×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

اواپراتور

دسته‌بندی اواپراتورها

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

تبخیرکننده ها با ساختارهای گوناگون طراحی و در مدلهای مختلفی کار می کنند که بستگی به تجهیزات سرویس دهی،ساختار،بازرسی،آزمایش و عملیاتی شدن و عموما در طول عملیات تبخیر وجود دارد.از طرفی هدف از این مقاله بحث در مورد تمامی اشکال تبخیرکننده هاست ولی ما بحث در مورد تبخیرکننده را محدود به آنهایی می کنیم که کاربرد صنعتی دارندو علی الخصوص مبدل های tube&shell.

ما می توانیم تمامی تبخیرکننده را به دستگاه های بیرونی و درونی تقسیم بندی کنیم.

انتخاب انواع تبخیرکننده بستگی به خیلی از فاکتورهای ارزیابی دارد،مثل:

  1. هدف از تبخیر برای تولید بخار یا خنک کردن با حرارت دهی متوسط
  2. جوشاندن سیال:تک جزئی و حاوی ماده ی غیر فرار یا جامدات غیر حل شدنی
  3. نوع گرمادهی:مایع،گاز،تشعشعی یا الکتریکی
  4. مشخصات رسوب گذاری و تجهیزات خارح کردن آن
  5. فشار عملیاتی:ایم مورد خصوصا در موارد عملیات در کمترازخلا و نزدیک فشار بحرانی مهم است.

اواپراتور روتاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

اواپراتور روتاری=rotary evaporator

اواپراتور چند اثره

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Triple-Effect-Evaporator5.gifیک اواپراتور چند اثره (multiple-effect evaporator) دستگاهی است که برای استفاده موثر از حرارت بخار برای تبخیر آب به کار می‌رود. در یک اواپراتور چند اثره، آب در یک سری از مخازن جوشانده می‌شود و هر کدام در فشار پایین‌تری از بعدی قرار می‌گیرند. از آن‌جا که دمای جوش آب با کاهش فشار کاهش می‌یابد، بخاری که در یک مخزن جوشیده می‌شود می‌تواند برای گرم کردن بعدی به کار رود و تنها اولین مخزن (در بالاترین فشار) نیاز به یک منبع حرارت خارجی دارد.

ادامه مطلب: اواپراتور چند اثره

اواپراتور فیلم نزولی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

FFE.jpg

اواپراتور فیلم نزولی (falling film evaporator) یک تجهیز صنعتی است که برای تغلیظ محلول‌ها، به ویژه محلول‌های دارای جزء‌های حساس به گرما، به کار می‌روند. اواپراتور نوع خاصی از مبدل‌های حرارتی (heat exchanger) است.

ادامه مطلب: اواپراتور فیلم نزولی

اواپراتور ایزوله خلاء

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

اواپراتور ایزوله خلاء=vacuum insulated evaporator

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با تجهیزات ثابت