×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

کوره و مشعل

دمای آدیاباتیک شعله

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Adiabatic-Flame-Temperature.jpg

در مطالعه احتراق (combustion) بر حسب چگونگی انجام فرآیند، دو نوع دمای آدیاباتیک شعله (adiabatic flame temperature) وجود دارد: فشار ثابت و حجم ثابت. دمای آدیاباتیک شعله توصیف‌کننده دمایی است که محصولات احتراق به صورت تئوری به آن می‌رسند، در صورتی که هیچ انرژی به محیط بیرون از دست نرود.

ادامه مطلب: دمای آدیاباتیک شعله

فلر چیست

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

Flare-Animation.gif

فلر گازی (gas flare) که به آن فلر استک یا برج فلر (flare stack) نیز می‌گویند یک وسیله سوزاندن گاز می‌باشد که در کارخانجات صنعتی مانند پالایشگاه نفت (petroleum refineries)، کارخانجات شیمیایی (chemical plants)، کارخانجات فرآوری گاز طبیعی و نیز سایت‌های تولید نفت و گاز دارای چاه نفت (oil well)، چاه گاز (gas well)، اسکله‌های نفت و گاز فراساحلی (offshore oil and gas rigs) و مکان‌های دفن زباله به کار می‌رود.

ادامه مطلب: فلر چیست

کوره با کف مرطوب

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کوره با کف مرطوب (wet-bottom furnace) یا بویلر با کف مرطوب (wet-bottom boiler) بویلری است که دارای کوره با کف مرطوب است. این نوع بویلر در احتراق سوخت پودری (pulverised fuel firing) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیستم جرقه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیستم جرقه=ignition system

کوره دمشی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کوره دمشی=blast furnace

کوره قوس الکتریکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کوره قوس الکتریکی=electric arc furnace

کوره باز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کوره باز=open hearth furnace

کوره صنعتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کوره صنعتی (industrial ovens) محفظه‌های حرارتی هستند که در کارهای صنعتی مختلفی مانند خشک کردن، نگهداری یا پخت قطعات، اجزا یا محصولات نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کوره فرآیندی پاک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کوره فرآیندی پاک (clean process oven) نوعی کوره بچ صنعتی است که برای کاربردهای با دمای بالا مانند نگهداری از پلیمرها، آنیلینگ (annealing) قوطی و فیلم آب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اشتعال همزمان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اشتعال همزمان (cofiring) به معنی احتراق دو یا چند نوع ماده به صورت همزمان می‌باشد.

کوره رامفورد

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کوره رامفورد (Rumford furnace) نوعی کیلن (kiln) در مقیاس صنعتی است که در گذشته برای تولید آهک استفاده می‌شد.

کوره کوپولا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کوره کوپولا=cupola furnace

مشعل ری‌کوپراتوری یک طرفه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مشعل بهبود‌دهنده یک طرفه (Single ended recuperative burner) یا برنر SER (SER burner) نوعی برنر گازی است که در کیلن‌ها و کوره‌های صنعتی با دمای بالا به کار می‌رود.

اینسپیراتور

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اینسپیراتور (inspirator) وسیله‌ای است که همانند ونتوری نیوب (venturi tube) و اوریفیس پلیت (orifice plate) سوخت گازی را با هوای اتمسفر با یک نسبت دقیق مخلوط می‌کند و مشخصات اشتعال را برآورده می‌نماید.

کوره نوار نقاله‌ای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کوره نوار نقاله‌ای (conveyor belt furnace) کوره‌ای است که از نوار نقاله برای حمل قطعات فرآیندی یا مواد درون محفظه حرارتی فرآیندهای گرمایی استفاده می‌کند.

کوره نوردی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کوره نوردی (furnace roller) دارای کاربردهای صنعتی زیادی است از جمله تولید فولاد.

مشعل دمشی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مشعل دمشی=blowtorch

کوره تیوبی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کوره تیوبی=tube furnace

کوره خلاء

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کوره خلاء=vacuum furnace

کوره انعکاسی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کوره انعکاسی=reverberatory furnace

کوره مافل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کوره مافل=muffle furnace

کیلن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کیلن=kiln

کوره القایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کوره القایی=induction furnace

کوره پرتو الکترونی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کوره پرتو الکترونی=electron beam furnace

کوره سیکلون

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کوره سیکلون (cyclone furnace) نوعی مشعل زغال‌سنگی است که معمولا در بویلرهای بزرگ صنعتی به کار می‌رود.

احتراق بستر سیال‌سان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

احتراق بستر سیال‌سان (fluidized bed combustion) یا FBC یک تکنولوژی احتراق است که در نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کیلن دوار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کیلن دوار (rotary kiln) یک وسیله پخت (pyroprocessing) است که برای افزایش دمای مواد در یک فرآیند پیوسته به کار می‌رود.

کیلن سیمان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کیلن سیمان (cement kiln) برای مرحله پختن (pyroprocessing) در تولید سیمان پرتلند (Portland) و انواع دیگر سیمان‌های هیدرولیکی (hydraulic cement) به کار می‌رود که در آن کربنات کلسیم با مواد معدنی سیلیکا دار واکنش نشان می‌دهد و مخلوطی از سیلیکات‌های کلسیم به وجود می‌آید.

مشعل چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Burner-Animation.gif

مشعل (burner) دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا با سوخت در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل می‌کند. در اثر این احتراق مقداری گاز نیز تولید می‌شود. انرژی تولید شده توسط دو روش جابه‌جایی (convection) و تابش (radiation) به محیط اطراف انتقال داده می‌شود.

ادامه مطلب: مشعل چیست

کوره چیست

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

Furnace.jpg

کوره (furnace) وسیله‌ای است که از آن برای گرمایش استفاده می‌شود. کوره‌ها با هدف‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در کاربردهای خانگی، کوره‌ها می‌توانند برای تامین نیازهای گرمایشی ساختمان مورد استفاده قرار گیرند. کوره‌های صنعتی دارای کاربردهای مختلفی همانند کیلن‌های (kiln) تولید سرامیک، استخراج فلزات از سنگ کانی و یا در پالایشگاه‌های نفت (oil refineries) و دیگر پلانت‌های شیمیایی همانند منبع حرارتی یک برج تقطیر جزء به جزء (fractional distillation columns) به کار می‌روند.

ادامه مطلب: کوره چیست

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با تجهیزات ثابت