص نسبتا بالا تولید می‌کند.

پلانت نیتروژن برودتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نیتروژن به عنوان یک عنصر با اهمیت صنعتی بالا در پلانت نیتروژن برودتی (cryogenic nitrogen plant) با خلوص بیش از 99.9999% تولید می‌شود.

جزء به جزء کردن با کف

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
جزء به جزء کردن با کف (foam fractionation) یک فرآیند شیمیایی است که در آن مولکول‌های هیدروفوبیک به صورت ترجیحی با استفاده از ستون‌های بالارونده کف از محلول مایع جدا می‌شوند.

عامل جداسازی جرمی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
عامل جداسازی جرمی (mass separating agent) یا MSA در فرآیندهای جداسازی شیمیایی یک ماده شیمیایی است که برای اطمینان از انجام جداسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خشک‌کن دوار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خشک‌کن دوار (rotary dryer) نوعی خشک‌کن صنعتی است که برای کاهش رطوبت مایع یک ماده از تماس مستقیم آن با گاز گرم استفاده می‌کند.

ته‌نشینی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ته‌نشینی (sedimentation) به معنی تمایل ذرات معلق برای خارج شدن از سیالی است که در آن قرار دارد.

جداساز نفت-آب API

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
جداساز نفت-آب API (API oil-water separator) دستگاهی است که برای جداسازی مقادیر زیاد نفت و جامدات معلق از آب پسماند جاری در پالایشگاه‌های نفت، پلنت‌های پتروشیمیایی، پلنت‌های شیمیایی، پلنت‌های فرآیند گاز طبیعی و دیگر منابع صنعتی به کار می‌رود.

شناوری با کف

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شناوری با کف (froth flotation) فرآیندی است که به صورت انتخابی مواد هیدروفوببیک را از مواد هیدروفیلیک جدا می‌کند.

جداسازی گاز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
جداسازی گاز (gas separation) را می‌توان به کمک ممبران‌های سنتزی (synthetic membranes) انجام داد.

الوتراسیون

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
الوتراسیون (elutriation) یا جداسازی با هوا (air classification) فرآیندی است که برای جداسازی ذرات سبک‌تر از سنگین‌تر با کمک جریان عمودی گاز یا مایع که معمولا رو به بالا است به کار می‌رود.

پرس پیچی آب‌زدایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پرس پیچی آب‌زدایی (dewatering screw press) نوعی پرس پیچی است که مایع را از جامد جدا می‌کند.

دکانتاسیون

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دکانتاسیون (decantation) فرآیندی است که برای جداسازی مخلوط‌ها به کار می‌رود و در آن لایه بالای مایع که ذرات از آن ته‌نشین شده‌اند جدا می‌شود.

سانتریفوژ دانسیته‌ای شناوری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سانتریفوژ دانسیته‌ای شناوری (buoyant density centrifugation) از مفهوم نیروی شناوری برای جداسازی مولکول‌ها استفاده می‌کند.

ممبران

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ممبران یا غشا (membrane) یک ساختار نازک فیلم‌مانند است که دو سیال را از هم جدا می‌کند.

تفکیک کننده هوا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دسته‌کننده هوا (air classifier) یک دستگاه صنعتی است که مواد را بر حسب ترکیب اندازه، شکل و دانسیته دسته‌بندی می‌کند.

استریپ هوا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
استریپ هوا=Air stripping

خشک‌کردن یخی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خشک‌کردن یخی=Freeze-drying

جداساز اسپیرال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
جداساز اسپیرال=spiral separator

تکنولوژی ممبران

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تکنولوژی ممبران=Membrane technology

استخراج مایع-مایع

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
استخراج مایع-مایع=Liquid–liquid extraction

تصفیه با کربن فعال قوی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تصفیه با کربن فعال قوی (powdered activated carbon treatment) یا PACT یک فناوری تصفیه فاضلاب است که در آن کربن اکتیو قوی به سیستم تصفیه هوازی (aerobic) یا بی‌هوازی (anaerobic) اضافه می‌شود.

جذب نوسانی فشاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
جذب نوسانی فشاری (pressure swing adsorption) یا PSA فرآیندی است که از آن برای جدا‌سازی برخی از گونه‌های گاز از یک مخلوط گازها تحت فشار استفاده می‌شود.

جذب نوسانی خلاء

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
جذب نوسانی خلاء (vacuum swing adsorption) یا VSA یک تکنولوژی جداسازی گاز (gas separation) غیر تبریدی (non-cryogenic) است.

جداکننده بخار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Steam-Separator2.jpgجداکننده بخار (steam separator) یا جداکننده رطوبت (moisture separator) دستگاهی است که برای جداسازی قطرات آب از بخار به کار می‌رود. ساده‌ترین نوع جداکننده بخار، گنبد بخار (steam dome) در یک لکوموتیو بخار است.

ادامه مطلب: جداکننده بخار

گاز‌زدا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گاز‌زدا=degasser

جداسازی سوپرسونیک گاز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
جداسازی سوپرسونیک گاز=Supersonic gas separation

استریپینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
استریپینگ (stripping) یک فرآیند جداسازی (separation process) فیزیکی است که در آن یک یا چند جزء به وسیله یک جریان بخار از یک جریان مایع جدا می‌شوند.

ممبران سرامیکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ممبران سرامیکی (ceramic membranes) نوعی ممبران مصنوعی است که از مواد غیر آلی مانند آلومینا، تیتانیا، اکسید زینکونیا یا مواد شیشه‌ای دیگر ساخته می‌شود.

کروماتوگرافی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کروماتوگرافی (chromatography) یکی از روش‌های جداسازی مخلوط‌ها است.

سیستم پرج هوا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیستم پرج هوا=air purge system

جداسازی سایکلونی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
جداسازی سایکلونی=Cyclonic separation

کلکتورهای غبار صنعتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Dust-Collector.jpgغبارگیر یا کلکتور غبار (dust collector) سیستمی است که به منظور افزایش کیفیت هوای منتشر شده از فرآیندهای صنعتی و تجاری با جمع‌آوری غبار و ناخالصی‌های دیگر از هوا یا گاز به کار می‌رود. یک سیستم غبار طراحی شده برای خارج کردن حجم بالای غبار از یک دمنده (blower)، فیلتر غبار (dust filter)، یک سیستم تمیز کردن فیلتر و یک سیستم خارج کردن یا نگه داشتن غبار تشکیل شده است. کلکتورهای غبار با سیستم‌های تصفیه هوا (air cleaners) که از فیلتر‌های یک‌بار مصرف برای حذف غبار استفاده می‌کنند، متفاوت هستند.

ادامه مطلب: کلکتورهای غبار صنعتی

کونچ کردن در اسکرابر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کونچ کردن در اسکرابر=scrubber quenching

اسکرابر تر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اسکرابر تر=wet scrubber

اسکرابر مکانیکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اسکرابر مکانیکی=Mechanically aided scrubber

اسکرابر ونتوری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اسکرابر ونتوری=venturi scrubber

هیدروسایکلون

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
هیدروسایکلون=hydrocyclone

اسکرابر اجکتور ونتوری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اسکرابر اجکتور ونتوری=Ejector venturi scrubber

اسکرابر بفل اسپری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اسکرابر بفل اسپری=Baffle spray scrubber

اسکرابر دی‌اکسید کربن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Scrubber.jpg

اسکرابر دی‌اکسید کربن یا شوینده دی‌اکسید کربن (carbon dioxide scrubber) یا جاذب دی‌اکسید کربن، دستگاهی است که دی‌اکسید کربن را جذب می‌کند. اسکرابرهای دی‌اکسید کربن برای پردازش گازهای خروجی کارخانجات و یا هوای خروجی از سیستم‌های حیات بخش مانند دستگاه تنفس مصنوعی و یا در سفینه‌های فضایی، زیر دریایی‌ها و یا محفظه‌های هوابندی شده استفاده می‌شوند. اسکرابر دی‌اکسید کربن در ذخیره اتمسفر کنترل شده (controlled atmosphere) یا CA نیز کاربرد دارد.

ادامه مطلب: اسکرابر دی‌اکسید کربن

تقطیر پیوسته

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تقطیر پیوسته (continuous distillation) نوعی تقطیر است که در آن جداسازی مخلوط به صورت پیوسته و بدون توقف انجام می‌شود؛ به صورتی که مواد اولیه به صورت پیوسته وارد برج تقطیر می‌شود و محصولات نیز به صورت پیوسته از آن خارج می‌شوند.

تقطیر بسته

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تقطیر بسته (batch distillation) نوعی فرآیند تقطیر به صورت بسته‌ای است؛ به این معنی که در آن یک مخلوط به اجزای ترکیبی خود شکسته می‌شود و پس از این که دستگاه تقطیر با سری بعدی مخلوط شارژ شد، فرآیند تکرار می‌شود. این فرآیند نقطه مقابل تقطیر پیوسته (continuous distillation) می‌باشد که در آن مواد اولیه به صورت بی‌وقفه اضافه و محصولات به صورت پیوسته خارج می‌شوند.

تقطیر در خلاء

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تقطیر در خلاء (vacuum distillation) یک روش تقطیر است که در آن فشار بالای مخلوط مایع تحت تقطیر به کم‌تر از فشار بخار می‌رسد که معمولا کم‌تر است فشار اتمسفر است و باعث تبخیر بیش‌تر مایعات فرار (volatile liquid) که دارای کم‌ترین نقطه جوش هستند می‌شود.

تقطیر بخاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تقطیر بخاری (steam distillation) نوع خاصی از تقطیر برای مواد حساس به دما همانند ترکیبات آروماتیک (aromatic) طبیعی است. بسیاری از ترکیبات آلی (organic compounds) تمایل به تجزیه در دماهای بالا دارند. بنابراین جداسازی به وسیله تقطیر معمولی گزینه خوبی نمی‌باشد. به همین جهت در دستگاه تقطیر از آب و یا بخار آب استفاده می‌کنند. به وسیله اضافه کردن آب به بخار، نقطه جوش ترکیبات کاهش می‌یابد و امکان تبخیر در دمای کم‌تر فرا‌هم می‌شود که این دما کم‌تر از دمایی است که در آن خراب شدن ماده قابل توجه می‌شود.

تقطیر جزء به جزء

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تقطیر جزء به جزء (fractional distillation) فرآیندی است که در آن یک مخلوط به اجزا تشکیل دهنده خود تفکیک می‌شود. در تقطیر جزء به جزء، جدا‌سازی ترکیبات شیمیایی به وسیله تفاوت در نقطه جوش (boiling point) آن‌ها به وسیله گرمادهی به آن‌ها تا دمایی که در آن اجزای مختلف ترکیب تبخیر شوند. معمولا دمای جوش اجزا در فشار اتمسفر کم‌تر از 25 درجه سانتی‌گراد با یک‌دیگر تفاوت دارد. اگر تفاوت در دمای جوش بیش‌تر از 25 درجه سانتی‌گراد باشد از تقطیر ساده استفاده می‌شود.

دی‌اریتور چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Deaerator.jpg

دی‌اریتور یا هوازدا (deaerator) وسیله‌ای است که در بویلرهای تولید بخار برای خارج کردن اکسیژن و گازهای محلول دیگر از آب تغذیه (feedwater) به کار می‌رود. اکسیژن محلول در آب تغذیه بویلر باعث خوردگی شدید در سیستم‌های بخار می‌شود. این کار با چسبیدن اکسیژن به دیواره‌های لوله‌های فلزی و تجهیزات دیگر و تشکیل اکسید یا زنگ رخ می‌دهد. همچنین آب با دی اکسید کربن ترکیب می‌شود و تشکیل اسید کربنیک می‌دهد که باعث خوردگی بیش‌تر می‌گردد. بیش‌تر دی‌اریتورها می‌توانند اکسیژن را تا سطح زیر 7 ppb وزنی پایین آورند.

ادامه مطلب: دی‌اریتور چیست

جداکننده نفتی

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

Separator-Animation.gif

در اصطلاحات نفتی، جدا کننده (separator) به مخازن تحت فشاری (pressure vessel) گفته می‌شود که برای جدا کردن سیالات تولیدی چاه‌های نفت و گاز به اجزای مایع و گازی به کار می‌روند. در تولید نفت، جداکننده یک مخزن بزرگ است که برای جدا سازی سیالات تولیدی (production fluids) به اجزای تشکیل دهنده خود شامل نفت، گاز و آب طراحی شده است.

ادامه مطلب: جداکننده نفتی

تله بخار چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Steam-Trap.jpg

تله بخار (steam trap) وسیله‌ای است که برای خارج کردن کندانس و گازهای غیر قابل کندانس شدن از بخار در حین مصرف و یا تلفات ناچیز بخار زنده (live steam) به کار می‌رود. بیش‌تر تله‌های بخار تنها یک ولو (valve) هستند که به صورت اتوماتیک باز، بسته و یا تنظیم می‌شوند. برخی دیگر مانند تله‌های ونتوری (venturi traps) از جریان‌های دو فاز توربولانت برای مسدود کردن جریان بخار استفاده می‌‌کنند.

ادامه مطلب: تله بخار چیست

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با تجهیزات ثابت