×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

رآکتور شیمیایی

رآکتور بستر سیال‌سان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رآکتور بستر سیال‌سان (fluidized bed reactor) یا FBR نوعی رآکتور است که برای انجام واکنش‌های شیمیایی چند فازی به کار می‌رود.

رآکتور ممبرانی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رآکتور ممبرانی (membrane reactor) یک وسیله شیمیایی است که محفظه واکنش پر از کاتالیست (catalyst-filled reaction chamber) را با یک ممبران ترکیب می‌کند تا بتوان مواد اولیه را اضافه و محصولات واکنش را از آن خارج کرد.

رآکتور بچ ترتیبی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رآکتور بچ ترتیبی (sequencing batch reactors/sequential batch reactors) یا SBR مخازن فرآیندی صنعتی هستند که برای تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

رآکتور جریان لامینار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رآکتور جریان لامینار=Laminar flow reactor

سرعت فضایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سرعت فضایی (space velocity) در طراحی رآکتور به معنی نسبت فلوی حجمی ورودی تقسیم بر حجم رآکتور یا حجم بستر کاتالیستی می‌باشد.

رآکتور بچ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رآکتور بچ (batch reactor) یک عبارت عمومی برای انواع مخازنی است که در فرآیندهای صنعتی به کار می‌رود.

رآکتور ستون حباب

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رآکتور ستون حباب (bubble column reactor) دستگاهی است که برای واکنش‌های گاز و مایع به کار می‌رود.

رآکتور پیوسته

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رآکتور پیوسته (continuous reactor) یا رآکتور جریانی (flow reactor) رآکتوری است که مواد را به صورت جریانی حمل می‌کند.

رآکتور با تانک هم‌زن پیوسته

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رآکتور با تانک هم‌زن پیوسته (continuous stirred-tank reactor) یا CSTR یا رآکتور وات (vat-reactor) یا رآکتور مخلوطی (backmix reactor) یک رآکتور ایده‌آل معمول است که به عنوان مدلی برای تخمین متغیرهای عمل‌کردی واحد در حالت پیوسته به کار می‌رود.

رآکتور ورز دهنده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رآکتور ورز دهنده (kneader reactor) دستگاه خاصی است که مخصوص مخلوط کردن و ورز دادن مواد ویسکوز به کار می‌رود.

مدل رآکتور جریان پلاگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مدل رآکتور جریان پلاگ (plug flow reactor model) یا PFR که به آن رآکتور لوله‌ای پیوسته (continuous tubular reactor) یا CTR یا رآکتور جریان پیستونی (piston flow reactors) نیز می‌گویند، مدلی است که واکنش‌های شیمیایی را در سیستم‌های جاری پیوسته دارای هندسه استوانه‌ای بیان می‌کند.

رآکتور بستر چکنده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رآکتور بستر چکنده (Trickle Bed Reactor) یا TBR شامل حرکت رو به پایین مایع و گاز روی یک بستر فشرده ذرات کاتالیستی می‌باشد.

رآکتور شیمیایی چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Chemical-Reactor.jpg

رآکتورهای شیمیایی (chemical reactors) مخازنی هستند که برای انجام واکنش‌های شیمیایی ساخته می‌شوند. یک مثال از رآکتورها می‌تواند رآکتور تحت فشار (pressure reactor) باشد. طراحی یک رآکتور شیمیایی نیاز به استفاده از جنبه‌های مختلفی از مهندسی شیمی دارد.

ادامه مطلب: رآکتور شیمیایی چیست

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با تجهیزات ثابت