×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

عملکرد کوره‌های حرارتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

تقریبا عملکرد تمامی کوره ها مشابه یکدیگر می باشد.در کوره ها سوخت در محفظه احتراق سوزانده شده و انرژی شیمیایی نهفته در آن به شکل انرژی گرمایی ازاد می شود.گرمای آزاد شده حاصل از احتراق به سیال فرایندی که در داخل کویل های کوره جریان دارد منتقل می شود.عموما این کویل ها در قسمت های مختلفی از کوره نصب شده اند تا بتوانند از انرژی گرمایی ایجاد شده تا حد امکان استفاده کنند.تعدادی از این کویل ها در داخل محفظه ی احتراق قرار داشته و به شکل مستقیم در معرض شعله قرار دارند. سیال موجود در این کویل ها از طریق مکانیسن تابش، گرما جذب می نمایند. قسمتی دیگر از این لوله ها در بخش بالایی کوره که به بخش جابجایی یا کانوکشن موسوم است قرار دارند.به عبارت دیگر بخش جابجایی شامل تمام قسمت هایی است که گازهای حاصل از احتراق تولید شده در firebox در مسیر عبور خود تا دودکش از آن ها عبور می کنند.

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با تجهیزات ثابت